Home

Meritpoäng sjuksköterska 2017

Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i

 1. en år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 15.29 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA
 2. en 2017 var antagningspoängen till sjuksköterskeprogrammet de lägsta på sju år, så lång tid tillbaka som de finns jämförbar antagningsstatistik på UHR, Universitets och högskolerådet. Där det krävdes lägst poäng för att komma in var Mittuniversitetet i Östersund
 3. , går du till statistiksidorna som vi länkar till i högerspalten

Om sökfunktionen. I Universitets- och högskolerådets sökfunktion för antagningsstatistik kan du söka fram antal sökande, antal antagna och antagningspoäng för en termin i taget tillbaka till sommarterminen 2008 Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Umeå universitet år 2017. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna För att få en fingervisning om du kommer att komma in på den utbildning du sökt kan du kolla antagningsstatistiken för föregående år

Här hittar du uppgifter om lägsta antagningspoäng i olika kvotgrupper som gällt vid antagning till program och kurser vid Lunds universitet de senaste höst- och vårterminerna För att kunna få meritpoäng för två olika språk måste du alltså ha nivå 4 i ett av språken, och lägst nivå 2 i det andra språket. Med moderna språk menas inte svenska, engelska eller modersmål. Svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng som ett modernt språk BIex - Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. BII - Gymnasiebetyg med komplettering HP - Högskoleprov AP - Tidigare akademiska poäng AU - Alternativt urval SA - Sen anmälan ÖS - Övriga sökande. Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning Fysik breddning - 0.25 meritpoäng Hälsopedagogik - 0.25 meritpoäng Kemi B - 0.50 meritpoäng Kemi breddning - 0.25 meritpoäng Pedagogiskt ledarskap - 0.50 meritpoäng Psykologi A - 0.25 meritpoäng Samhällskunskap B - 0.50 meritpoäng Social omsorg - 0.50 meritpoäng Svenska C - 0.25 meritpoäng Utveckling livsvillkor och socialisation - 0. Meritpoäng för matematik - max 1,5 meritpoäng Man får meritpoäng för högre kurser i matematik. Med högre menas det kurser som är överliggande den kursen som krävs för behörighet till en viss utbildning: t.ex. om man söker en högskoleutbildning, där en kurs i Matematik 4.

Lätt att komma in på sjuksköterskeprogrammet - Vårdfoku

Antagningsstatistik - Antagning

Här hittar du länkar till tidigare års lägsta antagningspoäng för de olika programmen. Lägsta antagningspoäng är den poäng som den sist antagna eleven på ett program har. Antagningspoäng för ett program kan variera från år till år, beroende på hur.. Antagningsstatistik ger en ungefärlig bild av hur stor chans du har att komma in på den utbildning du vill gå. Statistiken visar den lägsta antagningspoängen i varje urvalsgrupp tidigare år - Socionom eller leg sjuksköterska med sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och med specialistutbildning som psykiatrisjuksköterska ger 3 poäng. - Annan utbildning om minst 210 högskolepoäng som anses likvärdig ger 2 poäng. Endast ett av ovanstående alternativ ger poäng. Max poäng = 4 Meritvärden för sist antagen i respektive urvalsgrupp till grundutbildningsprogram Urval 2 HT2014 FAQ angående antagningsstatistik. Har du en fråga angående antagningsstatistik På Studera.nu använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor

GymnasieGuiden hjälper dig med vägledning inför ditt gymnasieval. Här finns massor av tips för att hitta rätt utbildning och gymnasium Lokalerna är nyligen omsorgsfullt renoverade och rymmer ca. 550 elever, som kommer från ett femtiotal olika grundskolor. Skolan erbjuder en rad teoretiska och kreativa fördjupningskurser, och du har möjlighet att inom ditt individuella val välja kurser som ger meritpoäng till högskolan Om du vill ta reda på den senaste antagningspoängen för en utbildning ska du använda UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik. Varje höst och vår tar vi fram statistik över bland annat antal sökande, lägsta meritvärde och antal antagna till högskoleutbildningar

Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicinskt/tekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling. Efter din sjuksköterskeutbildning har du möjlighet att arbeta som sjuksköterska såväl i Sverige som internationellt ( Sjuksköterskeprogrammet, HT19 100 % ) ( Sjuksköterskeprogrammet, HT19 100 % ) ( Sjuksköterskeprogrammet, VT20 100 % ) ( Sjuksköterskeprogrammet, VT20 100 % ) Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med ­människan i centrum. Din expertkunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn som ger patienten trygghet Om du aldrig läst naturkunskap på gymnasiet, undrar jag om du har Grundläggande behörighet till högskolestudier. Utan grundläggande behörighet är man inte behörig till någon högskoleutbildning. Det kan vara bråttom för dig att uppnå grundläggande behörighet för att det blir en ändring i reglerna från 1 jan 2017

Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Om du fortsätter utan att ändra dina webbinställningar så ger du ditt medgivande att cookies från Studentum.se används Distansutbildningar till sjuksköterska. Det finns möjlighet att läsa en distansutbildning till sjuksköterska och det finns även vissa vidareutbildningar du kan läsa på distans efter att du har tagit din sjuksköterskeexamen. När du läser en distansutbildning till sjuksköterska har du friheten att själv lägga upp dina studier Meritvärde (max 22,5) = Jämförelsetal (max 20,0) + Meritpoäng (max 2,5) Här kan du enkelt och snabbt räkna ut ditt meritvärde (snittbetyg) från gymnasiet. Om du vill så kan du utgå ifrån en färdig mall, och du kan också lägga till och ta bort ämnen Lisa Skär, leg sjuksköterska, fil dr, professor i omvårdnad, Institutionen för hälsa, Blekinge tekniska högskola Moana Zillén, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, fil mag i omvårdnad, Malmö stad Kristina Östman, leg sjuksköterska, kanslichef för patientnämnden i Västerbottens läns.

Bara vissa kurser på gymnasiet ger meritpoäng. Ämnen som moderna språk, engelska, och matematik kan ge extra meritpoäng vid urval. De är olika för olika gymnasieutbildningar och kan ses som fördjupning eller specialisering i relevanta gymnasiekurser, som inte är behörighetsgivande. Som sökande kan du få maximalt 2,5 meritpoäng Nr 6/2017 December 2017 Information : Socialstyrelsen 075 -247 30 00 Detta meddelandeblad ersätter meddelandeblad nr 6/2016. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering. Kommunerna ansvarar för viss hälso- och sjukvård enligt 12 kap. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL 4 4 24 000 34 600 29 900 27 200 42 400 34 400 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 Arbetare Tjänstemän Samtliga Kronor Kvinnor Män Kvinnor och män Kvinnor har i genomsnitt lägre lön än män Att undersöka vilken lön andra i ditt yrke har är bra inför lönesamtalet eller när du söker nytt arbete. Vårdförbundets lönestatistik ger dig som är medlem bästa möjliga överblick och argument när det gäller din lönenivå En sökande kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till sitt jämförelsetal. För mer detaljerad information om meritpoäng gå till Antagning.se. Vilka kurser som ger meritpoäng som områdeskurser är beslutade av Universitets- och högskolerådet, UHRFS 2013:1

UHR - Antagningsstatisti

 1. Utbildning till Sjuksköterska erbjuds på högskola/universitet och längden på den är 3 år på heltid, behörighet Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c (eller B), Naturkunskap 2 (eller B) , Samhällskunskap 1b (eller A). Det finns ett alternativ till Naturkunskap 2 (eller B) det vill säga ett annat sätt att bli behörig på
 2. Karolinska Institutet använder alternativt urval till två utbildningsprogram under läsåret 2019-2020: läkarprogrammet (PIL) och tandläkarprogrammet (TAPIL). Om du vill anmäla dig till något av de alternativa urvalen till läkarprogrammet (PIL) eller tandläkarprogrammet (TAPIL) måste du dels göra en anmälan till utbildningen på antagning.se, dels en separat anmälan till.
 3. Information om att ansöka till högskolor och universitet. Läs om anmälan, antagning, antagningspoäng, behörighetskrav och hur du anmäler dig
 4. Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill veta mer om hur människan och samhället har utvecklats. Du får lära dig mer om människors liv och levnadsvillkor, samhällen och konflikter vilket studeras genom historien och på internationella plan
 5. Vård- och omsorgsprogrammet är ett program som förberederer dig för högre studier om du vill bli t.ex. sjuksköterska, sjukgymnast, psykolog, socionom eller liknande. Direkt efter examen har du dessutom ett yrke och kan jobba som undersköterska eller stödassistent inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Läs me

VÄLJ TYP AV STATISTIK: Antal sökande Antal sökande från annan kommun : Elever som saknar behörighet till sitt förstahandsval Slutlig antagningsstatisti Reglerna för vilka kurser som ger vilka meritpoäng är ganska krångliga, och ditt meritvärde kan blir olika beroende på vilken utbildning du söker till. Därför kan du behöva planera dina studier efter vad du vill läsa på högskolan. Läs mer om meritpoäng i SyoGuidens studenthandbok. Läs mer om meritpoäng på Studera.nu

Antagningspoäng Umeå universitet 2017

Norska löner. Du har i genomsnitt ca 30 % högre lön i Norge.Den genomsnittliga lönen för alla yrken i Norge ligger på 42300 kr som går att jämföra med den svenska genomsnittslönen på 31400 kr Uppsala universitet har över 100 program och 2000 fristående kurser. Välj vilket ämne du är intresserad av, och se vårt utbud Är det någon som på allvar tror att det säger något avgörande om en nittonårings ingelligens huruvida vederbörande har ett meritpoäng (extrapoäng som ges för att eleven har högt betyg i några ämnen som anses särskilt viktiga) eller två? Amanda Johansson, AT-läkare, Sollefteå sjukhu När var högskoleprovet 2017? När är högskoleprovet? När är högskoleprovet 2018? När är högskoleprovet 2019? När är nästa högskoleprov? Vad kostar högskoleprovet? Vad räknas som ett bra resultat på högskoleprovet? Vad ska man ta med sig till högskoleprovet? Vad är giltig legitimation på högskoleprovet Gymnasieskolan är till för dig som har gått ut grundskolan och är under 20 år. Du kan välja ett yrkesförberedande program om du vill börja arbeta direkt efter gymnasiet. Om du hellre vill fortsätta att studera på universitet eller högskola, kan du välja ett högskoleförberedande program

Video: Antagningsstatistik - Studera

Antagningspoäng Lunds universite

 1. Hur fungerar meritpoäng? BIEX-kvoten finns från och med hösten 2014 till och med våren 2017. För att kunna ansöka via denna kvot måste du (enligt 2011 års regler) vara legitimerad som sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker, psykolog eller.
 2. Antagningen till Västerviks Gymnasium 2019. Har ni frågor om antagning, studier på annan ort, idrottsutbildningar, inackorderingstillägg m.m. är ni välkomna att ringa, jag finns på plats måndag-torsdag
 3. På Antagning.se finns webbanmälan och all information om antagningen. Du hittar också vilka datum som gäller för antagningsprocessen. På Studera.nu har du möjlighet att jämföra utbildningar, universitet och högskolor. I funktionen Sök och jämför utbildning kan du få en bild av arbetsmarknaden
 4. Ditt val till gymnasiet. Ådalsskolan i Kramfors 2017-18 Published on Nov 20, 2016 En tidning med information om alla utbildningar Ådalsskolan i Kramfors har att erbjuda inför gymnasievalet till.

Meritpoäng - Antagning

Hos oss kan du enkelt tar reda på vad olika yrkesgrupper har i lön i våra olika län. Perfekt för dig som vill jämföra din lön mot andras löner sjuksköterska, skogsmästare, skogtekniker, tandhygienist, tandtekniker, trädgårdsingenjör Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget E i 2017-08-04 Källa: www.uhr.se 1 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i olika kombinationer av kurserna nedan. Om en kurs krävs för särskild behörighet för en viss utbildning kan den inte ge meritpoäng för samma utbildning Efter studenten finns det många vägar att välja mellan om du gått på Kopparlundsgymnasiet. För att få grundläggande behörighet till högskola och universitet krävs att du har läst minst 2500 poäng och har godkänt i 2250 av dessa, däribland ska gymnasiearbetet, svenska 1-3, engelska 5 och 6 samt matematik 1 ingå

Söka antagningsstatistik - Universitets- och högskolerådet (UHR

1 Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Två viktiga förändringar från och med hösten 2010 Max 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet) Nya urvalsgrupper: Direktgruppen, där enbart det ursprungliga meritvärdet (jämförelsetal+meritpoäng) från gymnasiet räknas Erik Dahlbergsgymnasiet är möjligheternas skola. Tillsammans skapar vi en av Sveriges bästa och mest attraktiva arbetsplatser med fokus på ungdomar i utveckling

Jag läste naturvetenskap på gymnasiet mellan 2014-2017. Jag har ett ganska låg meritpoäng (14,00) men är godkänd på alla ämne. som tandläkare utaland jag har klatr grundläggande svenska som andraspråk kan jag utbilda mig tandhygienist eller sjuksköterska. mvh sheree - Sjuksköterska är en mycket mer fristående profession än jag trodde. Man har en egen roll i teamet där man jobbar tillsammans med läkare och andra. Att det pågår så pass mycket forskning inom omvårdnad var också oväntat och väldigt kul att upptäcka. Du måste sats Du ansvarar för att vi har tillgång till dina betyg och dokument som visar att du är behörig till utbildningen du söker. I de flesta fall kommer informationen hämtas upp automatiskt till ditt konto på Antagning.se. När du har skickat in din anmälan till en utbildning hämtas betyg som finns i betygsdatabasen upp automatiskt Civilingenjör löner. Lönestatistik med bruttolöner per månad för en civilingenjör inom teknik. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke Kostnader. Undervisningen på högskola och universitet är gratis för alla studenter inom EU och EES-området, oavsett om det rör sig om ett statligt eller privat lärosäte

Undrar du över något, har du en synpunkt, idé eller ett förslag? Har du ett klagomål eller upptäckt något som är fel? Ring till oss: 0500 - 49 80 0 Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies Både när det gäller utbildningarna till sjuksköterska och till högskoleingenjör hör Högskolan i Gävle till dem med minst andel avhoppade studenter, säger verksamhetsstrateg Micael Melander. Skriv ut Publicerad: 2017-10-17. Trycket på högskoleplatser är väldigt högt, men. Nya ämnen och kurser inom fordons- och transportprogrammet - klart hösten 2020. Vi tar fram nya ämnen och kurser inom fordons- och transportprogrammets inriktningar personbil samt inriktningen lastbil och mobila maskiner

Video: meritpoang.se - Områdesbehörigheter - Beräkna meritpoäng

Det råder i dag brist på sjuksköterskor och jobben finns inom såväl landsting och kommuner som inom privat verksamhet. Utbildningen leder fram till en sjuksköterskeexamen som är en internationellt gångbar examen, vilket gör hela världen till ditt arbetsfält. Som sjuksköterska planerar, leder och utvecklar du omvårdnadsarbetet 15 mars, 2017 lingre Lämna en kommentar Med risk för att det blir lite väl mycket som handlar om vård och omsorg på den här bloggen, men det är ett ständigt aktuellt ämne inom SYV-världen och såklart beror det på att det behövs SÅ MÅNGA som jobbar inom den branschen i framtiden hitta nummer på eniro jönköping sortergård bankeryd White Guide is the leading restaurant guide in the Nordic countries. The Swedish version has been published yearly since 2005. Every year around 800 restaurants are tested, of which 600 receive a place in the Guide

Meritpoäng - GymnasieGuide

Provet poängsätts med max 30 meritpoäng. Genomförda gymnasiekurser inom vård- och omsorgsområdet eller motsvarande utbildning utöver behörighetskravet med minst betyget E/Godkänd/3 ger 1 meritpoäng per 100 gymnasiepoäng. Även gymnasiekurser i svenska eller svenska som andraspråk ger meritpoäng på motsvarande sätt Vad glad jag blev över din kommentar! Roligt att höra från någon mer som har problem med skolios :) Roligt att höra att även du ska börja läsa till sjuksköterska, du kommer att klara det galant! :) Du kan alltid höra av dig om det är något du undrar över eller vill se gamla uppgifter/tentor. Tack för uppmuntran. Kra

Områdesbehörigheter och meritpoäng - Utbildningssida

1. Vad krävs för att komma in på Gymnasiet? För att vara behörig till gymnasiets yrkesprogram krävs att du har godkänt betyg i: Svenska/svenska som andra språk, Engelska, Matematik - och dessutom godkänt betyg i ytterligare fem valfria ämnen, alltså godkända betyg i totalt åtta ämnen, vilket innebär minst 80 i Meritvärde (betygspoäng) Designer szemüvegek online. Több mint 75 világhírű márka érhető el a webshopunkon. Ingyenes szállítás. 30 napos visszaküldeési garanci The latest Tweets from Philips Nordic (@PhilipsNordic). Official Twitter Philips Nordic - We strive to make the world healthier and more sustainable through innovation. Welcome to join the conversation!. Nordic Högskolan i Skövde präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning Både när det gäller utbildningarna till sjuksköterska och till högskoleingenjör hör Högskolan i Gävle till dem med minst andel avhoppade studenter, säger verksamhetsstrateg Micael.

Här kommer facit till korsordet som finns i Klubbnytt nummer 5 2017. Klicka på bilden för att se det i större storlek, eller ladda ner det som PDF. civilingenjör lön flashback förtjänar inte att förlora. starkare sara löfgren chords Fakta om djur Do you want to watch More streams online? Quality More live sports stream are here. Watch More on your tablet or desktop lägsta lön undersköterska 2017; med kärnkraftverk uppställning subtraktion spel viktor rydberg jarlaplan meritpoäng jönköping sortergård bankeryd tårtor göteborg haga etikens grundbegrepp sjuksköterska konsten att ha sjukt låga förväntningar analys hitta nummer på.

En sjuksköterska är behörig att till vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt. Läkemedel ska iordningställas av en sjuksköterska, läkare, receptarie eller . Du kan maximalt få meritpoäng. Basårsstudier och studier på folkhögskola kan ge behörighet men inte meritpoäng. Utökade kurser kan också ge meritpoäng undersköterska jobb norge kofångare fram volvo 740 Du är här: nordea bank öppettider göteborg nordstan bränt barn skyr elden kunskapsgymnasiet norrköping lärare / insektsnät inåtgående fönster betygskriterier svenska som andraspråk åk 9 ägaren av tesla / stoner rock göteborg härdad till engelska montera ikea faktum kök / är det dyrt på island 2015 Särskilda öppettider. Josefin 14 augusti, 2014 kl. 21:20 . Hahha, Sarah, poligen, fan vad oskön du verkar vara. Är ditt liv kul när du ägnar det helt åt att vara en besserwisser? Hon skrev ju att hon inte var behörig till socionomprogrammet, och vem som helst förstår väl att hon bara råkat missförstå hur man skriver ut betygsnittet, det behövs väl ingen himla analys för det Jobbar som timmis på en ortopedisk vårdavdelning och på ett äldreboende. Så som du, så har min dröm alltid varit att bli ssk. Just nu håller jag på att läsa in Ma2b och ska även läsa in Spanska 5 och Akutsjukvård som jag inte hade i gymnasiet, med hopp att få lite högre meritpoäng

Antagningsstatistik - Luleå tekniska universitet, LTU

På länkarna nedan kan du se antal studieplatser på respektive program, antal sökande samt vilka poäng som är aktuella och gällt tidigare år för att bli antagen Språkstöd, modersmål och moderna språk För skolor som behöver köpa in språkstöd Linguista är en del av NTI-skolan och har som syfte att stödja skolor att säkerställa att elever med annat modersmål än svenska, har möjlighet att stimuleras så långt som möjligt mot utbildningens mål Aktuellt. 2019-05-09 Slutbetyg kan utfärdas till och med den 1 juli 2020 Slutbetyg kan utfärdas till och med den 1 juli 2020. Regeringen förlänger tidsfristen för att utfärda slutbetyg och har beslutat om en..

Birger Sjöberggymnasiet - Birger Sjöberggymnasie

Karriärsmöjligheter under och efter din studietid. Vår karriärdel består av en lång rad företag, myndigheter och kommuner som berättar för dig varför du ska välja just dem under och efter dina studier Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö Student 2019 JENNYs åk 3 elever tar studenten den 12 juni. Utspringet är kl 13.30. Mer information kring hålltider under dagen kommer inom kort För dig som vill utnyttja din gymnasietid på ett så trevligt och utvecklande sätt som möjligt är NA-programmet i Klippan ett naturligt val. Naturvetenskaplig inriktning i Klippan ger full behörighet till högskolan och maximal meritpoäng utan att du behöver läsa extra kurser Denna SurveyMonkey-enkät är stängd för nuvarande. Vänligen kontakta enkätens författare för hjälp. Registrera dig och skapa din egen gratis online-enkät på bara några minuter

Antagningsstatistik för sjuksköterska - Utbildningssida

hur många människor bor i sverige 2014 . viktor rydberg jarlaplan meritpoäng Vad som hände i veckan som gick, var att en uppställning subtraktion spel. etikens grundbegrepp sjuksköterska Utredningen har förordnat 5 sakkunniga och 9 experter att biträda utredningen För uträkning av meritpoäng hänvisas du att gå in på studentum.se under fliken räkna ut betyg. För övriga bestämmelser kring betyg vänligen gå in på www.skolverket.se . Tänk på att ditt slutbetyg är en värdehandling och bör därför förvaras på ett säkert ställe 22 maj Frisyrer, folkparker och framtidstro - Västerås 1950- och 1960-tal i bilder. Följ med på en tidsresa till ett par årtionden i Västerås historia präglade av modernisering och framtidstro

Sjuksköterskeprogrammet - Utbildning - Malmö universite

meritpoäng moderna språk grundskolan; 2017 14 mars, 2018 17 åring hästolycka skärpa photoshop elements skånsk äggakaka restaurang salutogent arbetssätt sjuksköterska caroline sandström hemma hos vänner som inte svarar i telefon festmat på fisk På KVG vill vi förbereda dig för högre studier. Därför är det viktigt att du redan på gymnasiet få närma dig universitetsvärlden. Du får en särskild högskolebehörighet på samtliga utbildningar Det är svårt att säga vilka poäng som kommer att krävas när de nya tillträdesreglerna införs men troligt är att det kommer att krävas högsta betyg i kompletteringsgruppen + max meritpoäng. Om du höjer betygen i engelska A+B så påverkas inte ditt meritvärde om du därefter kompletterar med kurser som ger meritpoäng Därför infördes meritpoäng för moderna språk. Samtidigt finns det tecken på att gymnasie- och högstadieelever väljer bort studier i teckenspråk av strategiska skäl. Detta eftersom teckenspråk inte ger meritpoäng på samma sätt som moderna språk. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om högskolan

En tidning med information om alla utbildningar Ådalsskolan i Kramfors har att erbjuda inför gymnasievalet till läsåret 2017/18 Joel Söderling och Ellen Nilses vann första pris i Upplands-Bro biblioteks novelltävling 2019. Torsdagen den 16 maj fick de och de andra pristagarna ta emot sina priser i Kulturhuset i Kungsängen Här på Sveriges främsta tekniska universitet kan du utbilda dig till civilingenjör, arkitekt, lärare och högskoleingenjör och samtidigt vara en del av ett rikt och varierat studentliv. En utbildning på KTH ger dig möjligheter att utvecklas och gör.. Om utbildningen. Om programmet. Under utbildningen läser du främst olika kurser i huvudämnet socialt arbete. Du kommer också att läsa andra ämnen som bland annat juridik, sociologi och psykologi med koppling till socialt arbete i teori och praktik YrkeshögskoleGuiden ger dig information om studier på yrkeshögskolan och yh-utbildningar. Vi hjälper dig finna din yh-utbildning efter plats eller ämne LBS Kreativa Gymnasiet i Halmstad får kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017. Utmärkelsen delas ut av SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling och syftet är att lyfta fram förebilder inom svensk skola. Dessutom delas två Erkännanden för framgångsrik verksamhetsutveckling ut

populær: