Home

Kronisk obstruktiv lungesygdom engelsk

kroniskt obstruktiv lungsjukdom - English translation - bab

kroniskt obstruktiv lungsjukdom translation in Swedish-English dictionary. sv För att förbättra kvaliteten och hållbarheten när det gäller nätverken för information om viktiga och kroniska sjukdomar gavs stöd till europeiska cancerregister och databaser, till flera projekt för kartläggning av källor till sjuklighet och till projekt för anpassade övervaknings- och indikatorsystem. KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Det er en lungesygdom, der rammer mange danskere. Omkring 320.000 danskere lever med KOL, men kun halvdelen ved, at de har sygdommen. De typiske tegn på KOL er: hoste, åndenød, pibende/hvæsende vejrtrækning i mere end 2 måneder. KOL er en kronisk sygdom Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (forkortet KOL) (tidligere kaldet rygerlunger) er en samlebetegnelse for lungesygdomme med luftvejsblokering, som ikke umiddelbart fuldt ud kan helbredes, der ofte skyldes en kombination af lungeemfysem og kronisk betændelse i Bronkierne (kronisk bronkitis). . Sygdommen giver typisk åndenød, daglige hosteanfald og øget slimdannelse. KOL er en kronisk lungesygdom - det vil sige, at når man først har fået den, så har man den for resten af livet. Sygdommen medfører en vedvarende irritationstilstand i lungerne, hvilket fro praktiske formål betyder, at slimhinden hæver op i luftvejene, og man danner slim i lungerne

KOL er en kronisk lungesygdom, hvor der sker en forsnævring af luftvejene og ødelæggelse af lungevævet. Sygdommen viser sig ved tiltagende åndenød, hoste, slim og hyppige lungeinfektione Kronisk bronkitis Hos patienter med kronisk bronkitis vil den kraftige inflammationsreaktion føre til, at respirationsvejsepitelet i luftvejen hæver op, der bliver skabt et ødem 11, og de ciliebærende celler beskadiges eller omdannes til metaplasi 12. Efterhånden vil luftvejenes slimproducerende celler tiltage i antal og størrelse - se. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) er en landsdækkende kvalitetsdatabase, som skal monitorere og udvikle kvaliteten af behandlingen af personer over 30 år med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). KOL er en folkesygdom og den eneste af de store kroniske sygdomme, hvor. Sammanfattning. Introduction: Although rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is evidence-based and recommended in all international guidelines, it is not widespread in Denmark Oprindelse kendt fra 1997 forkortelse for kronisk obstruktiv lungesygdom. Betydninger kronisk, obstruktiv (dvs. hindrende) lungesygdom som angriber både luftrør og lunger, og som skyldes tobaksrygning og udsættelse for støv eller irriterende luftarter

Video: Lungesygdom på Engelsk - Dansk-Engelsk Ordbog - Glosb

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - Dansk-Engelsk Ordbog - Glosb

 1. Kjeld har KOL og har haft det i 15 år - Hør hvordan en uges behandling med akupunktur hjalp ham til at få det bedre. For yderligere info: ring 71368911 eller læs mere på kol-behandling.dk
 2. dre chancer for at udvikle rygerlunger og sygdommen KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom)
 3. Her på siden finder du information om forskellige lungesygdomme og følgesygdomme. Er du i tvivl, om du har en lungesygdom, så er det en god idé at få lavet en lungefunktionsmåling.. Husk også, at du altid er velkommen til at kontakte vores rådgivere, som sidder klar til at hjælpe dig.. Lungeforeningens rådgivning er for betalende medlemmer med det store
 4. Indikatorgruppen for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) har udvalgt et sæt af indikatorer med tilhørende standarder med henblik på måling af kvaliteten af de sundhedsfaglige kerneydelser til patienter med KOL i regi af Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL). Det aktuelle indikatorsæt fremgår af databasens hjemmeside (1)
 5. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er en kronisk lungesygdom, som omkring 430.000 danskere lever med. Heraf er cirka halvdelen uvidende om, at de har sygdommen. Tidligere kaldte man den for »rygerlunger«, men det gør man ikke længere, fordi omkring 20 pct. aldrig har røget, men derimod levet i et forurenet ude- eller indemiljø
 6. KOL er en forkortelse for kronisk obstruktiv lungesygdom. Kronisk fordi, der næsten altid er konstant åndenød, pibende vejrtrækning, hoste og opspyt af slim. KOL giver kronisk irritationstilstand i luftvejene, så bronkiernes vægge ødelægges, og luftvejene forsnævres. Hvis de små, fine.
 7. MyMemory is the world's largest Translation Memory. It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites

Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom · National årsrapport 2015 · Version 4, juni 2016 Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram · www.rkkp.dk 4 1. KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Hermed foreligger den femte nationale auditrapport for Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL (DrKOL) Sygeplejefaglige emneord på dansk/engelsk/svensk -fra Cinahl eller PubMed/SveMed Ikke en oversættelsesliste men en idéliste til emneindgang Kronisk obstruktiv lungesygdom KOL Pulmonary Disease, Chronic Obstructive (COPD) (C) Kroniskt obstruktiv anne hvenegaard1, jens albæk1, marie lund nielsen1, jakob hansen1, thomas ringbæk1, torben højmark sørensen1, marlene Willeman Würgler1 1dansk sundhedsinstitut medicinsk teknologivurdering - puljeprojekter 2009; 9(4) Ilt-hjemmebesøg tIl patIenter med svær kronIsk obstruktIv lungesygdom (kol Få gode råd til, hvordan du kan leve et godt liv med en lungesygdom som fx astma, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) 5. KOL - vejledning til et liv med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Informationsmateriale udviklet af AstraZeneca A/S i samarbejde med Peter Lange, ledende overlæge, Ebbe Taudorf, klinikchef og ledende overlæge samt Anne D. Sorknæs, forskningssygeplejerske, cand.cur

Kronisk obstruktiv lungesygdom (COPD) - da

 1. What does Medical & Science KOL stand for? Hop on to get the meaning of KOL. The Medical & Science Acronym /Abbreviation/Slang KOL means Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom. by AcronymAndSlang.co
 2. KOL, forkortelse for kronisk, obstruktiv lungesygdom, som er en folkesygdom i Danmark; populært betegnet rygerlunger. 300.000-400.000 danskere lider af KOL, heraf halvdelen i svær grad. Ca. 3600 mennesker dør årlig af sygdommen, hvorved den bidrager til den store dødelighed ved tobaksrygning
 3. koordinerede og evidensbaserede indsats for borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), samt opgavefordeling, samarbejde og koordinering mellem involverede aktører. Forløbsprogrammet er en delaftale til Sundhedsaftalen. Forløbsprogrammet skal være en hjælp til fagpersoner i almen praksis, på hospitale
 4. Denne hjemmeside vil bruge cookies for at forbedre hjemmesiden og din oplevelse af siden. Ved fortsat at navigere rundt på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies
 5. Irvin David Yalom (f. 1931) er psykoterapeut og professor emeritus 4.Yaloms indgang til psykoterapien er eksistentiel og filosofisk. Han mener, at den angst, som patienter lider af, er en del af de menneskelige vilkår, og at angsten er en naturlig del af livet, hvis vi lever det med åbne arme[Larsen, 2007]
 6. delig ivy eller Hedera helix kan engelsk ivy trives i kolde og lave lysforhold. Mange mennesker kan godt lide planten, fordi den forbliver grøn hele året og gør et attraktivt grunddække til dekorative haver. kronisk obstruktiv lungesygdom (COPD) betændelse ; der er effektiv.

BEHANDLINGSVEJLEDNING OM KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM KOL BEHANDLING AF KOL KAN OPTIMERES MED EN ENKEL BEHANDLINGSALGORITME, SOM ER BASERET PÅ PATIENTENS SVÆRHEDSGRAD PÅ mMRC-SKALAEN. Rygestop er essentielt for et positivt behandlings-forløb. Tilbyd derfor farmakologisk behandling mod nikotinafhængighed (vareniclin, NRT-produkter elle What does Undefined KOL stand for? Hop on to get the meaning of KOL. The Undefined Acronym /Abbreviation/Slang KOL means Kronisk Obstruktiv Lungelidelse. by AcronymAndSlang.co

KOL patienters kontakt med sundhedsvæsenet og lægers behandling På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre har Sundhedsdatastyrelsen lavet to analyser, som belyser KOL-patienters aktivitet i sundhedsvæsenet og udgifterne til behandling, samt variationen i alment praktiserende lægers behandling af KOL-patienter Anbefalinger for KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 11 Resumé af KOL anbefalinger Der foreligger i dag en klar viden om de risikofaktorer, der medfører Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL, og den forebyggelse og behandling der kan iværksættes. Derudover vides det, at mange patienter med KOL i da Det skønnes, at mindst 150.000 danskere har symptomgivende kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) (1). Sygdommen er karakteriseret ved irreversibel nedsættelse af lungefunktionen (2). I avanceret stadie er KOL præget af et langt og pinefuldt forløb med gradvis tiltagende og efterhånden invaliderende åndenød som det vigtigste symptom Undersøgelser i forbindelse med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Her kan du læse om de undersøgelser, du skal igennem ved mistanke om KOL. Behandling og kontrol af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL kan ikke helbredes, men her kan du læse mere om tiltag og behandlingsformer. Rehabilitering ved Kroniks Obstruktiv Lungesygdom

Plakat om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL - eanatomi

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, karakteriseras av försämrat flöde (obstruktion) i luftvägarna. [1] Obstruktionen orsakas av en kombination av inflammation i luftvägarna och förstörd lungvävnad (lungemfysem), där respektive komponent är olika framträdande hos olika personer.Dessa och andra associerade sjukliga förändringar försämrar lungfunktionen och lungornas. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger. 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til de retningslinier, vejledninger og tjeklister der vedlægges KOL De tre store bogstaver står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Og for en kronisk sygdom - forstået på den måde, at lungefunktionen er permanent nedsat og aldrig kan blive normal igen. Obstruktiv betyder, at der er modstand mod luftens strømning igennem bronkierne - det opleves som åndenød og et forøget muskelarbejde for at trække vejret 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er en af de store folkesygdomme i Danmark, og KOL er samtidig en af de hyppigste årsager til sygelighed og dødelighed i den voksne befolkning (11). Det skønnes, at ca. 436.000 personer har KOL fordelt på ca. 166.000 med KOL i mild grad og med f

(Svar: Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). FEV1/FVC < 0,7. Rygeanamnesen og obstruktiv lungefunktionsnedsættelse). Ved emfysem er lungetætheden nedsat, men i det aktuelle tilfælde giver røntgen af thorax mistanke om øget lungetæthed. 6. Nævn 3 årsager til øget lungetæthed på. Sammanfattning. We describe a review of the literature regarding the effect of rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

Kronisk obstruktiv lungesygdom , KUL , karakteriseres af forværret flow (obstruktion) i luftvejene . [1 ] Obstruktionen forårsages af en kombination af betændelse i luftvejene og ødelagt lungevæv (lungeemfysemer), hvor respektive komponent er forskelligt fremtrædende hos forskellige personer af KOL er i en svensk og en engelsk undersøgelse vurderet til at være ca. 20.000 danske kr., og i Danmark var diagnoserela- med kronisk obstruktiv lungesygdom-eksacerbation i etårsperioden.

kroniskt obstruktiv lungsjukdom - Swedish-English Dictionar

KOL er en forkortelse for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - en kronisk lungesygdom, som mellem 320.000 og 400.000 mennesker i Danmark lever med. Under halvdelen af de personer ved, at de lever med sygdommen, mens den resterende halvdel går rundt i uvished Request PDF on ResearchGate | On Jan 1, 2004, STATUSARTIKEL Seniorforsker and others published Kronisk obstruktiv lungesygdom - en overset folkesygdo

KOL - Kronisk obstruktiv lungesygdom - Lunge- og luftveje - KOL er en sygdom karakteriseret ved åndenød især udtalt ved anstrengelse samt hoste med opspyt af slim - Lægens Leksiko KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Det er en lungesygdom, der rammer mange danskere. Omkring 320.000 danskere lever med KOL, men kun halvdelen ved, at de har sygdommen.De typiske tegn på KOL er: hoste, åndenød, pibende/hvæsende vejrtrækning i mere end 2 måneder.KOL er en kronisk sygdom, du skal leve med resten af livet 11/25/ · En restriktiv lungelidelse er en lungesygdom der er præget af nedsat total lungekapacitet. Et eksempel er lungefibrose. Se også obstruktiv lungelidelse. Sidst opdateret november Forslag til rettelse Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse. 11/25/ · Restriktiv lungesygdom KOL kronisk obstruktiv lungesygdom. Patientundervisning til borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune, der har KOL. Henvisning skal ske fra egen læge. Hvor og hvordan. Kurserne afholdes i Faaborg og Ringe. De 8 kursusgange omfatter såvel træning som undervisning. Undervisningen foregår i grupper med.

KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Lungeforeninge

anvendes opsporing/screening synonymt, da begrebet opsporing på engelsk oversættes med 'tracing', som har en anden betydning i denne sammenhæng. Indledning Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en sygdom i luftvejene og lungerne, som medfører en tiltagende reduktion af lungefunktionen og deraf større o Kroniske obstruktive lungesygdome (KOL): Bronchitis og emfysem Definition og diagnostiske kriterier for de specifikke tilstande. Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) defineres som en sygdomstilstand, der er karakteriseret ved luftvejsobstruktion (begrænsning i luftstrømningshastigheden), der ikke er fuldstændig reversibel, og som tiltager over tid Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL) - bedre diagnostik, behandling og kontrol Af Thomas Ringbæk KOL dækker en række tilstande, hvor bronkierne er kronisk.. med en given kronisk sygdom, og samtidigt sikre en optimal og individuelt tilpasset indsats til den enkelte patient. 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom Det vurderes i dag, at minimum 430.000 danskere har kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)7. Af disse vurderes 270.000 at have klinisk betydende KOL, hvoraf 40.00 KOL (Kronisk obstruktiv lungesygdom) er en kronisk, uhelbredelig og potentielt livstruende sygdom, hvor luftvejene forsnævres på grund af en kronisk inflammationstilstand og lungevævet nedbrydes som følge af emfysem. KOL er karakteriseret ved permanent og oftest tiltagende nedsættelse a

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i exacerbation og Non invasiv ventilation (NIV) Udarbejdet af: Ejvind Frausing Hansen, Peder Fabricius, Ingrid L. Titlestad og Jost Wessels. Indholdsfortegnelse - Skjul/Vis. Indholdsfortegnelse - Skjul/Vi KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) KOL er en lungesygdom, som rammer mange danskere. Sygdommen er kronisk og ikke mulig at helbrede, men det er muligt at bremse sygdommens udvikling. KOL rammer kun voksne, og der bliver stillet flest KOL-diagnoser blandt personer på 50-60 år. KOL er dog en. På engelsk hedder der airway remodelling. Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Kronisk obstruktiv lungesygdom eller KOL som forkortelse, er en paraplybetegnelse, der angiver et antal forskellige, men alligevel nært beslægtede lungebetingelser KOL . KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom.Sygdommen er kronisk forstået på den måde at lungefunktionen er permanent nedsat og ikke kan blive normal igen.Obstruktiv betyder at der er modstand mod luftens strømning igennem bronkierne - det opleves som åndenød og et forøget muskelarbejde for at trække vejret

Kronisk obstruktiv lungesjukdom, ofte forkorta til KOLS, er ein samlediagnose for ei rad nærskylde sjukdommar med kronisk og meir eller mindre irreversibel nedsetjing av lungefunksjonen.Diagnosar som høyrer til under denne samletermen inkluderer kronisk astmatisk bronkitt, kronisk bronkitt med obstruksjon, bronkiektasi og lungeemfysem Til borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Jeg anbefaler, at du tager et tilbud til borgere med KOL hos Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse. Du kan læse mere nedenfor. Du skal selv henvende dig via oplysningerne nederst på siden. Med venlig hilsen din læge _____ Tilbud om 12 ugers KOL-forlø Media in category Chronic obstructive pulmonary disease The following 22 files are in this category, out of 22 total

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - Wikipedia, den frie encyklopæd

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) KOL er en forkortelse af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. En kronisk lungesygdom, som fører til åndenød på grund af en irreversibel nedsættelse af lungefunktionen. I lette tilfælde mærkes åndenøden kun ved hårdere fysisk aktivitet, men ved avanceret sygdom opstår åndenøden ved selv ganske små anstrengelser og bliver invaliderende Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er karakteriseret ved nedsat lungefunktion, som ikke er fuldt reversibel, og kan medføre forskellige systemiske effekter, bl.a. underernæring. Årligt indlægges ca. 45.000 personer med KOL, hvoraf ca. 23.000 har KOL som aktionsdiagnose, og ca. 3500 dør. Patienter, der indlægges med KOL i exacerbation Kronisk obstruktiv lungesygdom ledsages ofte af andre sygdomme, fx knogleskørhed og kredsløbssygdomme. I de senere år er man blevet opmærksom på, at personer med KOL foruden lungesygdommen ofte også har andre sygdomme, som har stor indflydelse på prognosen og behandlingsmulighederne KOL står for kronisk obstruktiv lungesygdom, kronisk betyder at åndenød, pibende vejrtrækning, hoste og opspyt er tilstede det meste af tiden. Obstruktiv betyder, at der er øget modstand i luftvejene. Da sygdommen næsten altid er forårsaget af tobaksrygning, benævnes sygdommen også Rygerlunger Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en betegnelse for en gruppe kroniske lungesygdomme, der rammer både de store og små luftveje. KOL forårsager en forsnævring af luftvejene, som gør det sværere at trække vejret. Dette betyder, at personer med KOL skal bruge flere kræfter på at trække vejret

Kroniske lungesygdomme som fx KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), Astma, bronkietaser kan øge risikoen for at udvikle lungebetændelser. En lungebetændelse kan også opstå på baggrund af ætsende kemikalier. Fx ved at indånde maveindhold under opkast eller ved at indånde giftige gasser under en brand. Dette kaldes en kemisk. Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) - behandlingsvejledning Beskrivelse. Ætiologi. Rygning med kronisk bronkitis og/eller emfysem er en afgørende årsag til mindst 90% af tilfældene med KOL. Mindre hyppige er svær kronisk astma i mange år, bronchiolitis obliterans i barndommen samt udsættelse for støv og gasser. Forekoms Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er en sygdom med lav prestige. Det forplanter sig til plejen, hvor den palliative indsats til patienter med svær KOL trænger til udvikling og forskning, så patienterne kan sidestilles med andre svært syge patienter Kurts liv med KOL - (Kronisk obstruktiv lungesygdom) Professionsbacheloruddannelse involveret i case . Ernæring og Sundhed Projekt- og praktikforløb tilbydes i: Da Kurt har en kronisk sygdom skal der indregnes en stressfaktor 1,2. dvs. når du har beregnet BMR (basalstofskiftet)

KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, Det er en lungesygdom, der rammer mange danskere. Ca. 430.000 danskere lever med sygdommen, men kun halvdelen ved, de har den. Kronisk betyder, at man skal leve med sygdommen resten af livet. Man kan bremse udviklingen i sygdommen, men den forsvinder aldrig helt TY - JOUR. T1 - Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. AU - Lange, Peter. AU - Sorknæs, Anne Dichmann. AU - Elbrønd, Jette Maria. AU - Thomsen, Reimar Wernic KOL udvikler sig over mange år. De fleste, som får sygdommen, får først stillet diagnosen omkring 65-års-alderen, men enkelte rygere kan få symptomerne allerede i 40-års-alderen. Da KOL udvikler sig gradvis, bliver de første symptomer som regel opfattet som tobakshoste, men der er reelt tale om en begyndende kronisk lungesygdom I denne videoguide bliver du introduceret til, hvordan du som praktiserende læge kommer godt i gang med de digitale forløbsplaner for KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Videoen er produceret i efteråret 2018 for PLO - Praktiserende Lægers Organisation

DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom KOL-patienter i almen praksis januar december 2014 Version 3 Maj 2015 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejde Engelsk översättning av 'kroniskt obstruktiv lungsjukdom' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) - NetDoktor

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03 Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL - ATC-gruppe R03 - som per 15. juni 2018 er godkendt til markedsføring i Danmark, og som er eller har været markedsført Når patienten er kronisk respirationsinsufficient eller har mange symptomer på dyspnø og fatigue1. Dansk studie påpeger, at der mangler metoder til at identificere det rette tidspunkt for at påbegynde den palliative indsats2 Palliation af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Def: Luftvejsobstruktion som led i kronisk bronkitis eller emfysem. -FEV1/FVC < 0,7. Emfysem: Def: Patologisk: Abnorm permanent udvidelse af luftrum distalt for de terminale bronchioler ledsaget af destruktion af alveole-septae ((uensartet udvidelse af alveolerum) og uden tydelig fibrose Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Denne lungesygdom kaldes også rygerlunger grundet, at det er langt den væsentligste årsag til at få denne sygdom. Hvis du har symptomer som : Åndenød Hoste Slim fra lungerne Træthed Du har røget eller ryger stadig, så kan du have udviklet KOL 4 4 1. INDLEDNING Indikatorgruppen for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) har udvalgt et sæt af indikatorer med tilhørende standarder med henblik på måling af kvaliteten af de sundhedsfaglige kerneydelser til patienter med KOL i regi af Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL)

KOL - Patienthåndbogen på sundhed

Sammendrag Engelsk sammendrag. , psykiatri og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), der repræsenterer meget forskellige ideer om brugerinvolvering. Psykiatrien er præget af stærke brugerbevægelser med fokus på demokratisering, mens KOL-området snarere er præget af en effektiviserings. KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en af de hyppigst forekommende kroniske sygdomme i Danmark, og sygdommen medfører mange akutte hospitalsindlæggelser, ambulante kontakter på sygehusene og besøg i almen praksis Forskere har forsøgt at komme med en generel måde at måle den forventede levealder i dem med KOL. En fremgangsmåde er ved mellemstation sygdommen. Staging betyder et mål for graden af KOL. Den globale initiativ for kronisk obstruktiv lungesygdom (GOLD) kom op med et målesystem kaldet GOLD-systemet KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Se her film om, hvad sygdommen er, hvordan man lever med symptomerne, den rigtige kost for dig med KOL og meget mere..

KOL - kronisk obstruktiv lungesygdom: Patofysiolog

Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL): For store lunger, rygerlunger er andre udtryk, der dækker over denne lungesygdom, som har tobaksrygning som væsentligste årsagsfaktor. Hoste, slim, åndenød ved belastning er dominerende symptomer. Infektioner i luftveje forværrer sygdommen Kronisk obstruktiv lungesygdom Ordet kronisk indikerer at sygdommen ikke kan helbredes. Dog kan den fremadskridende syg-domsudvikling standses, hvis sygdomsårsagen, ofte tobaksrøg, ophører.15 Ordet obstruktiv betyder at luftvejene er for-snævrede.2 Dermed er der en øget modstand i luftvejene, og vejrtrækningen bliver mere be-sværlig KOL betyder Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Har man KOL betyder det, at man har mistet så meget lungevæv, eller at slimhinderne i bronkierne er så irriterede og snævre, at man har svært ved at få vejret KOL (Kronisk obstruktiv lungesygdom) Skrevet af Leksikonredaktionen d. 18. April 2018 i kategorien Leksikalt. En nedsat lungefunktion, der giver åndenød er kendetegnende for den kroniske lungesygdom KOL. Læs her om symptomer, årsager og behandling af KOL

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - RKK

KOL = Kronisk Obstruktiv Lungesygdom ( Rygerlunger): Ved rygning er der risiko for at få lungesygdommen KOL. Sygdommen kan dog også ses hos ikke-rygere, men det er sjældent. KOL rammer mange danskere, men mange ved ikke, at de har sygdommen. De typiske tegn på KOL er: Hoste Åndenød Pibende/hvæsende vejrtrækning KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Har du KOL? Så har Assens Kommune et individuelt tilrettelagt forløb til dig. Ved en individuel samtale med en sundhedskonsulent drøftes netop dine ønsker og behov. Ønsker du at ændre på dine kostvaner Chronic Obstructive Pulmonary Disease is strongly associated with malnutrition. Between 20 - 50 % of the patients are undernourished, and undernourishment itself is an independent predictor of increased mortality. Inpreventing malnutrition patients have to be informed of their energy requirements

Kronisk obstruktiv lungesygdom er en vedvarende sygdomstilstand i luftvejene og lungerne, som medfører åndenød og hoste og opspyt af slim fra lungerne. Sygdommen har mange navne, som bruges i flæng. De mest anvendte er: kronisk bronkitis, kronisk obstruktiv lungesygdom eller rygerlunger KOL er en hyppig kronisk lungesygdom, som rammer mange danskere. Den hyppigste og vigtigste årsag til udvikling af KOL er tobaksforbrug. KOL er en sygdom man skal leve med resten af livet, men som kan bremses med god behandling i form af rygestop, medicin og fokus på kost og motion Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) Har du tabt en del af sin lungefunktion og fået diagnosen Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, kan du bedre dine symptomer med sundhedsfremmende tiltag som rygestop, motion og ernæringstiltag. Ofte kan du have behov for medicin og skal lære hvordan den anvendes Over 3 million unverified definitions of abbreviations and acronyms in Acronym Attic. For verified definitions visit AcronymFinder.com All trademarks/service marks referenced on this site are properties of their respective owners Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) KOL er en betegnelse for en række lungesygdomme, heriblandt emfysem, bronkitis og kronisk obstruktiv lungesygdom. Det kan give svære vejrtrækningsproblemer, men bør ikke forvirres med astma, som er en inflammatorisk lungesygdom for sig selv Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL udvikler sig ofte snigende over en længere periode. Det er vigtigt at diagnosticere KOL så tidligt som muligt. Det kan kun gøres ved hjælp af spirometri. Sværhedsgraden af KOL vurderes ud fra spirometri efter brug af bronkodilatator

populær: