Home

Rakenteinen kirjaaminen koulutus

HOITOTYÖN RAKENTEINEN KIRJAAMINEN NIVELREUMAPOTILAAN HOITOTYÖSSÄ -KOULUTUS HOITOTYÖN RAKENTEINEN KIRJAAMINEN NIVELREUMAPOTILAAN HOITOTYÖSSÄ -KOULUTUS Eila Oksa Syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK pohjoinen Oulu Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Oksa, Eila Koulutus perehdyttää mm. kirjaamisen lainsäädäntöön, merkityksen ymmärtämiseen, hoitotyön prosessinhallintaan ja asiakaslähtöiseen kirjaamiseen

Optikon rakenteinen kirjaaminen, Jari Ahlgren, optikko ja Merja Kuusela, optikko - Optometrian Eettinen Neuvosto. Rakenteinen kirjaaminen optikko-ohjelmassa ja potilastiedon arkisto optikon työssä, Timo Valli, Pro Media Data Oy. 3 täydennyskoulutuspistettä Suomen Fysioterapeutit on Suomen ainoa fysioterapeuttien ja fysioterapiaopiskelijoiden ammattiliitto, joka edistää jäsentensä taloudellista ja ammatillista asemaa Rakenteinen kirjaaminen. Rakenteinen kirjaaminen tarkoittaa tiedon kirjaamista ja tallentamista yhteisten, etukäteen sovittujen rakenteiden avulla. Sähköiseen asiakastietojärjestelmään tehtävä rakenteinen kirjaaminen mahdollistaa tiedon tallentamisen ja käytön hyödyntämisen riippumatta siitä missä hoidetaan Kirjaaminen hoitotyössä. Koulutus soveltuu sinulle, joka työskentelet sosiaali- ja terveysalalla. Tavoitteet Kurssin käytyäsi tunnet kirjaamista ohjaavan lainsäädännön, ymmärrät kirjaamisen merkityksen asiakassuhteessa, hallitset hoitotyön prosessin kirjaamisen, käytät joustavasti rakentaista kirjaamista sekä kirjaat asiakaslähtöisesti − Harasin itsekin vastaan ja sanoin, ettei minulla ole aikaa tällaiseen. Asiakkaat ovat numero yksi. Kiukuttelu ja muutos­vas­ta­rinta menivät kuitenkin hukkaan, sillä työnteko helpottui

Hoitotyön Rakenteinen Kirjaaminen Nivelreumapotilaan

 1. en Rakenteinen tieto tarkoittaa tiedon kirjaamista ja tallentamista yhteisten, etukäteen sovittujen rakenteiden avulla sähköisissä tietojärjestelmissä. Rakenteisen kirjaamisen hyöty perustuu siihen, että tieto on tunnistettavissa ja sitä voidaan käsitellä myös koneellisesti
 2. en
 3. Tutustu esimerkkeihin ja harjoittele hoitotyön rakenteista kirjaamista 1. Esimerkki: Pegasos -potilastietojärjestelmä 2. Case: Ville-Petteri Mäkinen MALLIVASTAUS 3
 4. en (p<0.001) ja yksilöllinen kirjaa
 5. en sähköiseen potilaskertomukseen, Osa I, Versio 201
 6. en oli ollut käytössä kohde- organisaatiossa jo liki kaksi vuotta ja tarve kirjaamiskäytäntöjen tutkimiseen lähti tut- kijan omista havainnoista työyhteisössä

Kirjaaminen hoitotyössä Stadin aikuisopisto - koulutus

 1. en sähköiseen potilaskertomukseen - Osa I [Manual for structured data entry in health care. Entering essential patient record structures in the electronic patient record - Part I]. National Institute for Health and Welfare (THL). Ohjaus 2/2015. 120 pages. Helsinki 2015. ISBN 978-952-302-479-3 (online)
 2. en, hoitotyön prosessi, FinCC-luokitus _____ Opinnäytetyön aiheena oli hoitotyön rakenteinen kirjaa
 3. en. Rakenteinen kirjaa
 4. en. Edellinen. Seuraava. Nimikkeet. Hoitoprosessin vaiheen ja otsikon lisäksi kirjaukseen voidaan liittää nimike. Diarium-ohjelma tukee.
 5. en perustuu näyttöön, se on potilaslähtöistä ja tapahtuu hoitotyön päätöksentekoprosessin mallin mukaisesti. Hoitotyön sähköinen rakenteinen kirjaa
 6. en, sähköinen kirjaa

Rakenteisen kirjaamisen seminaari HUOM - Näe ry koulutus

Rakenteinen kirjaaminen hyödyttää kaikkia: Yhdenmukaisesti ja hyvin kirjattu tieto löytyy paremmin toiselle ammattilaiselle Tietoa voidaan hyödyntää ja yhdistellä eri näkymillä, todistuksissa ja lomakkeilla Kertaalleen kirjattu tieto on käytettävissä myöhemminkin, eikä sitä tarvitse toistaa kirjauksiss Asiakastietojen kirjaaminen yhtenäistyy Sosiaalialan asiantuntijapäivät 14.3.2017 Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntijat Hanna Lohijoki ja Teppo Taskinen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus oy Socom Rahoittaja

TIIVISTELMÄ Hakanen, Viivi & Välikallio, Tinja-Nora. Hoitotyön rakenteinen kirjaaminen FinCC-luokituksen mukaisesti. Pori, 2013, 75s., 1 liite Koulutus tukemassa hoitotyön rakenteisen kirjaamisen käyttöönottoa ja käyttöä Terveydenhuollon atk-päivät 2010, Tampere Projektipäällikkö Laurea-ammattikorkeakoulu Valtakunnallinen hanke terveydenhuollo RAKENTEINEN KIRJAAMINEN - koulutus, 1 pv Tule vahvistamaan osaamistasi rakenteiseen, hoitotyön prosessin mukaiseen kirjaamiseen sekä kirjaamisen perusteisiin ja arviointiin. Kenelle Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan koulutuksen omaaville henkilöille. Sisältö ja ohjelma • Rakenteinen, prosessinmukainen hoitotyön suunnitelm Rakenteinen kirjaaminen Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kuntoutuspalveluissa Pirkko Hein fysioterapeutti, Työikäisten kuntoutus Oulu 22.10.2010 Rakenteisen kirjaamisen tavoitteena on, että eri palvelualueet käyttävät hoitotyön kansallisen määrityksen mukaisesti ydintietoja kirjatessaan asiakas-/ potilaskertomukseen Asiasanat: potilaan vastaanottaminen, hoitotyön kirjaaminen, hoitotyön ydintiedot, delfoimenetelmä _____ Tämän opinnäytetyön aiheena oli potilaan laadukas vastaanottaminen osastolle ja sii-hen liittyvä hoitotyön ydintietojen mukainen kirjaaminen Loimaan aluesairaalan kon-servatiivissa blokissa

Rakenteinen kirjaaminen syventävä kurssi . Koulutus painottuu erityisesti tekniikkaan, hyvinvointipalveluihin, liiketalouteen ja kulttuuriin. Yhteystiedot Toimintakyvyn kirjaaminen Anu Myllyharju‐Puikkonen 2018 Rakenteinen kirjaaminen sosiaali‐ja terveydenhuollossa (thl.fi) •Rakenteinen tieto eli määrämuotoinen tieto tarkoittaa tiedon kirjaamista ja tallentamista yhteisten, etukäteen sovittujen rakenteiden avulla potilas‐ja asiakastietojärjestelmissä sek tustilaisuuksissa käytiin läpi rakenteinen kirjaaminen komponenttien ja otsikointien avulla. Tilaisuudet antoivat kotihoidon henkilökunnalle kuvan siitä mihin kirjaami-nen on muuttumassa ja mitä muutoksia se tuo tullessaan. Ohjeistus oli kotihoidon henkilökunnan mielestä toimiva ja selkeä, he kokivat siitä olevan apua myöhemmin Rakenteinen kirjaaminen 1. Rakenteinen kirjaaminen terveydenhuollossa 1 2. Sisältö Kevät 2016 THL/ OPER-yksikkö 3 Kirjaamista ohjaava lainsäädäntö Kirjaamisohjeet Sähköisen potilaskertomuksen rakenteet Näkymät Hoidon vaiheet Otsikot Keskeiset rakenteiset hoitotiedot Tärkeimmät muutokset tiivistettynä Rakenteisen kirjaamisen hyötyj seminaarit, koulutus-materiaalin tuotanto) • Sosiaali- ja terveydenhuollon julkisia ja yksityisiä •Rakenteinen hoitotyön kirjaaminen

Laadukas ja oikeaoppinen kirjaaminen on tärkeä osa potilastyötä, koska se edesauttaa potilaan hoidon toteutumista ja hoitotyön ammattilaisen oikeusturvaa. Kurssilla tutustutaan kirjaamisen teoriaan ja lainsäädäntöön, sekä opitaan kirjaamista erilaisissa käytännön tilanteissa 2012, 15.) Hoitotyön prosessin mukainen kirjaaminen eli rakenteinen kirjaaminen pe-rustuu Suomalaiseen hoitotyön luokituskokonaisuuteen eli Finnish Care Classification (FinnCC-luokitukseen). FinnCC muodostuu kolmesta eri komponentista, Suomalai-sesta hoidon tarveluokituksesta (SHTal), Suomalaisesta hoitotyön toimintaluokituk Suomessa on käytössä useita potilas- ja asiakastietojärjestelmiä, jotka ovat kytkeytyneet kansalliseen potilastiedon arkistoon, Kantaan. Vaikka tässä hetkessä rakenteinen kirjaaminen on edellytys vain sähköisissä asiakas- ja potilastietojärjestelmissä, periaatteet ovat hyvin sovellettavissa myös muuhun psykologityön kirjaamiseen Hoitotyön kirjaaminen Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan työyhteisöille jotka haluavat kehittää ja yhtenäistää hoitotyön kirjaamisen käytänteitä. Yksilöllisesti kohdennetuissa sisältöteemoissa syvennytään käytännönläheisesti kirjaamisen toteutukseen ja arviointiin työyhteisössä. Sisält

Rakenteinen kirjaaminen - Suomen fysioterapeuti

Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus tänään ja huomenna Julkaistu 12.3.2016 by pirjoheinonen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen tilanne on esillä tulevalla viikolla Opetushallituksen koulutustilaisuudessa Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas - Keskeisten kertomusrakenteiden kirjaaminen sähköiseen potilaskertomukseen. Osa I Lehtovirta, Jukka; Vuokko, Riikka (2014 Rakenteinen kirjaaminen on tulossa koko Suomeen. Tilastoja saadaan paremmin ja mitä kaikkea hyvää tieteilijät keksivätkään. Kukaan puhu kuinka kauan kirjaaminen vie aikaa ja se aika on pois potilailta. Hoitosuunnitelmasta pitää löytyä kaikki potilaan tiedot. - tulevat tutkimukset ja konsultaatiot.. Hoitotyön rakenteinen kirjaaminen vahvistaa sekä hoitotyöntekijöiden osaamista ja asemaa, että tuo hoitotyön konkreettisesti näkyväksi. Rakenteinen kirjaaminen parantaa myös hoidon laatua, kirjaamisella tehdään hoitotyön prosessi näkyväksi ja kirjaaminen sekä hoito selkeytyy, systematisoituu ja tulee johdonmukaisemmaksi. (ks Fysioterapian rakenteinen kirjaaminen terveydenhuollossa -opas on päivitetty ja saatavilla nyt Suomen Fysioterapeuttien nettisivujen jäsenalueella (vaatii kirjautumisen). Opas sisältää mm. rakenteisen kirjaamisen prosessimallin, ajantasaista tietoa

Kirjaaminen on osa lähihoitajan työtä - SuPe

Rakenteinen kirjaaminen terveyskeskuksen sairaalan osastolla Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Kaarinan terveyskeskuksen sairaalan osasto 1:n hoitajat kirjaavat potilaan hoitotyötä, sekä miten rakenteinen kirjaaminen on lähtenyt käyntiin osastolla. Rakenteinen kirjaaminen aloitettiin osastolla 4.2.201 Kirjaaminen on monessa mielessä yksi keskeisimmistä hoitotyön tehtävistä. Sen avulla turvataan potilaan laadukas ja oikeanlainen hoito, sujuva tiedon siirtyminen, sillä vahvistetaan työntekijän oikeusturvaa ja varmistetaan suunnitelman mukainen hoito ja sen jatkuvuus. Koulutuspäivän aikana syvennymme hoitotyön kirjaamisen saloihin • Rakenteinen kirjaaminen -yhdenmukaistaa asiakastyön kirjaamista. Se helpottaa oikean tiedon löytämistä myös muiden työntekijöiden kirjaamista asiakirjoista. Myös asiakkaan on helpompi lukea asiakirjoja kun ne ovat samankaltaiset riippumatta siitä, missä asiakirja on laadittu

Terveydenhuollon kirjaamiseen liittyvät käytännöt ovat isojen muutosten alla . Psykologian ja psykoterapian osalta kirjausten näkyvyys muille ammattiryhmille ja asiakkaille tuottaa erityisiä haasteita salassapidon ja luottamuksellisuuden näkökulmasta, mikä edellyttää ammattilaisilta uudenlaista ajattelua ja toimintakäytäntöjä Rakenteinen kirjaaminen ja Kanta - Usein kysyttyjä kysymyksiä. Kokoamme tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä Kanta-hankkeesta ja rakenteisesta kirjaamisesta. Sivu on päivitetty 28.10.2017. Potilastiedon arkiston toimintamalli Toggl - Työtuntien kirjaaminen ja raportointi ei ole ikinä ollut näin nautinnollista Posted 04.01.2017 29.01.2017 Mikael Ahonen Toggl on yrityskäyttöön suunnattu mobiilisovellus työtuntien kirjaamiseen Hoitotyön kirjaaminen -tilauskoulutus Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan työyhteisöille jotka haluavat kehittää ja yhtenäistää hoitotyön kirjaamisen käytänteitä. Yksilöllisesti kohdennetuissa sisältöteemoissa syvennytään käytännönläheisesti kirjaamisen toteutukseen ja arviointiin työyhteisössä. Sisält Ajankohtaisia uutisia. HUS: Clinical Nursing Research 2019 (6/3/2019)-This symposium is held in Helsinki. The goal of the symposium is to discuss internationally how to support excellent patient care through clinical nursing research

Kirjaaminen hoitotyössä Helsingin kaupunk

Terveyssosiaalityön palvelujen kirjaaminen perustuu ammattialan tietoperustaan ja teh-tävään. Kirjaamisessa noudatetaan kaikkia ammattiryhmiä velvoittavia yhteisiä ohjeita. Rakenteinen ja suunnitelmallinen kirjaaminen tekee sosiaalityön näkyväksi ja mahdol-listaa osaltaan sosiaalityön vaikuttavuuden arvioimisen Kirjaaminen on tärkeä hoitotyön osa-alue, se on kuitenkin usein puutteellista. Lisäksi terveydenhuollon ammattilaiset ovat tyytymättömiä sähköisten potilastietojärjestelmien toimivuuteen ja käytettävyyteen. Ruotsalaisessa tutkimuksessa haluttiin selvittää miksi näin on

Sosiaalihuolto siirtyy asiakastietojen määrämuotoiseen

 1. en Merkinnät tehdään käyttäen kansallisia otsikoita Otsikoiden alle kirjataan keskeisiä rakenteisia tietoja ja vapaata tekstiä Potilastietojen kopiointi ja päällekkäiset kirjaamiset vähenevät Tieto tallentuu yhdenmukaisesti Potilastietojen hake
 2. en 9. 4 Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt 10. 4.1 Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä koulutus 10. 4.2 Potilasasiakirjojen käytön yleiset periaatteet 10. 4.3 Rakenteinen kirjaa
 3. en hoitohenkilöstölle potilaiden jatkohoidosta on mahdollista hoitomenetelmissä, joissa ei välttämättä tarvita laajaa jatkokoulutusta. Lisäksi väestö
 4. en Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoi

Dokumentointi ja Kanta-palvelut - Suomen fysioterapeuti

 1. Anttila, Heidi Katriina. Publications in scientific journals (with referee) Sund T, Brandt Å, Anttila H, Iwarsson S. Psychometric properties of the NOMO 1.0 tested among adult powered-mobility users
 2. kä perusteella osallistujat saavat koulutusosioissa ohjausta ja palautetta kirjaamisensa tueksi
 3. en, rakenteinen kirjaa
 4. Toteutus: Koulutus pidetään yrityksen tiloissa Tavoite: Täysi hyöty irti ISO 9001:2015 uudistuksesta Hinta: 1390 € + alv. 24% Sisältää kaikki kustannukset (matka- ja majoituskustannukset). Max osallistujamäärä 10 henkilö. Yritys vastaa mahdollisista tilavuokrista ja tarjoiluista. Ole hyvä ja täytä alla oleva tilauslomake
 5. en ja FinCC-luokitus, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriHanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki, Seinajoki, Finland. Wed Feb 06 2019 at 01:30 pm.
 6. en ja näkymien käyttö Rakenteisen kirjaamisen yleismalli on yhteisesti hyväksytty NIKO -ryhmässä ja se on sama kaikille erityistyöntekijöille. Kanta-palvelun käyttöönoton jälkeen kaikkien julkis-ten terveydenhuollon toimijoiden potilastietojärjestelmät perustuvat tälle rakenteise
 7. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan yksiköiden henkilöstölle. Sisältö • Sosiaali- ja terveydenhuollon dokumentointiin liittyvät säädökset ja eettiset kysymykset • Rakenteinen kirjaamiseen FinCC-luokituksen mukaisesti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod Kiinnostunut äitien, vauvojen ja sitä kautta koko perheen hyvinvoinnista. Olen kahden hurmaavan lapsen äiti, jolle arvot perhe, liikkuminen sekä luonto ovat tärkeitä

Käytännönläheiset koulutuspäivät kuntoutusalan ammattilaisille - teemoina toimintakykyajattelun ja ICF-luokituksen hyödyntäminen kirjaamisessa sekä rakenteinen ja ammattinimikkeistöjen mukainen kirjaaminen. Koulutuksen tavoitteena on yhteisen keskustelun ja harjoitusten kautta löytää näkemystä toimintakyvyn kirjaamiseen Terapia Pilgrim Oy on yritys, joka tarjoaa fysioterapiapalveluja kaikenikäisille. Meillä yhdistyy sekä neurologisen kuntoutuksen, että tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapian vahva osaaminen ICF-koulutus (ICF Research Branchin Notwill).5.-6.2.2014 Turun ammattikorkeakoulu Valtakunnalliset kystisen fibroosin päivät 20.- 21.11.2014 Turku Neurologisen asiakkaan allasterapia-teoriaa ja käytännön harjoituksia 1.10.201 f. Rakenteinen kirjaaminen ei tule koskaan toteutumaan niin laajasti kuin kansallisella tasolla suunnitellaan (19%) g. On hyvä asia, kun hoitotyön kirjaamista kehitetään kansallisesti yhtenäiseksi (31%) h. Mielestäni jokainen yksikkö voisi jatkaa kirjaamista omalla tavallaan (6%) i. Mitä muuta? 9Riittävästi aikaa, kunnolla toimiva.

10.35 Rakenteinen kirjaaminen - miten käytännössä? - case KYS Riitta Huttunen, sairaanhoitaja, Miia Munter, apulaisosastonhoitaja ja Minna Mykkänen, ylihoitaja 12.00 Aamupäivän yhteenveto ja keskustelua aiheista Puheenjohtaja Annukka Tuomikoski 12.15 Buffetlounas, Lasaretti ravintola Virt Koulutus perustuu kyselyn tuloksiin rakenteisen kirjaamisen Kivelä, Niina - Anttila, Salme - Kukkola, Sirkka 2011. Hoitotyön rakenteinen kirjaaminen ja se Erityisosaaminen/koulutus Tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia Selkärangan manuaalinen tutkiminen ja hoito C1, C2 ja C3 Rakenteinen kirjaaminen Fysioterapeutti Saija Jokisen koulutustiedot löydät tältä sivulta. Ota yhteyttä ja varaa oma aikasi hoitoihin jo tänään TIEDOLLA JOHTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ Tehyn johtamisen ja esimiestyön päivät 23.-24.5.2019 23.5.2019 Kristiina Junttila, TtT, dosentti Johtava ylihoitaja, HUS NR

Rakenteinen kirjaaminen - Kanta - Verkkokoulu

Seuraavaksi tarkasteltiin kirjaamisen historiaa toiminnan kehityskulun ja senhetkisen toimintatavan ristiriitojen löytämiseksi. Huomattiin, että manuaalisessa kirjaamisessa hoitotyön prosessimalli oli käytössä, sähköisestä kirjaamisesta se puuttui ja rakenteinen kirjaaminen toi jälleen hoitotyön näkyviin prosessimallia noudattelevana RAKENTEINEN KIRJAAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUSNIMIKKEISTÖN KÄYTTÖ Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja ohjeistusta koordinoivassa ryhmässä (NIKO) kuntoutusohjaajia edustavat tällä hetkellä: - Jaana Ylitalo LSHP jaana.ylitalo@lshp.fi - Raakkel Vaaraniemi OYS raakkel.vaaraniemi@ppshp.f

Harjoituksia ja esimerkkej

Koulutus koostuu noin 3h luennosta ja 3h käytännöstä mutta ne lomittuvat toisiinsa parin kanssa työskennellessä. Rakenteinen kirjaaminen -työpaja. Tattariharju, Fysiotreenari, Valuraudankuja 6, 3 krs, 00700 Helsinki. 10 people interested Laajennusprojekti on käynnissä -mistä on kysymys? Kouluttajien koulutus, kevät 2019 Susanna Leimio Seutukoordinaattori, YTM projektipäällikkö Audit C -laajennus 2018-2019 Keskussairaalaan ja avosairaanhoitoo Reumahoitajakoulutus, Heinola Reumasäätiön sairaala, 1998-1999, 4,5 ov Assessment and treatment of adult hemiplegia, The Bobath konsept, Loimaan tk, 1999-2000, 4 ov. Manuaalisen terapian perusteet- erikoistumisopinnot, Turku AMK, 2005, 30 op Työterveyshuollon koulutus XIV lääkäreille, terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille, Tampereen Työterveyslaitos, 2009-2010, 1 1 o

TUTKIMUS. Terveyssosiaalityötä koskevaa ja sitä lähellä olevaa kiinnostavaa tieteellistä tutkimusta tehdään koko ajan lisää. Tälle sivulle on koottu tietoja joistakin tutkimuksista, niiden lähteistä ja mistä lisätietoja tutkimuksista voi saada Koulutus, perehdytys , Pegasos -vastaava (Kaupungin järjestämät koulutukset, suositus 1-3/yksikkö, yksikön koosta riippuen -> nämä kouluttavat muut), Extranetin koulutuskalenteri Rakenteinen kirjaaminen - Esitiedot, Toimintakyky, Suunnitelma, Väliarvio, Loppuarvio, Etäkontakti. 7 DOCUMENTATION PAGE PUBLICATIONS OF THE HOSPITAL DISTRICT OF SOUTH WEST FINLAND, series A, no 5 Title: Realization of the Nursing Care Strategy and identification of the objects to be developed in the Hospital District of Southwest Finland during the years 2004 - 2007

 1. Koulutus on kestoltaan yhden työpäivän (noin 8 tuntia) mittainen. Kurssin läpäisseet (lopussa kurssikoe) saavat kortin, joka on voimassa viisi vuotta. Koulutus korostaa työntekijän roolia riskien ennalta ehkäisijänä ja pitää sisällään turvallisuuden kehittämisen teorian, ryhmätyön ja valinnaisen käytännön harjoituksen
 2. en tehtiin syksyllä 2016. Nyt kaikki Diarium-asiakkaat voivat liittyä potilastiedon arkistoon kauttamme
 3. takykyä asiakastyön dokumentointi ja tilastointi palvelujen sisällön määrittä
 4. en - yliopistolehtori Ulla-Mari Kinnunen, Itä-Suomen yliopisto. 2 (2) Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoit
 5. Kanta-palvelujen kautta tietojasi käsitellään luotettavasti ja turvallisesti terveydenhuollossa. Omakannasta näet omat terveystiedot ja reseptit

Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas - Keskeisten

kuiva yskä flunssa . märkischer kreis lüdenscheid telefon Collertor on Paytrailin tarjoama lasku / koroton maksuaika, ja niiden päättymistä ei näy jonka voit valita suoraan ostoskorissa.Max ostos 4000€. Palvelun hinta 2,95€ Rakenteinen kirjaaminen Asiakkaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä seksuaalisuuden suuntautumisen moninaisuus Toiminnalliset menetelmät,virikkeellisyys ja sosiaalinen osallistuminen Asiakkaan tapaturmien vaaran tunnistaminen Ympäristön turvallisuus ja esteettisyys Apuvälineet ja teknologia Erityisruokavaliot ja ravitsemussuositukse sekä ammattihenkilön koulutus että tehtävä ja työorientaatio. Palvelukohtaiset näkymät poikkeavat erikoisalakohtaisista ja ammatilli-sista näkymistä siinä, että ne ovat käytössä ammattiryhmäriippumat-tomasti ja moniammatillisesti esimerkiksi työterveys- ja neuvolapalve-luissa sekä kuntoutustutkimusyksiköissä ja -osastoilla Koulutus haetaan Oulun yliopistolta 6h pituiseksi teoreettiseksi kurssimuotoiseksi 9.30 Rakenteinen kirjaaminen ja sen hyödyt Hallinnollinen apulaisylilääkäri,Jarmo Salo Lapset ja nuoret OYS 10.15 JALOITTELUTAUKO JA KAHV

Meillä voit oppia: Nuoruusiän ilmiöt ja niiden ymmärtäminen Moniammatillinen työryhmätyöskentely Nuorisopsykiatrisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheet ja hoitosuhdetyöskentely Psyykkisesti oireilevan nuoren kohtaaminen Hoitotyön rakenteinen kirjaaminen Lääkehoi -liittymismalli, järjestelmätoimittaja, henkilöstön koulutus-ammattikortit + kortinlukijat ja ohjelmistot Susanna Antikainen, Kanta-pilottiyritys Fysio Center Jyväskylä Oy Lounas Liittymishakemus Käyttöönottokoe, jatkotoimenpiteet Susanna Antikainen, Kanta-pilottiyritys Fysio Center Jyväskylä Oy Iltapäiväkahvit Rakenteinen kirjaaminen Koulutus vahvistaa esimiesten osaamista. Kiinnostus esimies- ja johtamiskoulutuksia kohtaan on lisääntynyt Satakunnassa. Sataedu kouluttaa parhaillaan noin 60 omaa osaamistaan kehittävää esimiestä eri puolilla maakuntaa. He ovat suorittamassa liiketoiminnan erikoisammattitutkintoa. Kirjaaminen asiakas- ja potilastyössä Kirjaamisen merkitys asiakkaan ja työyhteisön kannalta Rakenteisen kirjaamisen FinCC -luokitus Rakenteisen hoitotyön suunnitelma, toteutus ja arviointi Kirjaamisen harjoittelua esimerkkien pohjalta Koulutus on osallistujille maksuton. Lisätietoja Eija Hautala (at) oamk.fi p. 050-5820 07 tamatta jättämisestä laskutetaan koko hinta., osallistujan voi vaihtaa. Koulutus toteutetaan jos on riittävä määrä osallistujia., tieto toteutuksesta s-postilla vko35. Teemana e-arkistointi ja sähköinen asiointi sekä rakenteinen kirjaaminen

Hoitotyön kirjaaminen, effica potilastietojärjestelmä - Rakenteinen kirjaaminen ja sen hyödyntäminen (yhdistelmähaut) - Hoito- ja palvelusuunnitelman tekeminen efficassa - koko henkilökunta n. 45 hlö Lisuille oma koulutus Koko kotihoidon henkilökunta n. 45 hlö, kaksi iltapäivän koulutusta/aihekokonaisuu Fysi ry kouluttajana Tapani Rahko. Koulutus 0,5 op MDT part A The lumbar spine 20-23.8.2015. McKenzie institute Finland, Tuija Siitonen. Potilastietojärjestelmät ja rakenteinen kirjaaminen fysioterapiayrityksessä 29.10.2015. Fysi ry kouluttajana Riitta Partia. Koulutus 0,5 o Lync- koulutus Muistikoulutus Rafaela-hoitoisuusluokitus Rakenteinen kirjaaminen (HOKE) Rava- koulutus (Ikäihmisen toimintakyky ja avuntarve) Ruoka- ja riippuvuus Saattohoitokoulutus Sosiaalihuoltolaki terveydenhuoltohenkilöstölle Tietosuojakoulutus Toimiva lapsi ja perhe Turvotuksenestokoulutu

populær: