Home

Hvilke lande producere olie og naturgas

I konkrete tal steg det faktiske energiforbrug med 0,2 pct. til 748 PJ. Stigningen ses for stort set alle brændsler, men især kullene skiller sig ud: Mens kulforbruget i løbet af 2017 faldt med 25,5 pct., er det gået den modsatte vej i 2018, hvor forbruget steg med 1,9 pct. i forhold til 2017 Lagring af vindmøllestrøm som el er ikke en vigtig teknologi på den lange bane. Vi skal i stedet koncentrere os om at udvikle elektrolyseteknologier, der kan konvertere el til brint - og brinten skal så bruges til opgradering af biomasse til forskellige transportbrændsler

Thailand adskiller sig fra andre lande i Sydøstasien ved, at det aldrig har været koloniseret.Bortset fra korte perioder af underkastelse over for nabolandet Burma, og den japanske besættelse under 2. verdenskrig, har Thailand været selvstændigt siden 1200-tallet afkalkning Hvad er afkalkning? Et afkalkningsmiddel anvendes til at forhindre eller fjerne kalkaflejringer og dermed kalksten. Afkalkningsmidler indeholder typisk syrer, og kan typisk anvendes til at fjerne kalkaflejringer fra f.eks. vandhaner, kedler, kaffemaskiner, toiletter og vandrør

Danmark bliver mere sort: Både energiforbrug og CO2-udledning

Råolie kan både udvindes til lands og til vands. I vandet findes ofte såkaldte olieboreplatforme. Danmark producerer selv råolie nok, til stort set at være selvforsynende. Den danske råolie stammer fra Nordsøen. Dog borer mange andre lande også efter olie her. Det land som producerer den største mængde olie fra Nordsøen er Norge Holland får meget af sin energi fra olie og naturgas. Olie og naturgas er derfor meget vigtige for Holland. Holland har tre store olie- og gasfelter på land og fem olie- og gasfelter i Nordsøen. Slochteren er et af verdens største gasfelter. Det ligger i det nordlige Holland. Man regner med at kunne hente 2700 milliarder kubikmeter gas i. Der er altså ikke nok at tale om vindkraftens lyksaligheder i dette hjørne af Europa. Det er nødvendigt at erkende, at der både er en verden udenfor el- og varmesektoren og en verden udenfor Danmark, hvor kul, olie og gas indtil videre spiller hver deres uundværlige roller, både for producentlandene og aftagerlandene Krisen mellem EU og Rusland har skabt fornyet opmærksomhed om EU's afhængighed af energi fra omverdenen - ikke mindst fra Rusland. EU importerer i dag 53 procent af den energi, som unionens lande tilsammen forbruger. Rusland leverer langt det meste. 32,5 procent af al olie til EU, 32 procent.

For at efterforske og producere olie og gas skal man have en særlig tilladelse fra den danske stat - en såkaldt koncession. Med en koncession får et selskab eller en gruppe af selskaber tildelt rettigheden til at efterforske og indvinde olie og gas på et givent område i den danske undergrund. Læs om koncessione Det er dermed leverancerne af olie, kul og naturgas, der primært har været ramt af kriser. Oliekriser er den mest almindelige form for energikriser i nyere tid. Dette er der en række grunde til: For det første er olie i dag det absolut mest væsentlige brændstof til transport Statistik om Naturgas, produktion i verdens lande med fakta, statistik, søjlediagram og kort Halvdelen af energien kommer fra olie, kul og naturgas, mens ca. 16 % er vedvarende energi.Der er . Storbritannien -> Indledning Europas rigeste lande. I Nordsøen har landet felter med olie og naturgas, og det har atomkraft og vandkraft. Det betyder, at Storbritannien ikke behøver at købe olie, gas eller kul fra andre lande. Man si

olie, tyktflydende væske, der ikke er blandbar med vand. Begrebet omfatter tre kemisk forskellige grupper: Animalske og vegetabilske olier består af fedtstoffer (se fedt, lipider, olieplanter og spiseolie), æteriske olier hovedsagelig af terpener, mens jordolie, mineralolie eller råolie er en gul til sortbrun væske, der i det væsentlige består af carbonhydrider (kulbrinter) Den Europæiske Unions (EU's) afhængighed af energiimport, særligt af olie og på det seneste også af gas, giver anledning til politiske betænkeligheder med hensyn til energiforsyningssikkerheden.Denne artikel omhandler produktionen af primær energi i EU og, som et resultat af den negative balance mellem produktion og forbrug, EU's stigende afhængighed af energiimport fra tredjelande Naturgas Naturgas er dannet på samme måde, som Olie. I starten troede man ikke det kunne bruges til noget, så derfor brændte man det bare af. i dag bruges Naturgassen til at varme huse op med og til at producere elektricitet. Naturgas bliver hentet op ved oliefelter i nordsøen. Gassen kommer op når man borer efter olie Men over en årrække har den menneskeskabte CO2 været eksponentielt stigende, og stigningen bringer ubalance i Jordens naturlige økosystem. CO2 fra fossile brændstoffer som olie og naturgas hører ikke naturligt til i atmosfæren. Derfor stiger CO2-indholdet i atmosfæren, når vi udvinder bl.a. olie fra undergrunden og brænder det af I 1972 lykkedes det at pumpe olie op af Nordsøens undergrund. Det var noget af en sensation, fordi man ellers havde været vant til, at olie var noget, der kom fra lande langt fra vores himmelstrøg, nemlig Mellemøstens oliestater. Olie og naturgas findes typisk i de samme gemmer under jorden. Men i starten var man kun interesseret i olien

Hovedparten af den danske olie og naturgas produceres fra porøse kalkstensreservoirer fra Øvre Kridt (96-65 mio. år før nu) og Danien (65-61 mio. år), mens en mindre del af produktionen foregår fra sandstensreservoirer fra Jura (203-135 mio. år) og Paleocæn (61-53 mio. år) Vattenfall er et europæisk energiselskab med ca. 20.000 medarbejdere. I mere end 100 år har vi elektrificeret industrier, leveret energi til menneskers hjem og moderniseret vores måde at leve på gennem innovation og samarbejde. Vi vil nu gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation. Kort om Vattenfal Blog. 18 May 2019. How to use storytelling to boost engagement + loyalty; 17 May 2019. Why Prezi? It's science; 17 April 2019. How to use visual storytelling for more masterful marketin Men indtil andet overkommeligt alternativ energikilde er opdaget , vil fossile brændstoffer sandsynligvis forblive den primære energikilde i USA og i udlandet Pålidelighed Fossile brændstoffer-olie , kul og naturgas-er ansvarlige for at producere det meste af den energi, der forbruges i USA

Og i hvilke geografiske omrder det bedst kan betale sig at udvinde. Nr det glder gasreserverne, er det kun 39 pct. Af disse Mellemsten kan tillade sig at bruge 20. Maj 2016. Store forekomster af olie og naturgas har gjort Qatar til et af de mest velhavende lande i Mellemsten. Kun en af fem qatarer er fdt i landet og Olie er et af geologernes. Animation om hvordan olie og gas er blevet dannet som fossile brændstoffer. Fra Økolariets særudstilling Din vej til ren Energi, hvor der sættes fokus på hvordan vi kan producere og forbruge. gier til elproduktion, såsom kul, olie og naturgas. Dog vil vindkraftens bidrag til dækning af elforbruget globalt vil være stigende de nærmeste år og forventes at kunne dække over 7 % af verdens elfor-brug i 2018. Fordeling på lande Det er indtil videre relativt få lande, der står for hovedparten af de opstillede vindmøller Naturgas bruges i en lang række industrielle processer og omdannes til el og varme. I de private husstande bruges den til opvarmning og madlavning. Naturgas er en fossil energikilde, der dannes ved langsom nedbrydning af biologisk materiale over millioner af år. Den findes ofte samme sted som olie

Glem lagring af vindmøllestrøm: Brint via elektrolyse er

 1. Virksomheder uden adgang til naturgas kan typisk skære op til 20% af CO2-udslippet og energiregningen ved at konvertere fra olie til LPG. Hent gratis LPG-guide
 2. Flere af verdens største oliestater er truet af bankerot, hvis olieprisen fortsat rasler ned, som den har gjort de seneste år. Verdens største eksp Flere af verdens største oliestater er truet.
 3. Olie og kul kaldes fossile brændstoffer. Det betyder, at de er blevet dannet for mange år siden og består af plante- og dyrerester fra en anden tid. I Europa har man brugt kul og olie siden industrialiseringen i 1800-tallet
 4. En del af fortidens biomasse blev aflejret og begravet i Jordens undergrund. I tidens løb blev de under intenst tryk og høje temperaturer omdannet til stenkul, olie og naturgas, som kan graves op, deraf betegnelsen fossilt brændsel (af latin fossilis, gravet op). Desuden bliver Jorden hver dag opvarmet af Solen
 5. Get YouTube without the ads. Skip trial 1 month free. Find out why Close. Olie og Naturgas Stina Joesendal Kjeldbjerg 8A Østervangskolen LU Wolken Wittmund I Big X V12 I Naturgas Ardorf I.

Thailand - Wikipedia, den frie encyklopæd

 1. istration og udbetaling af støtten. Læs om støtte til biogas. Valg af biomasse påvirker klimafordelen ved biogas. Danske biogasanlæg bruger primært husdyrgødning, spildevand og organiske rest- og affaldsprodukter til at producere biogas
 2. Råolie kan både udvindes til lands og til vands. I vandet findes ofte såkaldte olieboreplatforme. Danmark producerer selv råolie nok, til stort set at være selvforsynende. Den danske råolie stammer fra Nordsøen. Dog borer mange andre lande også efter olie her. Det land som producerer den største mængde olie fra Nordsøen er Norge
 3. Naturgas Naturgas er dannet på samme måde, som Olie. I starten troede man ikke det kunne bruges til noget, så derfor brændte man det bare af. i dag bruges Naturgassen til at varme huse op med og til at producere elektricitet. Naturgas bliver hentet op ved oliefelter i nordsøen. Gassen kommer op når man borer efter olie

DNA - bionyt.d

 1. dst to stort Dansk firma, som har outsource
 2. deligt, et fossilt brændstof kraftværk fungerer ved damp generation. Kul, naturgas eller olie er brændt til opvarmning af vand og producere damp
 3. Naturgas er altså det reneste af de fossile brændstoffer (kul, olie og naturgas), og en stigende anvendelse af naturgasfyr frem for kul og olie, har en positiv indvirkning på miljøet. Naturgas dækker ca. en fjerdedel af verdens energiforbrug og anvendes overalt på kloden
 4. Egypten er ofte omtalt som mellemøstens kulturelle vugge. Landet har en lang handelstradition, men står nu over for store udfordringer som arbejdsløshed, befolkningstilvækst og lav eksport. Fra 1981 var landet et diktatur under præsident Hosni Mubarak. Han blev afsat under det arabiske forår i 2011
 5. De biologiske dele der ikke bliver nedbrudt af andre dyr og bakterier, begraves under lag af kalkskaller, sand og ler, oftest i et iltfattigt miljø, og bliver over nogle millioner år under højt tryk og høj varme til fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas

Hvem bruger mest olie og kul? - portals

 1. På det sidste er prisen på olie steget pænt, men den er fortsat betydeligt lavere end for ét år siden. Læs her, hvilke ti faktorer, som styrer prisen på olie. Prisen på olie er skudt i vejret med hele 31 procent siden midten af januar, hvor en tønde af det sorte guld fra Nordsøen kunne.
 2. Cirkeldiagrammet viser, hvilke lande der ejer de største oliereserver i verden. Markér disse lande med rødt på kortet på kopiark 2.4 A. Tabellen angiver de største lande i verden med energiunderskud. Markér disse lande med brunt på samme kort (kopiark 2.4 A). De lande, der allerede er røde, skraveres med brunt, oveni det røde
 3. en tønde olie (ca. 158 l) fra 93 $ til 108 $ fra starten af januar til midten af februar. Den danske olie og naturgas produktion er desuden faldende og vi er derfor nødt til at se på andre energikilder end de traditionelle energiformer. Fagområder: Biologi Fysik/Kemi Geograf
 4. ister Svend Auken i en DR-diskussion med Holger Skjerning. Det er imidlertid forkert som figuren viser

Hvilke Lande Producere Råolie - forgeteach

olie og naturgas, til et energisystem, som er funderet på vedvarende energikilder som vind, sol og biomasse. Den 12. december 2015 vedtog 195 lande i FN en historisk klimaaftale ved COP21 i Paris, The Paris Agreement, som bl.a. satte mål for en maksimal temperaturstigning på to grader celsius i 2100 - Hvilke grundstoffer består olie, kul og naturgas primært af? Carbon; Hydrogen - Hvorfor er fossile brændstoffer populære? Fordi det kan blive brugt hurtigt; Det er nemt at skaffe - Giv eksempler på vedvarende energikilder, som forskellige lande har meget af? Solenenergi (det har fx America og andre lande tæt på ækvator meget af

USA er nu verdens største producent af olie og gas Ingeniøre

Råolieudvinding - Wikipedia, den frie encyklopæd

Fossile brændsler Kul, olie og naturgas er fossile brændsler, som oprindeligt stammer fra rester af planter og dyr. I 2001 udgjorde kul, olie og naturgas 62,9 % af produktionen. I 2018 udgjorde de tilsammen kun 31 % af brændselskilderne. Kul importeres til Danmark. Olie kommer fra oliefelter i undergrunden. Olien pumpes op til jordens overflade Lande omkring Nordpolen - natur, miljø og mennesker i Arktis har fokus på samspillet mellem natur og mennesker.Hvad enten du bruger bogen i geografi, biologi, samfundsfag eller på tv. ærs af fag, projektopgaven eller blot læser den af lyst, er her nogle opgaver og øvelser, som du kan kaste dig over El- og varmeproduktion Danmarks energiproduktion baseres hovedsagelig på importeret kul, på olie og naturgas fra den danske del af Nordsøen samt på vedvarende energi. Sammenlignes den mængde energi vi samlet forbruger i Danmark med den mængde energi vi producerer i Nordsøen er Danmark faktisk mere end selvforsynende, se grafen nedenfo Info: Den arabiske ørken strækker sig over 5 lande, ørkenen er rig på råvarer, b.la. olie og naturgas og derfor er ørkenen ikke lige så øde som flere af de andre ørkener. Der falder under 100 mm regn om året og næsten ingen vind og med en dag temperaturer over 50 grader, er det næsten ikke til at være i ørkenen Sommertid blev indført første gang i Østrig og Tyskland 30. april 1916 for at spare energi og dermed olie, som var knap på grund af 1. Verdenskrig. En række europæiske lande, herunder Danmark, fulgte trop 21. maj samme år. Sommertid kom igen under 2. Verdenskrig, men først fra 1980 blev sommertid fast i Danmark

Video: Energi og råstoffer i Holland - europas-lande

Tabellen viser en oversigt over antal gasbiler, fyldestationer og afgifter på henholdsvis naturgas, diesel og benzin for EU-landende. Danmark vil være CO2-neutral i 2050. Som et led i denne kamp, bruges der i mange andre lande naturgas i transportsektoren for på lang sigt at skifte til biogas, som er CO2-neutralt Der findes 2 typer energimærker for olie- og naturgaskedler: Et for kedlen alene og et for pakkeløsninger: Olie- og naturgaskedler Energimærket for kedler viser dig, hvor energieffektiv kedlen er på en skala fra A++ til G for rumopvarmning og fra A til G for opvarmning af brugsvand. Ikke alle kedler kan producere varmt brugsvand. Derfor er CO2 udledninger noget man ønsker at reducere. Menneskeskabte udledninger kommer fra forbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie og gas, og fra skovrydning. Statistikken er en indikator for FNs 2015 mål nr. 7, som har som delmål at integrere princippet om bæredygtig udvikling i alle landes nationale politik og strategier I Danmark brugte vi i 1999 så meget kul, olie og gas i vores husholdninger, at vi forurenede med 53 mill. tons CO2 (kilde: Energistatistik 2002). Vores store forbrug af fossile brændstoffer betyder, at lagrene bliver mindre og mindre. Når lagrene er tomme, kan vi ikke længere lave strøm på samme måde, som vi gør i dag Hvilke grundstoffer er der i henholdsvis kul, olie og naturgas ? Vis molekylemodeller og beskriv forskelle og ligheder. Hvad sker der ved en forbrænding af kul, olie og naturgas. Hvad bliver dannet; opskriv reaktionsligningerne. Før brugen af olie (og produkter heraf) blev kul brugt til opvarmning og fremdrift/bevægelse

Fakta og statistik om Norden og de nordiske lande. Fakta om Norden. Her finder du nyttig viden om Norden og de enkelte nordiske lande. State of the Nordic Region. State of the Nordic Region 2018 præsenterer fakta og tal fra de nordiske lande om centrale socioøkonomiske emner. Billeder. Her kan du søge efter billeder, som har et nordisk tema. Rapporten rangerer 127 lande efter deres arbejde med at udvikle og implementere vedvarende energi, der både er sikker og til at betale. Og her har Danmark sneget sig en plads op af listen i forhold til sidste år og placeret sig som det fjerde mest bæredygtige land Landet producerer nok olie til at dække sit eget behov, men det er billigere at importere olien, så de sælger ud af deres egen. USA forbruger 917 millioner ton og producerer 977 millioner ton olie om året. Salg af olie indbringer dem i alt 46 millioner dollar om året (i 2014) I dag er en af de vigtigste grunde til at omlægge vores energiforsyning til vedvarende energikilder, at vi skal bremse de klimaforandringer, som vores enorme forbrug af kul, olie og naturgas har skabt. Udfordringen - lagring af energi. Den helt store udfordring er, at vi har meget svært ved at lagre vedvarende energi Vores tværgående initiativer er fokuseret på at udveksle viden og erfaring, og de vil derfor hjælpe med til at skabe en fælles forståelse af menneskerettigheder i regioner. Med dette for øje stræber instittutet efter at: Fremme regionalt samarbejde og gensidig forståelse. Udvikle kapacitet om menneskerettighedsspørgsmål, der understøtter reformprocesserne for nationale.

Avedøreværket syd for København er Danmarks største kraftværk. Værket har to blokke. I den gamle blok fra 1990 fyrer man med kul. I den nyere blok fra 2001 kan man i stedet for kul bruge halm, olie, træpiller og naturgas. Hvordan virker et kulfyret kraftværk? Det tager lang tid at omdanne kul til elektricitet naturgas, og kan enten afbrændes i en kedel eller som drivmiddel i en gasmotor. HVILKE MILJØMÆSSIGE FORDELE ER DER VED BIOGASPRODUKTION? Biogas er en vedvarende og CO2-neutral energiform. Ved afbrænding af biogas frigøres der ikke fossilt bundet kulstof som ved afbrænding af kul, olie og naturgas. Samtidig opsamles og udnyttes metan og

Forskere: Disse lande skal lade olie, gas og kul blive i

De nye, skærpede miljøkrav om forurening fra skibe betyder, at flere og flere færger og andre skibstyper fremover kommer til at sejle på naturgas i stedet for olie. I en række lande er der i de seneste år kommet gasskibe, som udleder færre sundhedsskadelige partikler og mindre CO2 i forhold til den tunge skibsolie Af andre lande, der eksporterer mange møbler, kan nævnes Canada, Italien og Østrig.Danmark står ikke kun stærkt på boligindretning. Boligbyggeri er også et område, hvor vi eksporterer en del. Det drejer sig især om cement, byggeelementer samt døre, vinduer, paneler mv Læs her om de forskellige opvarmningsformer, hvad de koster og hvor stor en varmeregning de resulterer i. Sig farvel til det udtjente fyr. Fra år 2013 er det ikke længere tilladt at installere olie- eller gasfyr i nybyggeri. I år 2016 må man heller ikke installere oliefyr i sin bolig, hvis naturgas eller fjernvarme er tilgængeligt Med en virkningsgrad på f.eks. 86% skal motoren bruge 31,5 MJ elektrisk energi direkte fra nettet. Med et konverteringstab ved el-produktion på 65% skal el-værket bruge 90 MJ brændsel (kul, olie, naturgas) for at producere 31,5 MJ el. Udvinding og raffinering af denne brændselsmængde koster ca. 10% svarende til 10 MJ selvfølgelig energi til at producere vindmøller. Men en typisk vindmølle vil i løbet af 3 måneder have produceret lige så meget energi, som det har 'kostet' at producere den. Det gode ved vindenergi er, at den ikke slipper op ligesom kul, olie og naturgas. Det dårlige ved vindenergi er, at vinden ikke er konstant

Video: Svært for EU at komme uden om Ruslands kul, olie og gas

I Danmark bruger vi tit miljørelaterede afgifter, som skal styre brugernes adfærd. I affaldssektoren har vi både en affaldsforbrændingsafgift på omkring 250 kr. pr. ton og en affaldsdeponeringsafgift på 475 kr. pr. ton. Forbrændingsanlæggene betaler afgift på kul, olie og naturgas, men ikke for vedvarende energibrændsler, som fx biomasse udfordring for EU, da landet er storeksportør af naturgas og olie. grund af dets geografiske pla-cering i EU's umiddelbare nærhed, udgør Rusland derfor et vigtigt sikkerhedspolitisk område (Johnson & Turner, 2006, s. 421-423). I anden halvdel af 2008 og i 2009, blev Rusland hårdt ram

Om olie og gas Energistyrelse

Avedøreværket fyrer med mange forskellige brændsler: Naturgas, olie, biomasse, halm og træpiller, i modsætning til mange af de andre store værker, der fortrinsvis fyrer med kul stadigvæk. Avedøreværket er et af verdens mest energieffektive værker med en udnyttelsesgrad på 94 % af energien Gas er i dag blevet en meget attraktiv energikilde, når det kommer til opvarmning af boligen og op mod en tredjedel af danskernes samlede el- og varmeforbrug dækkes af naturgas Der produceres både olie og gas fra den danske del af Nordsøen og begge dele har stor betydning for samfundsøkonomien Vedvarende energi virker - hvorfor venter vi? Når danskeren tænder for kaffemaskinen, drejer på radiatorventilen eller sætter sig ud i bilen, bruger han i dag mest klimabelastende energi. Om få år kan han gøre det samme udelukkende med vedvarende energi. Vindmøller forsyner i dag næsten 40% af Danmarks elforbrug at konvertere danske husstande og virksomheders varmeforsyning fra olie til naturgas. I dag får ca. 400.000 danske husstande og en fjerdedel af alle virksomheder varme fra naturgas. Den stigende olie- og gasproduktion i Nordsøen, et reduceret energiforbrug og et mere diversifice-ret energimiks har ændret Danmarks forsynings-situation markant.

populær: