Home

Danske gårde 1906

Direkte link til dette opslag. Danske Gaarde. Udarbejdet af J. C. B. la Cour. Udgivet af Danske Gaardes Forlag, 1906 Danske gårde II og III. Samling, Udarbejdet af J. C. B. la Cour. Udgivet ca 1915 . II. samling indeholder alle gårde der var vurderet til 35 - 50.000 kr i ejendomsskyld. III. Samling indeholder alle danske landbrug, der var vurderet til 28 - 35.000 kr i ejendomsskyld. Gårdene er beskrevet med Matr. Nr, hartkorn, areal, driftsform og besætning www.dis-danmark.d This page was last edited on 5 January 2015, at 16:51. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

dis-danmark.d Askov(gård) Malt Vejen Ribe Danske Gårde 1906 Askovvejs=Svendsminde Vejen Vejen Ribe KRAK 1923 Asnæs Asnæs Dragsholm Vestsjælland KRAK 1923 + D.H.og I.1936+Se Tv.s.kort Assenbølle Vissenbjerg Vissenbjerg Fyn Trap 3.3.419+KRAK 1923+Ler.58‐1915 Assens Assens Assens Fyn Lerindustrien 16‐1914 + 118‐191 Catalog Record: Danske gaarde, illustreret statistik og historisk haandbog for det danske landbrug | Hathi Trust Digital Library Danske gaarde's forlag, 1906-1908 arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik. Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik Uddrag fra Danske Gårde Illustreret statistisk og historisk Håndbog for det danske Landbrug 1. Samling s.771-783 Forfatter: J. C. B. La Cour under medvirkning af E. Hedemann, Kbh. år 1906-1

Danske gårde - 1906 - agerbaeks

Køb og sælg ældre og antikke samleobjekter og bøger på Lauritz.com, Nordens største internet auktio Danske Gårde 1906-18 Østerbygaard i Vejlby S.,. Elbo H., Vejle A. Postforb. og nærmeste St.: Fredericia, hvortil der er 1 Mil. Dens nuv. Ejer er Hr. Søren Jensen, som overtog den 1858. Hr. Søren Jensen er født paa Ejendommen 1837 og gift med Ane Johanne Hviid, født i Vejlby 1839. Af tidl. Ejere kan nævnes den nuv Danske gaarde: illustreret statistik og historisk haandbog for det danske landbrug, Volume 3 J. C. B. La Cour Danske gaarde's forlag , 1906 - Farms - 4943 page

Trap Danmark (oprindeligt kaldet Statistisk-Topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark) er et værk, der statistisk og topografisk beskriver det danske rige dels som helhed, dels særskilt for de enkelte delområders og steders (tidl. amters, herreders, sognes, købstæders, nu kommuners) vedkommende J. C. B. la Cour udarbejdede i 1906-1907, 19?? og 1916 (3. udgaver) et firebindsværk om danske gårde, for - som det står i forordet - at at søge bevaret fra Glemsel den Sum af historiske Minder, der knytter sig til de danske Gaarde, og om hvilke der hidtil kun har været spredte Oplysninger at find

softgen.d

Danske Gaarde 1906 - 1908. A2139 Arkivalier Bjergsted Lokalhistoriske Arkiv 1994 . Danske gårde tekst og billeder Ribe Amt 2 Beskrivelse af St. danske Gårde i. Søg i folketællinger efter forfædre. Alle de poster, hvor det har været muligt, er tilføjet et søgefelt for alder, der kan være den direkte afskrift fra kilden, alderen rettet for slåfejl og lignende eller en alder beregnet ud fra fødeår Gårde i Viemose De fleste historier fra Vagn B. Nielsens gårdbeskrivelser, fra bogen 92 Gårdhistorier i 312 år Der er p.t. linket til de gårde der er beskrevet, de andre kommer på efterhånden Knud Prange: Lokal Historie, 1989, Litteraturliste med ca. 500 numre. Dansk Lokalbibliografi 1979 ff. (dækker ca. halvdelen af landet). Axel Holck: Dansk Statistiks Historie 1800-1850, 1901 Kort over danske herregårde 1850 De faktiske oplysninger om de enkelte herregårde og godser anno 1850 stammer fortrinsvis fra Statistisk Tabelværk, ny rk., nr. 6, 1852, som egentlig er en opgørelse over større danske gårde over 12 tønder hartkorn og deres tilliggender

 1. ister - J. C. Christensen Events. 12 September - The inventor and aviation pioneer Jacob Christian Ellehammer makes a sustained but tethered flight in his self-built Ellehammer semi-biplane on the small island of Lindholm [] outside Copenhagen, three years after the world's first historical flight by the Wright.
 2. Danske Gårde, samling 1 til 3 er gode håndbøger for slægtsforskere og lokalhistoriker. De er blevet sværere at finde på bibliotekerne, men Slægtsforskernes Bibliotek har digitaliseret værket, så du har adgang til dem hjemme fra sofaen
 3. Hovedbygning. Det oprindelige Kærup lå længere syd for gårdens nuværende placering, men bygningernes oprindelige udformning kendes ikke. I 1720erne, da Kærup tilhørte Christian Gabel, var der formentlig stadig bygninger på den oprindelige placering, men kort tid efter blev de revet ned og driften af Kærups jord blev flyttet til Ringsted Kloster
 4. Prospecter af Danske Herregårde (1844-1870) La Cour: Danske Gårde (1906-18) J.J. Hansen: Større danske landbrug (1930-37) Lokalhistorisk litteratur (typisk for et sogn) Per Andersen www.familiesogning.dk per@andersen1.d
 5. Fotografi af Bygholm Teglværk før 1906. Den store skorsten en karakteristisk for et ringovnsteglværk. Foran bygningen ses teglværkets arbejder. Til venstre i billedet ses teglværks kusk. Foto: Danske Gårde 1906. Ligesom familien Heide havde et særligt forhold til Bygholm Teglværk, så havde Schütte familien det også til Bygholm.

User:Nico-dk - Wikimedia Common

 1. I 2017 blev der indgået en aftale mellem Rigsarkivet og Danske Slægtsforskere Odense om scanning af bogsamlingen i Odense. Jeg er blevet betroet arbejdet, som jeg udfører i samarbejde med Slægtsforskernes Bibliotek
 2. Derforfinder du ikke danske papirkortprodukter i vores prisliste. Restoplaget af 1-cm, 2-cm, 4-cm- og andre topografiske kort over Danmark forhandles bl.a. af Nordisk Korthandel . Topografisk atlas udgives nu af forlaget Schultz og færdselskortet udgives af forlaget Aschehoug
 3. Folketællingerne oplister de talte personer husstand for husstand. Indeholder lidt forskellige oplysninger alt efter, hvornår de er lavet. Du finder altid navn, alder, stilling i husstanden og erhverv
 4. 10 formænd fra 1906 De samvirkende danske Husmandsforeninger Husmandsrejse til Sønderjylland 1959 Det 1. Landsstævne i Odense den marts 1910 Forord De samvirkende danske Husmandsforeninger ble
 5. Danske gaarde: illustreret statistik og historisk haandbog for det danske landbrug, Bind 3 Danske gaarde: illustreret statistik og historisk haandbog for det danske landbrug , J. C. B. La Cour Forfatte
 6. Arkivalieronline - Se scannede arkivalier som kirkebøger, lægdsruller, folketællinger og andre gamle originale dokumenter, sager og protokoller på nettet

Catalog Record: Danske gaarde, illustreret statistik og

Ifølge en opgørelse i 1906 var indbyggertallet 3.696, heraf ernærede 391 sig ved immateriel virksomhed, 128 ved landbrug, skovbrug og mejeridrift, ingen ved fiskeri, 1.727 ved håndværk og industri, 846 ved handel med mere, 247 ved samfærdsel, 184 var aftægtsfolk, 94 levede af offentlig understøttelse og 79 af anden eller uopgivet. Petersbjerggård lå indtil 1930 i Bramdrup Sogn.Gården var udflyttet i 1780 af Peder Madsen Adsbøll fra Bramdrup. Henrik Ravn Thorning ejede gården fra 1876, og han udstykkede området ved den nuværende Strandvejen og Gammel Strandvej fra 1904

Ingen biblioteker har tilsyneladende materialet. Prøv evt. at henvende dig til dit lokale bibliotek for at høre om der er muligheder for at skaffe det alligevel Det er blevet anslået, at Herstedvester i 1200-tallet bestod af 14 gårde. Op gennem 1100- og 1200-tallet blomstrede kirkebyggeriet i Danmark. Således også denne lokale landsbykirke - Herstedvester Kirke - bygget sidst i 1100-tallet eller begyndelsen af 1200-tallet, men oprindelig har der været en trækirke inden den nuværende stenkirke Danish Family Search er en gratis web side hvor man finder sine danske aner. Søg i danske kirkebøger og folketællinger. slægtsforskning, familie træ, genealogisk forum, dansk genealogi, kirkebøger, folketællinger, arkivalieronline, arkivalier onlin

Danske Teglværker forespørgsel 17-10-2012 Page 4 Teglværk Navn Sogn Kommune Amt Refererence Funktionsperiode Askov(gård) Malt Vejen Ribe Danske Gårde 1906 Askovvejs=Svendsminde Vejen Vejen Ribe KRAK 1923 Asnæs Asnæs Dragsholm Vestsjælland KRAK 1923 + D.H.og I.1936+Se Assenbølle Vissenbjerg Vissenbjerg Fyn Trap 3.3.419+KRAK 1923+Ler.5 Det var indførelsen af enevælden i 1660, der gjorde at den danske adel havde mistet sin indflydelse og blev nærmest betragtet for at være på lige fod med godsejerne und er kongen og kirken. Danmark havde været igennem en masse fra perioden mellem 1733 og helt indtil den danske landbokommision indførte de danske landboreformer i 1786 I 1742 blev herregårdene solgt til grev Christian Lerche. Christian Lerche stammede fra den gamle danske adelsslægt Lerche. Han oprettede af sine besiddelser i et nyoprettet stamhus ved navn Lerchenborg. Oprettelsen af stamhuse var typisk for denne tid og betød, at godset ikke længere kunne deles mellem arvinger eller ved salg

Gårde. gårde. Vise mere; Din søgning gav 45 resultater. Ikke hvad du forventede? Danske Gaardes Forlag, 1906 Onlineadgang: Åbn PDF (129 MB). Søgbar. DIS. De små gårde ansatte primært de svenske roepiger, mens de store gårde aftog de polske roepiger, som blev formidlet via tyske agenter. Omkring 1890-erne erstatter polske generelt de svenske roepiger. Det år, hvor den polske indvandring er på sit højeste, er 1911 med 10.320 polske sæsonarbejdere (heraf 4.609 alene på Lolland-Falster) 1992 - Beskrivelse i Danske Gårde for Storstrøms Amt: Ejendomsskyld kr. 3.000.000. Areal 47 hektar, deraf 7 hektar mose. Stuehuset er opført i 1889 og avlsbygningerne som også er fra 1889 består af kvæg og svinestalde. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og sukkerroer De samvirkende danske Husmandsforeninger skiftede i 1975 navn til Danske Husmands-foreninger - i 1993 til Dansk Familielandbrug. Samvirksomheden havde i alt 10 formænd fra 1906-2003, hvor den fusionerede med Landboforeningerne til Dansk Landbrug. Sam-tidig oprettedes Familielandbrugssektionen under Dansk Landbrug, mens de lokale/regio

arkiv.dk Danske gårde

De to søstre arvede 1387 ganske vist kun tre gårde, mens Anders Nielsen og Bjørn Olufsen omkring 1402 solgte seks gårde til bispen, men dette forhold må rimeligvis forklares ved, at ikke hele arven efter Jacob Olufsen og hans to hustruer kom til skifte i 1387 (cf. p. 157) 23.05.2019 kl 18:45 DS Egedal - Kastellet eller Citadellet Frederikshavn Udflugt kun for medlemmer af Danske Slægtsforskere Egedal 27.05.2019 kl 13:00 DS - Aalborg - Slægtscafe Workshop 2 af 3 - Lægdsrulle Gårde i Stilling og Gram. Kilde: Udvalg af danske gårde. Forlag: Alex Danske Gaarde. Aarhus Amt. 1906-1908. Hjelmslev Herred s. 252-303 Danske Gårde af J.C.B. la Cour. 1907. Lunde, Skam og Skovby Herreder. Dagmar Rasmussen, født 1906, fortæller fra sin skolegang i den stråtækte landsbyskole

NOGLE GÅRDE I VEJLBY SOGN - fredericiashistorie

Nysted ligger på østsiden af Nysted Nor over for slottet Aalholm og har en naturhavn, den eneste på Lollands sydkyst efter inddæmningen af Rødby Fjord i 1878. 8-10 km uden for havnen ligger sandbarren Rødsand, og det mellemliggende farvand er lavvandet med mange store sten, så havnen har givet god beskyttelse til middelalderens skibe, men vore dages fragtskibe kan ikke sejle derind Kongelig Hofleverandør siden 1906. De strenge krav slår igennem, og kvaliteten af de danske æg stiger. Det samme gør priserne og ikke mindst de danske ægs renommé. Det betyder, at flere og flere gårde med æglæggende høner tilslutter sig Dansk Andels Ægexport Danske Gaarde. Illustreret statistisk og historisk, emne: historie og samfund, 1906 - 1907. Danske Gaarde s Forlag, Aarhus. 4 bind. Originale bind. Disse 4 bind omfatter gårde med en ejendomsskyldvurdering på 50.000 kr. og derover. Se hele annonce

J. C. B. La Cour. Danske Gaarde (8) Lauritz.co

Udforsk opslagstavlen Danske huse & gårde tilhørende Lars Jørgen Jakobsen på Pinterest. | Se flere idéer til Impressionisme, Akvarel og Malerier. Find opskrifter, idéer til hjemmet, stilinspiration og andre idéer, du kan prøve Faksimileudgave af en bog fra 1906 med fortegnelse over de nedbrændte gårde og huse og mandtallet fra samme år over de dele af byen, der undgik ilden. Fortegnelsen og mandtallet er opgjort på kvarterer. Registeret er indlagt ved tekstskanning med de unøjagtigheder, det indebærer. På sporet af slægte Her er en oversigt over danske teglværker. Listen indeholder de teglværker, der (så vidt vides) havde jernbanespor enten i form af eget spornet eller sidespor til en anden jernbane. Med tiden vil listen også indeholde de lokomotiver, der tilhørte de enkelte teglværker. Læs mange flere jernbaneartikler på Jernbanen.d Kalkmalerier kendes i dag bedst fra de danske middelalderkirker, men i middelalderen blev de også brugt som udsmykning af interieurer i slotte, store gårde og private hjem.Kalkmalerierne er malet over en periode på mere end 500 år Kilde: la Cours danske gårde, 3 saml, 3 bd.,p. 21. Skyttegården, Ollerup sogn, 3 km fra Sørup st. og c. 6 km. fra Svendborg. Ejer:Otto Rud Niels Kaas Larsen, som overtog gården i 1906, er født på Langeland l5. luli 1882 og gift med Anna Nielsen, født i Holmdrup 7. juli 1878. Matr. nr. 14 m. fl. af Ollerup. Hartkorn 5 tdr. 2 skpr. 1 fdkr.

Østerbygaar

Gårdnavn: Sogn: Herred: Amt: Fornavn: Efternavn: Fødested: Fødselsdato: Side: Samling : Østrup: Lunde: Odense: Karen: Andersdatter: Østrup??-?? 1800: 545: III. Befolkning 1921 409 personer. i sognet er der byen Vejby med kirke, 2 købmandsforretninger, mølle og andelsmejeri oprettet 1902. Nord for byen Præstegård og Skole. samling af gårde og huse. Vejby Nørrehede, Vejby Sønderhede, Løt, Kirkholm, gård med mølle, Dalmark. Gårdejere i Vejby ifl. Danske landmænd og deres indsats 1945 Vejby. Valdemar Daa, 15.5.1616-5.2.1691, adelsmand, alkymist. Født i Trondhjem, død i Viborg, begravet i domk. sst. D. var 1636 i Leiden, og 1604-44 var han hofjunker, 1644 blev han løjtnant ved ritmester Mogens Arenfeldts kompagni, 1655 ritmester; han deltog i krigen 1657-60 og skal ved svenskernes indrykning i Holsten være flygtet med en sko og en støvle på

gårde for at arbejde som karle eller tjenestepiger. • I byerne arbejdede børn på fabrik eller som bybude. Smedens sønner på arbejde. 5 Mu seum Ve stsjæ llan Betegnende for disse digte er deres forfatters fortrolighed med dansk natur gennem skiftende vejr og årstider og med dansk folkeliv og -sprog gennem tiderne. Han gik ofte ud fra de gamle jyske gårde, hvorfra hans slægt stammede, og endte med en stilfærdig hyldest til Danmark, således at mange af hans digte fik karakter af en national opsang

Danske gaarde: illustreret statistik og historisk haandbog

 1. Døds anmeldelsesprotokol Brønderslev 1906-1913 Dødsanmeldesprotokollen har alle døde med i datoorden. På denne side er der en del anmeldelser fra 1906 til 1913 og slet ikke alle
 2. De tolv sten, der ligger omkring lindetræet, svarer til de tolv gårde, som fandtes i Valby i 1682. På den plads, vi kalder Tingstedet, holdt bønderne bystævne. Gårdmændene (altså den mand, som ejede en af de tolv gårde) mødtes her og diskuterede sager, som vedrørte hele landsbyen - hvornår man skulle pløje, så og høste
 3. Preface to the electronic edition. Jens Peter Trap (1810-1885) compiled and published Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark (statistical-topographical description of Denmark) in 5 volumes (1856-1859) and a 2nd edition in 7 parts in 6 volumes (1872-1879)
 4. Jeg en gård mig bygge vil, der skal være have til : en kulturhistorisk-etnologisk undersøgelse af lange linjer og regionale kulturforskelle i gårdens landskab : bygninger, haver og omgivelser ved danske landbrugsejendomme 1900-2000 / Peter Dragsbo & Helle Ravn ; fotos v/forfatterne
 5. Claus Bjørn ( Red): Det danske landbrugs historie 1-4. 1988. Pænt sæt. 750 kr. M. Rasmussen: Lovbog for Landmanden eller den danske Bondes Pligter og rettigheder fra Vuggen til Graven. 2. forbedrede og betydeligt forøgede udgave. Odense 1853. 373 sider. Halvlæder. Lidt slidt men egentlig ganske pænt ex. 350 kr
 6. Køb og salg af Danske Gårde i Malerier på DBA Køb og sælg både nye og brugte nye varer på DBA - du finder over 1 mio. billige ting til salg. DBA Guid

I § 18 pålægges det også præsterne at se til, at børnene ikke døbes upassende navne. Efter sigende var denne bestemmelse foranlediget af en sag med en mand, der havde ønsket at hylde den danske akvavit ved at kalde sin datter Snapsiana Link siden til alle Danmarks fotograferede kirkegårde. Min anden side gravstensarkivet.dk er nede for øjeblikket, og jeg afventer svar på hvorfor, fra Servage (hvor siden er hostet) Folketællinger. Folketællinger er en god kilde til at finde information om forfædre. Her kan du bl.a. se oplysninger om alder, erhverv, civilstatus og hvem en person boede sammen med. Folketællingerne blev efter 1834 som regel afholdt hvert 5. år Velkommen til min hjemmeside! Som I kan se har jeg foretaget flere ændringer / forbedringer af hjemmesiden. Er man tidligere gået direkte ind i slægsdatabasen via aerenlund.nu, vil man nu komme ind på denne side Dernæst gik det løs nord for stationen med Bomuldsspinderiet (De Danske Bomuldsspinderier) i 1906-07 med Alfred Thomsen som arkitekt. Da produktionen ophørte i 1960'erne, blev bygningerne indrettet til et antal mindre virksomheder, og nu er det butiksentret Spinderiet

Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark

 1. danske skippere, styrmænd og matroser i perioden 1707 til 1839. Amter, sogne, gader, gårde, kirker, kort og egnshistorie Sogn, herred, amt for Thy og Vester.
 2. Dansk Landbrugs Grovvareselskab - 159 sider - Hardback. Det var en stort udtænkt idé, der i anden halvdel af 1960'erne fængede over det ganske land og i løbet af få år vendte op og ned på den danske andels-grovvarehandel. B2203... Forfatter: Svend B. Karlsen Aarstal: 199
 3. 1956: Kraks Større Gårde & Skove Allerede i 1906 blev der i Kraks Vejviser tilføjet et afsnit med større gårde. I 1956 blev afsnittet til en selvstændig publikation med mere end 9.000 gårde og skove fordelt over hele landet. I 2008 blev StGS solgt til Cph-tourist.dk

Byen optræder første gang i skriftlige kilder i 1398 og bestod dengang af et par gårde og nogle få huse. Det er ofte tilfældet, at bynavne på -mark har et personnavn som forled. Navneforskere er af den formening, at byen Tornemark har fået sit navn efter personen Tor, og at n eller ne er en senere tilføjelse Folketællingslister 1870, 1880, 1890, 1901, 1906, 1911, 1916, 1921 Rigsarkivet Kontraministerialbøger Landsarkivet for Sjælland m.v. Matrikelkort er aftegnet i rids med udgangspunkt i de kort, der blev anvendt i perioden 1840-ca. 1880 Kort- og Matrikelstyrelse En københavner ved navn Gustav Westring (1880-1948) arvede nogle penge som han købte Fluebjerggård for. I perioden 1924-1960 forsøgte han og hans søn Frederik (1906-1963) sig med teglproduktion på Søsum Teglværk (hvor der nu er genbrugsplads). Nogen stor arbejdsplads blev det dog aldrig, man nåede kun op på omkring 30 mand 1992 - Beskrivelse i Danske Gårde 1992: Knud Aage Møller har været på Dalum Landbrugsskole og er kirkeværge. Han overtog gården i 1963 af Georg Clausen. Ejendomsskyld: 1.600.000. Areal 18.3 hektar, deraf 1 hektar skov. Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1980 H. Zangenberg fotograferede gamle gårde i hele Danmark i 1920'erne og via sit arbejdet sikret os et uvurderligt billede af den gamle danske bebyggelse, før moderniseringer og senere nedrivninger ændrede det danske landskab totalt

Litteratur - Bornholmske bondegård

 1. deligt mønster i danske landkommuner, hvor man - forudseende - vurderer, at biler er farlige for naboer og vejfarende. 1906 Borum-Lyngby Socialdemokratiske Forening stiftes. 1906
 2. Således blev også Kirkeby, sammen med andre af Humlums gårde særdeles hårdt ramt, der står i Danske Slotte og Herregårde, Hassings forlag 1966, følgende: Omegnens bønder var meget forarmede efter århundredets mange krige og medfølgende fjendtlige besættelser: fire af de bedste gårde i Humlum var uden bygninger og sæd
 3. Under 1. verdenskrig øgedes omsætninger på kornmøllen væsentligt med groft rugmel til bagerne og grynfremstilling til kolonialgrossister og brugsforeningernes fællesforening. Efter krigen fik mange gårde petroleumsmotorer, og kridt- produktionen blev atter den vigtigste for Aa Mølle

arkiv.dk Foretag din søgnin

Dansk Demografisk Databas

Det danske angreb i Bov satte ind den 9. april 1848 med fægtning, der fortsatte over Klus til Flensborg. Dansk artilleri blev sendt til Bov og Nyhus, mens den danske ryttergarde, der havde slået lejr i Medelby, blev forhindret på grund af dårlige veje Brug Emneoversigt når du mangler et ord at søge på eller når du skal have ideer til læsning. Via Emneoversigten finder du kun et udvalg af emner, og du finder heller ikke samtlige materialer i bibliotek.dk når du søger Denne web side indeholder en oversigt over alle danske Kirkebøger Genealogy research Viskinge parish, Skippinge, Holbæk, All Churchbooks This web site contains a list of all the Danish census data from 1769 to 1935 Slægtsforskning i Fuglse sogn, Fuglse, Marib www.microsoft.com. Så vil du kunne læse at disse sider dækker over et gratis online genealogi opslagsværk hvor du kan finde dine aners gravsten I 1902 blev Sct. Peders Kirke opført midt på bakken ved Mariagervej, og det er fra kirkens tårn, at fotografen har taget sit billede ud over det østlige Randers. Tidspunktet er før 1906, for opførelsen af det nye elektricitetsværk på den store åbne grund til venstre er endnu ikke begyndt

Video: Gårde i Viemose Langebæk Lokalhistoriske Arki

Landbohistoriske kilder — Danske Slægtsforsker

Kort - Dansk Center for Herregårdsforsknin

1906 in Denmark - Wikipedi

Gårde. S - V. Sallingelunde Mølle. Skregeskov. Solbjerggaard. Vestermarksgaarden. Billeder fra Sallinge; Hillerslev. Hillerslev Kommune. Hillerslev Skytte- og Gymnastikforening. Historiske oplysninger + billeder fra Hillerslev; Gelskov; Jens Pilegaard, beretninger fra sognet; Samlinger af gamle danske minder i folkemunde fra Hillerslev. Møllen er en hollandsk Vindmølle, bygget i 1864-65. I 1902 tilhørte Møllen et Andelsselskab, som solgte den til møller Rasmus Jørgensen Møller. Denne drev Møllen til sin Død i 1928, hvorefter Enken førte Virksomheden videre, indtil Sønnen, Richard Møller - født 29. Juni 1906 paa Stensved Mølle - gift 20 Danmarks større gårde: statistisk og historisk håndbog for det store og middelstore landbrug. Selskabet til Udgivelse afDanmarks Større Gårde, 1961-75 La Cour: Danske Gaarde: illustreret statistisk og historisk Haaandbog for det danske Landbrug. 1-3. samling. Dansk Landøkonomisk Forlag, 1906-1

Danske Gårde sh lin

Danske gårde: Ejvind Hansen er født i 1934. Han har været på Bygholm Landbrugsskole; samt var elev på Rødding Højskole i 1956. Ejvind Hansen overtog gården, den 1. juli 1958 fra sin far, som købte den i 1922. Areal 12,8 ha., heraf 1 ha. eng, og 1 ha. Fredsskov, matr. 26f, Rask Hovedgaard 23 16 05 1906 Anne Marie Kolberg 0106 Fredrikstad 105 4 14 24 01 07 1906 Silla Bidne 1235 Voss 105 2 29 25 27 07 1906 Olga Marie Dahl 0403 Hamar 105 2 3 105 år, Hamar Arbeiderblad 26 02 08 1906 Ragnhild Valborg Hanssen 0104 Moss 105 1 28 105 år, Moss-avis 27 05 09 1906 Asta Richvoldsen 0301 Oslo 105 0 2 Samtidig er det lykkedes at bevare landsbyens kulturhistoriske værdier, idet der ikke er blevet bygget parcelhuse i større udstrækning, ligesom bebyggelsen omkring den åbne landsbyforte samt en række værdifulde gårde og huse er bevaret. Dette har medført, at Kattinge er blevet et yndet udflugtsmål, motiv for malere og rammen om danske. Aksel Hansen, f. 26/11 1906 i Ølsted, Frederiksborg amt, g.m. Gerda Andersen. Aksel Lund Hansen, f. 17/4 1901 i Holbæk, g.m Helga Michelsen. Alexius Carl Hansen, f. 14/3 1895 i Regstrup, Holbæk, Asnæs Handelsskole Asnæs. (Ingen yderligere data) Alfred Nicolai Hansen, f. 16/6 1906 i Ulstrup, Gørlev, Holbæk amt, Tjørnehøjsvej 11 Gørlev.

Kilde: Danske gårde i tekst og billeder. Vejle A. Jørgen Laursen Vig fylder 50 år. Jørgen Laursen Vig er formand for Landsudvalget for Svin, i bestyrelsen for Danske Slagterier Danish Crown, tilforordnet i bestyrelsen for De danske Landboforeninger samt i bestyrelsen i Forskningscenter Foulum Gørdinglund herregård bryllup - Gørdinglund herregård ligger i Hessellund Ejerlav, men har altid været en del af Nørre Gørding by. Gården var, ligesom alle andre gårde i Gørding Sogn, undtagen Varhogård, en fæstegård under Bramming Hovedgård. Herregården har rødder helt tilbage til 1606 Ifølge Trap Danmark fra 1950 var navnet i 1388 Zulverstede og i 1468 Syluestet. Størrelsen af Søllested Sogn var 1548 ha i 1950, og befolkningstallet på 1247 indbyggere fordelt på 406 husstande. Tilbage ved folketællingen 01.02.1906 var der lidt færre personer, nemlig 913 personer fordelt på 165 huse/gårde I kong Christian Vs Danske Lov af 1683 omhandlede kapitel 11 Om Møller og Vand blandt andet regler for oprettelse og drift: 1. Mand maa ej giøre Mølle af ny, uden mand haver Dam og Damstæd, og saa at Vandet flyder ej paa anden Mands Eng, eller Ager, og spilder ej med Bagflod de gamle Møller, der af Alders Tid været have Den danske regering (Den danske minister Ernest Schimmelman) forbyder ved kongelig forordning al handel med negerslaver i Danmark og oversøiske besiddelser fra 1802. Hidtil har kun Østrig indført forbud mod slavehandel, landet har dog ingen slaver selv

populær: