Home

Byg og miljø sagsbehandler

Byg og Miljø FAQ KOMBI

 1. Der er oprettet en hotline hos Knowledge Cube, men det er kun kommunernes superbrugere der kan kontakte hotlinen.Find din superbruger her (opdateret 8. marts 2019).. Hvis du er sagsbehandler og har behov for hjælp, skal du derfor kontakte din superbruger
 2. Oprettet Meddelelse Løst; 27-maj 2019 16:32 Ustabil adgang til datakilde. Der er i øjeblikket ustabil adgang til den datakilde, der bruges i kortvisningen samt til at fremsøge adresser, matrikler o.lign.
 3. DMA giver adgang til en række oplysninger om visse virksomheder og husdyrbrug: Eksempelvis hvilke miljøgodkendte aktiviteter og anlæg en given virksomhed har, hvem der er miljømyndighed for virksomheden eller husdyrbruget samt hvornår der sidst er foretaget et miljøtilsyn
 4. Kontakt Middelfart Kommune. Kommunens hovednummer er 8888 5500. Er der en bestemt afdeling eller forvaltning, du gerne vil have fat i, kan du finde forvaltningernes og afdelingernes telefonnumre og e-mails i menuen til venstre
 5. Når vi modtager din ansøgning, kigger vi den hurtigt igennem (ansøgningen screenes). Hvis vi umiddelbart kan se, at der mangler noget i ansøgningsmaterialet, skriver vi det i kvitteringsbrevet, som du - eller den ansøger, du har angivet i ansøgningen - modtager indenfor ca. 1 uge

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg Telefon 6223 3000 : Telefontider Mandag - tirsdag 9.00 - 15.00 Torsdag 10.00 - 16.30 Fredag 9.00 - 14.0 Systemnavn og links til systeme t Roller Ansvarlig myndighed; Byg og Miljø: bygogmiljoe_statistik_myndighed bygogmiljoe_statistik_samlet bygogmiljoe_sagsbehandling_myndighe

Vi besvarer alle henvendelser hurtigst muligt. Vores sagsbehandlingstid er fire uger fra modtagelse af fyldestgørende ansøgning. Sagsbehandlingstiden forlænges typisk med 4-5 uger ved komplekse ansøgninger, dispensationer, fravigelse af byggeret, høringer og sager, der kræver tilladelse efter anden lovgivning Gravetilladelse søges af ledningsejer eller en repræsentant for ledningsejeren, det kan f.eks. være entreprenøren der står for arbejdet. Søg i god tid, især hvis det er på en privat fællesvej, da kommunen i så fald evt. skal partshøre vejejerne før tilladelse kan gives Er du over 18 år og har du en betydelig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og/eller særlige sociale problematikker, der giver betydelige begrænsninger for den enkelte i hverdagen kan du henvende dig til Voksenspecialenheden med henblik på at få hjælp og rådgivning Byggetilladelser Går du i byggetanker? Så er det vigtigt, du sætter dig ind i de regler der gælder. Find svar på de fleste spørgsmål om byggeri og tilladelser her på siden

Sikkerpost: Send sikker post til Børn-, unge- og fritidsforvaltningen Fax - husk at skrive hvem faxen er til! 8888 5501: Familie og Forebyggelseschef Jørn Nielsen jorn.nielsen@middelfart.d Vil du kontakte en sagsbehandler med personfølsomme oplysninger, så skal du skrive til os fra Digital Post. Klik her. Husk at have dit NemID-nøglekort klar Her kan du få et overblik over ledige stillinger i Svendborg Kommune. Svendborg Kommune vil gerne gøre det nemt for dig at blive opmærksom på de jobs, som er relevante for dig Bolig og byggeri Anmeld / afmeld din olietank. Anmeld / afmeld din olietank . Gå til løsning Anmeld rotter. Norddjurs Kommune udfører rottebekæmpelse i overensstemmelse med reglerne i Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse samt kemikalielovgivningen Indsæt søgeord for at søge på hjemmesiden. Borger. Affald & genbrug; Bolig, byggeri & flytning; Miljø, natur & klima; Kultur & friti

Har du problemer med at søge. Har du problemer med at søge i filarkivet, kan du henvende dig til byggesag@skanderborg.dk. Bedre overblik. Fra 1. januar 2019 har vi ikke længere lagt alle sagsakter i vores digitale byggesagsarkiv Der kan ringes på direkte telefonnumre inden for almindelig arbejdstid. Telefontid til bibliotekerne følger åbningstider for Bibliotek og Borgerservic 59 66 60 80 affald@odsherred.dk. Læs mere. Gå direkte til odsherred.dk/affald, hvor du blandt andet kan få oplysninger om tømningsdage, indberette manglende afhentning af affald og tilmelde dig vores SMS-service

Byg Og Miljø Driftsid

Lars Møller V fortæller her om sin tid som borgmester i Frederikshavn i årene 2010-13 med støtte fra SF og K. . Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her endnu et interview med en Denne 4. udgave af SBi-anvisning 230 forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) gældende fra 1. januar 2014. Reglements- og vejledningstekst er således opdateret med ændringer til BR10 i ændringsbekendtgørelsen af 9. december 2013 (Bekendtgørelse nr. 1383, 2013) Søg tilladelse til byggeri via Byg og Miljø Søg byggetilladelse og godkendelse af dit byggeri Når du skal søge byggetilladelse og andre godkendelser af dit byggeri, så skal du søge via Byg & Miljø - i daglig tale kaldes den for BOM Byg og Miljø - selvbetjeningsløsning. Ansøgning og tegningsmateriale skal indsendes digitalt gennem Byg & Miljø. Ved ansøgning om byggetilladelse gennem Byg & Miljø, vil alt korrespondance med din sagsbehandler foregå herigennem, ligesom du kan finde de informationer, som er relevante for netop din matrikel

Forside - DM

 1. Læs om de 4 trin i en byggeansøgning før du ansøger om byggetilladelse. Find ud af, om dit byggeri kræver byggetilladelse, og hvad du skal undersøge på forhån
 2. Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan søge om eller anmelde: Alle byggesager inklusiv byggeri på fredet ejendom. Etablering af jordvarmeanlæg
 3. Vejledning til straksansøgning i Byg og Miljø 19. januar 2015 Side 4 af 10 Under pkt. fuldmagt kan du vælge om du vil vedhæfte en fuldmagt eller rekvirere en fuldmagt digitalt (via ejerens nemID). Når du har valgt en af løsningerne, klikker du på klar til indsendelse og derefter p

Telefon/e-mail - Middelfart Kommun

Byggeri, tilladelse og gebyr. Center for Teknik og Miljø behandler alle typer byggesager i Gribskov Kommune. Kombinationen af nyt bygningsreglement og ibrugtagning af nyt og bedre byggesagsbehandlingssystem har betydet nogle systemmæssige udfordringer. Der arbejdes på, at det er løst inden for den nærmeste tid Kontakt til en sagsbehandler. Såfremt du har behov for at tale med en konkret sagsbehandler vedrørende en konkret sag, er der mulighed for, at sende en mail til plan-byg@gentofte.dk hvoraf følgende fremgår: Dit navn, nummer og at du ønsker at blive ringet op. Adressen for den konkrete sag, evt. med et sagsnummer

til 'Byg og Miljø', men 'Byg og Miljø' er ikke myndighed i sig selv. Byg og Miljø sørger til gengæld for, at din ansøgning hurtigst muligt ender hos den rette ansvarlige myndighed, som vil være en sagsbehandler i den kommune, hvor du ønsker at gennemføre dit byggeprojekt. 3 På disse sider kan myndigheder finde information og vejledning om Byg og Miljø, der er særligt relevant for myndigheder. Adgang til Byg og Miljø og integration til fagsystemer. Du kan få adgang til Byg og Miljø via Danmarks Miljøportal, hvor din lokale Byg og Miljø-superbruger eller DMP-administrator kan hjælpe dig For henvendelser vedrørende Byg og Miljø bedes du kontakte Bygge- eller Miljøsagsbehandlingen i din kommune. miljoe_husdyrgodkendelse_sagsbehandler_kom miljoe_husdyrgodkendelse_sagsbehandler_nmkn. Miljøstyrelsen itansogning@mst.dk Afdeling for Byg Land og Miljø Sagsbehandler Paul Debois 55 36 24 12 pde@vordingborg.dk 15-06-2017 Referat fra det første møde i Vandrådet for Østersø en d. 13. juni 2017. Mødet lå i umiddelbar forlængelse af fællesmøde for Vandrådene for Smålandsfarvandet og Østersøen. Se referatet for fællesmødet Kort introduktion til det digitale værktøj Byg og Miljø, som du kan bruge til at starte alle dine bygge- og miljøprojekter. Byg og Miljø - sådan virker det Thisted Kommune. Loading.

Ansøgningen forsvinder fra Byg og Miljø Forkontoret; Sagsstatus, sagsbehandler og journalnr sendes til Byg og Miljø portalen; Sagsstatus i Byg og Miljø portalen opdateres ud fra den mapping, der er foretaget under Stamdata/Byg og Miljø; BoM sagsstatus og sagsfase vises som tooltip på Status-knappen på en BoM-sag i fanen Sag Byg og Miljø-løsningen guider dig igennem og viser, hvad der gælder for din ejendom og hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde. Ansøgning skal som udgangspunkt indsendes via Byg og Miljø, men er du fritaget fra Digital Post, kan du fortsat søge per almindelig post.. BYG&MILJØ (BOM) er en habil selvbe­tjeningsløsning for byggeansøgninger og visse miljøansøgninger. I Gladsaxe Kommune var vi med i udviklingen, der startede i 2009 med Digital Offentlig Byggesagsbehandling. Digitale byggeansøgninger har løftet vores sagsbehandling til et helt andet niveau Du modtager en kvittering i Byg og Miljø, når sagen er blevet tildelt en sagsbehandler. Byggesagsgebyr. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fra 2015 ikke skal betales gebyr for byggesagsbehandling. Det gælder for ansøgninger indsendt efter 1. januar 2015 Byg og Miljø. Her kan du finde vejledning til brug af Byg og Miljø i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Se vejledning til opdatering af erklæring om hvilke teknisk forhold i bygningsreglemetet, byggearbejdet er omfatte (pdf

2 Når du skal indsende supplerende materiale på din byggesag skal du benytte selvbetjeningsportalen Byg og Miljø. Byg og Miljø er bygget op sådan, at du logger ind med dit NemID og derefter finder din i gang værende byggeansøgning, unde Byg og Miljø er en landsdækkende selvbetjeningsløsning, som giver dig mulighed for at søge om tilladelse til byggeprojekter digitalt. Systemet guider dig gennem ansøgningsforløbet og lader dig vide, hvilke oplysninger, vi skal bruge for at behandle dit byggeprojekt Alle har interesse i, at byggesager behandles hurtigt og korrekt. Du kan selv hjælpe processen på vej. Herunder kan du læse om, hvordan du bedst sikrer en hurtig sagsbehandlingstid - og hvad det koster

Byggeri fredericia

Søren Spætte er blevet rigtig vred over Statsforvaltningens afgørelse i klagesagen vedrørende den af kommunen meddelte byggetilladelse til at opføre både hus og carport på naboejendommen. Søren Spætte mener, at reglerne skal være lige for alle, og derfor vælger han alligevel at opføre udhuset Acceptér cookies. Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden Gå til Byg og Miljø. Samlet areal over 50 m². Er det samlede areal på bygningerne større end 50 m² skal du have en byggetilladelse. Gå til Byg og Miljø. Almindelige bestemmelser (uafhængig af arealet) Carporte og udhuse m.m. der opføres på helårsgrunde (enfamiliehuse, rækkehuse), må placeres ved naboskel

Video: Kontakt og åbningstider Svendborg Kommun

Kontrol og tilsyn vedr. svømmebade og havbadevand. Tilsyn og kontrol vedr. vandværker og drikkevandskvalitet. Vandforsyningsplan. Besvarelse af høringer vedrørende interne og eksterne sager og projekter. Stillingen hører til i Team Natur & GIS i afdelingen Byg, Natur & Miljø Nyheder. Sidste chance for at brevstemme. 28.05.2019 Hvis du skal brevstemme til det kommende Folketingsvalg, så er det ved at være sidste chance.. Valget til Europa-Parlamentet 2019 - Stemmeprocent. 26.05.2019 Her kan du følge med i udviklingen i stemmeprocenten i løbet af dagen.. Se alle nyheder.

Adgang til fagsystemer - miljoeportal

Sign-In er det sted hvor du kan få hjælp til selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Vi tilbyder skræddersyet oplæg, kurser og hands-on hjælp Her kommer en gennemgang af Byg og Miljø Portalen. Hold øje eller abonner på kanalen for at få de nyeste videoer med Her bliver du ledt til Byg & Miljøs hjælpedel, hvor du bl.a. kan læse mere om hvad Byg & Miljø er, og hvordan du ansøger 3. Skal du bygge på en ejendom, du ikke selv ejer - eksempelvis ansøge på vegne af grundejer, el-ler søger du oplysninger om muligheder på en ejendom, du ikke ejer (endnu), kan du fremsøg

Søg om byggetilladelse - frederikshavn

Følg med i din sags gang ved at logge dig ind på din sag i Byg og Miljø. Her opdaterer vi løbende status på din sag. På den måde kan du altid se, om din sag er under behandling, i høring eller om vi afventer materiale fra dig. Se også hvem, der er sagsbehandler på din sag. Vær ude i god tid med din ansøgnin Afdeling for Byg Land og Miljø Sagsbehandler Jens Birk-Møller 55 36 24 92 jebm@vordingborg.dk 08-03-2018 Tilladelse til at udstykke 2 byggegrunde fra Busenevej 20, 4791 Borre Matr.nr. 3a Mandemarke By, Magleby Kære Peter Scavenius Du har den 21. august 2017 søgt landzonetilladelse til at udstykke 2 byggegrunde fra din ovennævnte ejendom. Ansøgning om samletank i for eksempel haveforeninger skal foretages digitalt via Byg og Miljø. Gårdhaver. Hvert år forvandles 12 baggårde til Københavns Gårdhaver. Byggeaffald Få en kort introduktion til Byg og Miljø - selvbetjeningsløsningen, der gør livet nemmere for dig, der ønsker at bygge nyt, bygge til, bygge om eller søge om visse miljøtilladelser

Katrine Tuborg Pasgaard Skov- og landskabsingeniør Teknik, Miljø & Udvikling - Byg & Miljø - Natur tlf: 9915 6642 ktpa@skivekommune.dk Keld Lauge Jensen Teknisk Assistent Teknik, Miljø & Udvikling - Byg & Miljø - Milj Hvis du vil vide mere om kommunen og vores selvbetjeningsløsninger. Du finder informationer om børn og unge, borgerservice, bolig og byggeri, ledige stillinger, kommunalbestyrelsen mv

Find faxekommune.d

 1. Byg og Miljø hjælper dig med at finde oplysninger og indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager. Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Klik på OK eller gå videre på Virk for at acceptere cookies. Du kan sige nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie for at huske.
 2. istration
 3. Afdeling for Byg Land og Miljø Sagsbehandler Carsten Horup Bille 55 36 24 91 caho@vordingborg.dk 26-06-2017 NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV -artsvurdering Hydrologiprojekt ved Gl. Oremandsgaard Vordingborg Kommune har fået tilsagn til realisering af et hydrologi-projekt omkring Gl. Oremandsgaard syd for Præstø

Du modtager en kvittering i Byg og Miljø, når sagen er blevet tildelt en sagsbehandler. Tegningsmateriale til byggeansøgning. Tegninger og dokumentation til byggeansøgningen er fx følgende: Situationsplan med alle bygninger på grunden og afstand til skel og vej Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer. Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til. Ankestyrelsen klar med rapport for børnehandicapområdet 29. maj 2019. Styrelsen står i spidsen for et læringsforløb for Børnehandicaprådgivningen Hvis du er borger og ønsker at bygge nyt, bygge til, bygge om eller søge om visse miljøtilladelser, skal du igennem Byg og Miljø. Se videoen her for at få en idé om, hvad Byg og Miljø er for en størrelse og hvordan løsningen kan hjælpe dig godt i gang med dit byggeri Chef - Plan, Byg og Miljø Christian Sabber. 30 57 87 40 christian.sabber@kalundborg.dk. Teamleder - Team Ledelse og Koordinering Lisbeth Andersen. 59 53 49 31 lisbeth.andersen@kalundborg.dk. Teamleder - Team Natur og Miljø Charlotte Sondh. 59 53 52 27 charlotte.sondh@kalundborg.dk. Teamleder - Team Plan og Byg Laila C. Christensen. 59 53 49 2

Byggeansøgning, byggetilladelse og godkendelse af byggeri Du skal søge tilladelse til dit byggeri via Byg og Miljø 3. Byg og miljø har registreret fuldmagten 4. Rådgiver har fuld adgang til byg og miljø 2. Rådgiveren anmoder borger/ejer om fuldmagt til indsendelse af projektordner det praktiske 3. Borger afgiver fuldmagt ved digital signatur 4. Rådgiver indsender projektet til kommunen 1. Rådgiver opretter projekt på borgers vegne, og Den 1. december 2014 blev det lovpligtigt, at alle nye byggeansøgninger skal indsendes digitalt gennem Byg og Miljø. Byg og Miljø er en landsdækkende ansøgningsportal, og indeholder et guidet ansøgningsforløb, der giver dig overblik, og oplyser om hvilken dokumentation, du skal udfylde for dit byggeprojekt Du kan IKKE booke tid hos en bestemt sagsbehandler på kolding.dk. Du kan altid kontakte den byggesagsbehandler, der arbejder med din sag direkte og om nødvendigt aftale et møde. Du finder byggesagsbehandlerens kontaktoplysninger på den kvittering, vi har sendt dig

Video: Handicap og socialpsykiatri - Kalundborg Kommun

Byggetilladelser Horsens Kommun

Byg og Miljø. Her kan du finde vejledning til brug af Byg og Miljø i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Se vejledning til opdatering af erklæring om hvilke teknisk forhold i bygningsreglemetet, byggearbejdet er omfatte (pdf Alle har interesse i, at byggesager behandles hurtigt og korrekt. Du kan selv hjælpe processen på vej. Herunder kan du læse om, hvordan du bedst sikrer en hurtig sagsbehandlingstid - og hvad det koster

Familie og Forebyggelse - Middelfart Kommun

 1. Kontakt - Velkommen til Næstved Kommun
 2. Job i Svendborg Kommune Svendborg Kommun
 3. Selvbetjening i Norddjurs Kommun
 4. Find medarbejder - Kolding Kommun

Byggetilladelse og byggeri - skanderborg

 1. Faxe Kommunes administration - Kontakt og åbningstider
 2. Kontakt Odsherred Kommune Odsherred Kommun
 3. Søg tilladelse til dit byggeri - Vejle Kommun
 4. dn.dk - Danmarks Naturfredningsforenin
 5. Kapitel 5. Borgmesterens funktioner og habilitet - FARUM ..
 6. Vejledning om PPR - pædagogisk- psykologisk rådgivnin

populær: