Home

Omsætningsaktiver engelsk

Regnskabsbegreber - Engelsk/Dansk I den virkelige verden kan regnskabsposterne have forskellige navne og begreber, her har jeg forsøgt at opstille en standard med de engelske oversættelser i parente Eksempelsætninger afgive på engelsk. Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold da Virksomhederne eller medlemsstaterne har to valgmuligheder: enten skal omsætningsaktiver og likviditetsgrad (ifølge terminologien i fjerde regnskabsdirektiv) i henhold til virksomhedens årsregnskab være af en vis størrelse, eller også skal virksomheden godtgøre sit økonomiske grundlag ved en bankgaranti Hej Alle! Jeg sidder og er igang med min SRP, og skal til at lave en rentabilitetsanalyse. Dog findes årsregnskabet kun på engelsk, og der er lavet et segment for sig selv som hedder profitability, altså rentabiliteten Ordbogen bliver løbende opdateret og udvidet, bl.a. i takt med vedtagelsen af internationale regnskabsstandarder i EU og efter henvendelser fra brugerne. Den indeholder 7.400 artikler med definitioner og ca. 26.000 ordforbindelser, alle med oversættelser til britisk, amerikansk og internationalt engelsk (IAS/IFRS)

Regnskabsbegreber - Engelsk/Dansk - Hje

bruttofortjeneste translation in Danish-English dictionary. en It is also apparent from the description given by Parker of the operation of its subsidiary companies, which the applicant has not disputed, that the sales and marketing activities of the subsidiaries are directed by an area team which is appointed by the parent company and which controls, in particular, sales targets, gross. Translation for 'omsetning' in the free Norwegian-English dictionary and many other English translations Translation for 'midlertidig' in the free Danish-English dictionary and many other English translations. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio

Dansk-engelsk oversættelse af omsætningsaktiver og oversættelseseksempler fra tekniske dokumentationer. working capita soluble översättning i ordboken engelska - svenska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

In English. The Ministry of Immigration and Integration provides translations into English of some of its guidance on nationality. Multiple nationality På engelsk trækker man nogle gange to ord sammen til et. I stedet for I am siger man I'm. Det er meget almindeligt i talesprog og uformelt skriftsprog (fx et brev til en god ven eller en artikel på en blog). Hvis man siger: I am tired med tryk på am betyder det snarere, at man er dødtræt English Translation for tangible - dict.cc Danish-English Dictionary. (Engelsk-dansk ordbog) developed to help you share your knowledge with others .udy wlo rso\vqlqjhu rp vdpixqgvdqvydu hu vn ushw 9lunvrpkhghu ghu hu rpidwwhw di uhjqvndevnodvvh & vwru vdpw e¡uvqrwhuhgh ylunvrpkhghu phg plqguh hqg phgduehmghuh ndq yhqwh phg dw i¡ojh g en This could include enhanced surveillance missions to Member States by the Commission, in liaison with the European Central Bank (ECB) for Member States whose currency is the euro or Member States participating in the Agreement of 16 March 2006 between the European Central Bank and the national central banks of the Member States outside the euro area laying down the operating procedures for.

afgive - engelsk oversættelse - bab

 1. blind test definition: 1. a scientific test in which either the people being tested or the person testing them, or both, do not know what is being tested 2. a test in which people are asked to try a product without knowing its name and then say how good or effective they think it is:
 2. Citater om læring og skole Engelske There is no difference between living and learning... it is impossible and misleading and harmful to think of them as being separate. ~ John Holt Life learning is about trusting kids to learn what they need to know and about helping them to learn and grow in their own ways
 3. Nettet, nu med regnskabsordbog. Kreativ kontering kan ikke længere undskyldes med oversættelsesfejl. Handelshøjskolerne i Århus og København har netop lavet en dansk-engelsk regnskabsordbog, som er gratis tilgængelig for alle på nettet
 4. Dansk Engelsk Oversættelse. Gratis online oversættelse for albansk, arabisk, bulgarsk, catalansk, kinesisk, kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, estisk.

Likviditetsgrad på Engelsk - Dansk-Engelsk Ordbog - Glosb

Vikner: The Sentence Structure of English and Danish, p. 3 Let us now return to syntax and to clauses. It is easy to find the smallest constituents in a clause (we already know them, they are the words ), and it is easy to find the largest constituent (we already know it, it is typically the main clause ) Navneord på engelsk der begynder med Q Engelsk ~ a terrorist network intensely opposed to the United States that dispenses money and logistical. Denne video handler om Engelsk - Do-omskrivning. Baby Elephant rescued... viewed with Alan Tours while on Safari at the Addo Elephant National Park Aktiver deles i anlægsaktiver, som er de aktiver som kontrolleres med henblik på vedvarende brug og - resten - omsætningsaktiver. I en produktionsvirksomhed vil eksempelvis produktionsmaskinerne være anlægsaktiver, mens varelagre er omsætningsaktiver Tillægsord på engelsk der begynder med O Engelsk ~ ill-mannered and coarse and contemptible in behavior or appearance; was boorish and insensitive.

Engelske termer for rentabiliteten - Virksomhedsøkonomi (VØ

 1. 5 IASPlus hjemmesiden, www.iasplus.com, der vedligeholdes af Deloitte Global Services Limited, indeholder omfatten- de information om IFRS, som er relevant for alle med interesse i IFRS, herunder en omfattende nyhedsservice, publi
 2. omsætningsaktiver, aktiver, som indgår i det normale varekredsløb eller realiseres i penge inden for et år. De består af varebeholdninger, varedebitorer, kasse- og bankbeholdning mv
 3. English SU - The Danish students' Grants and Loans Scheme Every Dane over the age of 18 is entitled to public support for his or her further education - regardless of social standing
 4. ed by the national supervisory authority and used by the air navigation service provider in operation or under construction and of the average value of the net current assets, excluding interest-bearing accounts, that are required for the provision of air navigation services; an

med driftsresultat). Engelsk: Earnings before Interest and Tax EBIT-MARGIN Et selskabs primære resultat i procent af nettoomsætningen, også kendt som overskudsgraden. Engelsk: Earnings before Interest and Tax Viser indtjening før renter og skat, eller resultatet af primær drift. Tallet udtrykker, hvor meget en virksomhed har tjent på det Dansk-engelsk oversættelse af omsætning og oversættelseseksempler fra tekniske dokumentationer. turnover, free circulation, omsætningsaktiver : working capital . Oversættelseseksempler. investeringer med henblik på en mere effektiv forvaltning af de mængder, der bringes i omsætning. Aktionær Shareholder En person eller organisation der ejer aktier i et selskab. Aktiver Assets En persons eller virksomheds formue. Aktiver kan bestå af omsætningsaktiver og anlægsaktiver. Aktivers omsætningshastighed Asset turnover; Nøgletal der udtrykker udnyttelsen af virksomhedens kapitalapparat

Ordbogen.com - Danmarks største online ordbog

 1. Asset turnover; Aktivers omsætningshastighed Nøgletal der udtrykker udnyttelsen af virksomhedens kapitalapparat. Asset(s) Et aktiv Noget der giver en indtægt eller service til ejeren. Assets Aktiver En persons eller virksomheds formue. Aktiver kan bestå af omsætningsaktiver og anlægsaktiver
 2. Som navnene på de tre nøgletal antyder, siger de noget om, hvor hurtigt din virksomhed omsætter aktiver, debitorer og varebeholdninger. Aktivernes omsætningshastighed kan beregnes ved at dividere din virksomheds nettoomsætning med den samlede værdi af virksomhedens aktiver. Hvis aktivernes omsætningshastighed er 1, så svarer det til, at din virksomhed på et år skaber en omsætning.
 3. 'A' series of paper sizes A-rækkens papirformater (DIN) abbreviate (fx et ord) forkorte abecedarian (adj.) alfabetisk ordnet (også) aberration (fejl) fortegning (objektiv) abnormal working hours forskudt arbejdstid (arb.ret) abort annullere, programafslutning (p.g.a. fejl) about (fork. abt.) cirka above-the-line advertising costs netto reklameomkostninger (synlige omkostninger) abrasion.
 4. Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital i alt Dansk Engelsk (i EUR 1.000) Net revenue Profit before tax Selskabsskat Income taxes Profit for the year Total fixed assets Total current assets Total assets Total equity Tilgodehavender fra salg Trade receivables Leverandører af varer og tjenesteydelser Trade payables Opgave 4.7e, spm. a. a

bruttofortjeneste - Danish-English Dictionary - Glosb

Fokus Engelsk A/S. CVR-nr 27368530. Kreditrapport 249,00 kr. (eks. moms) Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata. Omsætningsaktiver inkl. varelager * 100 Kortfristet gæld = Likviditetsgrad Søgning på omsætning i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk Likviditetsgraden bør ligge på omkring de 150 % og ellers være så høj som muligt, da visse omsætningsaktiver, som varelageret ikke kan omsættes til likvider der kan betale kortfristet gæld lige med det samme. Dette problem kan hænge sammen med den dårlige omsætningshastighed der var udtryk for i rentabilitetsanalysen Ved omsætningsaktiver forstås aktiver, der ikke er bestemt til vedvarende eje eller brug for selskabet. LEGOs årsrapport findes kun på engelsk. Flere og flere danske virksomheder går over til kun at udgive deres årsrapporter på engelsk Toke er iværksætteren bag regnskabsprogrammet Billy. Han satte sig for at lave Danmarks nemmeste regnskabssystem. Han er så stolt af det, at han giver dig en 30 dages gratis prøveperiode - der er ingen binding efter 30 dage

Deloitte Touche Tohmatsu udgiver IAS PLUS, et nyhedsbrev på engelsk, der beskri-ver udviklingen i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Nyhedsbrevet udsen-des aperiodisk når IASB offentliggører nye diskussionspapirer, udkast til nye eller ændrede standarder samt nye standarder, og tillige når IFRIC offentliggør nye for-tolkningsbidrag Graden er afgørende for, hvor betalingsdygtig virksomheden er. Er likviditetsgraden under 100, indikerer dette, at virksomheden har større kortfristede gældsforpligtelser, end den har omsætningsaktiver, der relativt hurtigt kan realiseres. Formlen for likviditetsgrad Omsætningsaktiver Kortfristede gældsforpligtelser i al Opgave 1 1.1 Redegør for, hvilke CSR-aktiviteter KOMPAN A/S arbejder med, ifølge uddraget fra ledelsesberetningen. Kompan A/S, som producerer redskaber til legepladser, finder børns levevilkår og rettigheder til leg meget vigtigt. Derfor forsøger de med deres produkter, at understøtte børns adgang til leg, og i forbindelse med dette, udvikling og læring

intern handel med omsætningsaktiver og anlægsaktiver, behandling af skat i koncernregnskabet, behandling af minoritetsinteresser. Desuden behandles equitymetoden (indre værdis metode) samt problemstillinger i forbindelse med omregning af udenlandske dattervirksomheders regnskaber efter danske og internationale bestemmelser En virksomheds aktiver (på engelsk assets) udgør alle virksomhedens materielle og immaterielle ejendele. De vil typisk opdeles i omsætningsaktiver og anlægsaktiver. Omsætningsaktiver dækker over kortfristede aktiver som kontanter, varebeholdninger og værdipapirer En virksomheds likvide beholdning (på engelsk cash and cash equivalents) dækker over virksomhedens beholdning af likvide aktiver. Dette vil sige enten kontanter eller aktiver, der meget hurtigt kan omsættes til kontanter. Det kan fx være kortfristede statsobligationer OTC) engelsk English engelsk LO TUC (fork. for 'Trades Union Congress') engelsk tidsformat military time engelske anførselstegn inverted commas engelske postvæsen, det General Post Office (fork. GPO) engelske reklamenævn, det Society for Checking the Abuse of Public Advertising (fork

Nøgletal. Nøgletal anvendes til at analysere en virksomheds regnskab.Nøgletal kan således give værdifuld information om virksomhedens økonomi, og om hvordan virksomheden præsterer Likviditetsgraden viser hvor meget virksomhedens omsætningsaktiver udgør i procent af virksomhedens kortfristede gældsforpligtelser. Likviditetsgraden kan bruges som grundlag for vurdering af virksomhedens betalingsevne. Likviditetsgraden belyser virksomhedens evne til at indfri sine betalingsforpligtelser Aktiver er ting med større værdi for virksomheden, der har en levetid på mere end ét år. Man taler om 2 hovedgrupper, Anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Eksempler på anlægsaktiver kan være ejendomme, inventar, patenter, maskiner eller biler. Omsætningsaktiver består f.eks. af varelagre, tilgodehavender og likvider

omsetning - English translation - bab

Sprog Årsrapporten skal udarbejdes på dansk eller engelsk. For virksomheder omfattet af - Nedskrivninger på omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger, - Nedskrivninger på anlægsaktiver og - Tilbageførsler af nedskrivninger på anlægsaktiver Find os. Kontakt en af Dansk HøreCenters afdelinger. Du kan finde alle vores afdelinger på kortet nedenfor. Klik på et af Dansk HøreCenters logoer på kortet, eller klik direkte på bynavn til højre på siden Følgende artikel vil lære dig formler og formål af de vigtigeste økonomiske nøgletal, på et sprog som alle kan forstå. Om du ikke har nogen erfaring overhovedet med regnskab og regnskabsanalyser, eller bare skal have genopfrisket betydningen af et par nøgletal kan du læse med her

Asymmetrisk information er en økonomisk model, der undersøger, hvad der sker, når den ene part i en transaktion, ved mere end en anden. For eksempel kan en antik køber har forsket i en række af sjældne antikviteter nøje, før vi viser frem til en ejendom auktion og dermed måske ved langt mere om et bestemt [ Til toppen C XO #10 MAGASINET 2 016 T O PL E D E R N E S M A G A S I N Ø PwC - Toolbox: Viden og værktøjer fra Fondshåndbogen 2017 Fonde i Danmark - en unik model Danske fonde donerer milliarder til gavn fo Aktiverne (på engelsk: assets) viser, hvilke værdier virksomheden ejer, dvs. hvordan virksomheden har anvendt og investeret sin kapital.Når virksomheden fx køber en maskine, vil det bogføres som et aktiv i balancen. Samtidig vil det bogføres som en omkostning i resultatopgørelsen Opgave 35.19. Virksomheden Cadeau ApS sælger gaveartikler til virksomheder over hele landet. Man har netop udarbejdet følgende balance pr. 31. december år 6 2.1.2 Omsætningsaktiver 17 2.2 Passiver 20 2.2.1 Egenkapital 21 2.2.2 Ansvarlig lånekapital 23 2.2.3 Hensatte forpligtelser 24 2.2.4 Langfristede gældsforpligtelser 24 2.2.5 Kortfristede gældsforpligtelser 25 Indholdsfortegnelse Du kan også blive godt kørende i en af Danmark

midlertidig - English translation - bab

Likviditetsgraden viser hvor stor en del virksomhedens omsætningsaktiver udgør af virksomhedens kortfristede gældsforpligtelser. En likviditetsgrad skal være minimum 100 %, og gerne op mod 150 %, for at være tilfredsstillende Find rundt i de økonomiske begreber med vores økonomiske ordbog. Her kan du læse mere om nogle af de vigtigste økonomiske begreber i Silkeborg Kommune

omsætningsaktiver - engelsk oversættelse Teknisk ordbo

Anlægsaktiverne er i en virksomhed opgjort til i alt 5 mio. kr. Lageret er opgjort til 3 mio. kr., mens de øvrige omsætningsaktiver udgør 2 mio. kr. Den samlede gæld er 9 mio. kr., og der er ingen hensættelser. 1. Opstil en balance for virksomheden. 2 Adgang til Brøchner Hotels A/S's regnskaber, finansielle nøgletal, pdf årsregnskaber, antal ansatte, årets resulta Bliv medlem af invested.dk og få en gratis e-bog på 60 sider om investering. Samtidig får du adgang til gratis LIVE webinarer, hvor du kan spørge eksperterne til råds om aktiekøb lige nu Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på. Sidder du med et rigtigt godt fif/cowboy trick, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk

soluble - översättning - Engelska-Svenska Ordbok - Glosb

Komplet guide til regnskabsanalyse. En regnskabsanalyse har en omfattende betydning for faget, virksomhedsøkonomi. I en regnskabsanalyse på HHX er det vigtigt at forklare og gennemgå følgende punkter Beskrivelse og synonymer for ordet mile. Mile har mere end én betydning, afhængigt af sammenhængen. engelsk mil, måleenhed, kulmile, hoben, Se alle synonymer nedenfor Adgang til Dansk Erhverv's regnskaber, finansielle nøgletal, pdf årsregnskaber, antal ansatte, årets resulta Videnskabelig lommeregner. Overstående ser du en videnskabelig lommeregner.Denne lommeregner kan anvendes til de simple men også primære videnskabelige udregninger, her i blandt (synd, cos, log, magt, rod, hukommelse), men den omfatter også en molekylvægt regnemaskine og tabeller med forskellige fysiske og kemiske konstanter

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. 174 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEET omsætningsaktiver, jf. §§ 44 -46 Væsentlige ændringer til § 38 Global Limited, som er et engelsk 'company limited by guaran tee', yder ikke kunderådgivning. Flere oplysninger om vores organisation kan findes på ey.com

7. Forklar med udgangspunkt i ledelsens beretning årsagerne til udviklingen i omsætningen i det seneste regnskabsår. 8. Redegør for ledelsens forventninger til det kommende regnskabsår. 9. Angiv de samlede anlægsaktiver, de samlede omsætningsaktiver, egenkapitalen i alt og de samlede gældsforpligtelser pr. 31. december. 10 Efter en basketball spil på tv Du får meget mere ud af at se en basketballkamp på tv - eller bor - hvis du gør mere end se bolden gå ind i rammen. Tjek disse tips til at fange den virkelige handling og øge din nydelse af sporten. Forudse det næste pass Prøv at tænke som spillerne endvidere deltagelse af et engelsk firma. Miljøundersøgel- omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Nettoinvesteringer i anlægsaktiver udgør 50,4 mio. kr. Selskabets likvide midler udgør ultimo 2008 i alt 88,8 mio. kr OJ L 222, 14.8.1978, p. 11-31 (DA, DE, EN, FR, IT, NL) Greek special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 17 - 37 Spanish special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 55 - 73 Portugu

In English — Udlændinge- og Integrationsministerie

 1. Det nye, de skal lære, er overordnet reduceret til at arbejde på engelsk og på distancen, siger Thomas Dalsgaard. Bankdata har i Indien pt. 50 medarbejdere, som varetager samme type opgaver.
 2. V Øvrige meddelelser. RETSLIGE PROCEDURER. Domstolen. 2017/C 38/02. Sag C-127/15: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 8. december 2016 — Verein für Konsumenteninformation mo
 3. Den autoriserede kontoplan for hovedkonto 8. Balanceforskydninger, herunder forskydninger i materielle og immatrielle anlægsaktiver, omsætningsaktiver, hensatte forpligtelser samt egenkapital, m.v. 3.9 Balance Den autoriserede kontoplan for hovedkonto 9
 4. I forbindelse med etablering af en handelsvirksomhed er det nødvendigt at opbygge en kapacitet i form af lokaler, inventar, biler og medarbejdere.I en produktionsvirksomhed må der desuden anskaffes forskellige maskiner, hvilket også kan være nødvendigt i nogle servicevirksomheder. Denne kapacitet skal være til stede, før indkøb, produktion og salg kan finde sted
 5. Denne mulighed gælder for både anlægs- og omsætningsaktiver. Det er en betingelse, at de finansielle poster knytter sig specifikt til fremstilling af de pågældende aktiver og vedrører fremstillingsperioden. De finansielle poster, der kan aktiveres, omfatter i første række renteomkostninger, amortiseringsbeløb samt valutakursreguleringer
 6. Forord Erhvervsøkonomi, niveau C, 2. udgave omfatter grundbog, opgavesamling, vejledning til e-conomic samt e-læringsmateriale på bogens website. e-læringsmateriale findes ved at gå ind på.
 7. Denne side er din adgang til skat.dk. skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifte

Sammentrækninger - Jakob's Grammar - Google Site

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. For yderligere information: Koncerndirektør, CFO Lene Skole, tlf. 4911 1665 eller IR manager Jørgen Omsætningsaktiver 2.941 0 2.941 3.015 0 3.015 3.257 0 3.257 3.163 0 3.163 Aktiver 5.533. View Katja Ilskov's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Katja has 2 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Katja's.

De specifikke adgangskrav er: dansk A, engelsk B, matematik A samt enten historie B, idehistorie B, sam-fundsfag B eller samtidshistorie B. Alle fag skal være bestået. omsætningsaktiver, forpligtelser og hensatte forpligtelser, forklare dere Omsætningsaktiver 251,2 236,7 158,5 60,2 62,1 Aktiver i alt 1.144,6 926,9 825,9 359,0 247,1 Fondsbørsmeddelelser tillige på engelsk Regnskabsekstrakt på engelsk Opgradering af website- www.parken.dk inkl. en præsentation a omsætningsaktiver som varelager, tilgodehavender, aktier, obligationer og likvide beholdninger Eleven har kendskab til lovmæssig regulering af værdiansættelse af virksomhedens gældsposter såvel langfristede som kortfristede, opgørelse af gældens størrelse ved den nominelle og effektive rentefods metod

La generación de los mil euros SRO - Spansk/Afsætnin­g Indholdsfortegn­els­e Engelsk resume Desigual is a global company within clothes. Their shops are positioned in all the largest cities all over the world På mødet der foregår på engelsk præsenteres DSV's delårsrapport for 1. kvartal 2008. aktiver i alt 9.091 9.362 8.782 Kortfristede aktiver Aktiver bestemt for salg 141 121 120.

dict.cc tangible Danish-English Dictionar

Årsrapport 2004 Side 3 af 27 Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S SELSKABETS HOVED- OG NØGLETAL FOR 5 ÅR (T.KR.) 2004 2003 2002 2001 200 tetsbetaling i forbindelse med Martin Laursens skifte fra italiensk til engelsk fodbold. Selskabets samlede omkostninger udgjorde 28,5 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 4,4 mio. kr.. Stigningen skal ligeledes ses i lyset af ovennævnte konceptændring, samt det for-hold at klubben i hele regnskabsåret har deltaget i SAS-Ligaen 06-11-2015 2 Forældrekredsmøde 5. november 2015 3 Den nuværende bestyrelse (de udpegede): Birgitte Ørsted, (gen)udpeget af den Katolske Kirke for 2015 + 201 engelsk. Niels Brocks elever nyder godt af, at flere lærere har undervisningserfaring fra ophold i bl.a. Kina og Vietnam, hvilket er et aktiv i dagligdagen, da det bidrager til at nuancere og perspektivere Omsætningsaktiver 56 55 78 57 38 41 42 Balancesum 388 391 346 348 335 335 33

Omsætningsaktiver (kortsigtede aktiver)der primært udgøres af et varelager er ikke at foretrække, da varelageret er noget af det sidste, som man har lyst til at sælge ud af for at skaffe likviditet.En stor bunke penge ellerlign. iblandt omsætningsaktiverne giverderfor en god sikkerhed Omsætningsaktiver i alt 1.930 1.906 2.048 Aktiver i alt 3.110 3.251 3.235 PASSIVER Egenkapital, Monberg & Thorsens andel 1.355 1.212 1.350 Egenkapital, minoritetsinteressernes andel 7 6 7 Koncernegenkapital i alt 1.362 1.218 1.357 Langfristede hensatte forpligtelser 111 96 109 Langfristede gældsforpligtelser, rentebærende 343 374 34 I feltet »Finansielle nøgletal« i ESPD angives egenkapital for det seneste disponible regnskabsår. Tallene angives i danske kroner. Ved beregning af egenkapitalen lægges værdierne for de totale omsætningsaktiver og anlægsaktiver sammen. Derefter trækkes værdierne for de kortfristede og langfristede gældsforpligtelser (passiver) fra I feltet »Finansielle nøgletal« i ESPD angives egenkapital for det seneste disponible regnskabsår. Tallene angives i DKK. Ved beregning af egenkapitalen lægges værdierne for de totale omsætningsaktiver og anlægsaktiver sammen. Derefter trækkes værdierne for de kortfristede og langfristede gældsforpligtelser (passiver) fra

Et begreb der har fulgt mig, er Piet Hein's gruk TTT. I engelsk oversættelse har denne »lille« hverdagsfilosofiske betragtning fulgt mig fra en foreskrevet synlig plads på mit kontor: »Put up on a place, where it is easy to see, the cryptic admonishment TTT. Whenever you feel ho Ved sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes likviditetsgraden som virksomhedernes samlede kortfristede omsætningsaktiver divideret med virksomhedernes samlede kortfristede gæld multipliceret med 100/3 30-11-2016 13 Forældrekredsmøde 21. november 2016 25 Skolens aktuelle planer: • Lindegaardsskolenbenytter vores skolekøkken tre gange om ugen. • Til januar kan det være, at de også vil benytte salen. • Desuden vil vi i forårssemestret udleje tre lokaler til FOF fire aftener om ugen. • Vi tilsluttes snart fjernvarme, som nu er gravet ned til os Omsætningsaktiver i alt 2.111 2.295 2.032 Aktiver i alt 3.477 3.662 3.374 PASSIVER Egenkapital, Monberg & Thorsens andel 1.132 1.321 1.127 Egenkapital, minoritetsinteressernes andel 3 3 3 Egenkapital i alt 1.135 1.324 1.130 Hensatte forpligtelser 239 99 208 Langfristede gældsforpligtelser 429 483 41 Meddelelsen er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. DSV afholder tele-investormøde den 23. marts 2004 klokken 16.00, hvor årsrapporten 2003 præsenteres. Mødet kan følges live på www.dsv.dk eller på telefon 70 26 50 40. Det trykte årsregnskab forventes tilgængeligt i uge 16, 2004

populær: