Home

Klage over læge region midtjylland

Det skyldes, at din klage normalt ikke kan blive afgjort af både Styrelsen for Patientklager og af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Hvis du klager til Styrelsen for Patientklager, mens Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn er ved at se på din klage over samme behandling - eller omvendt - vil din klage derfor blive afvist Når du vil klage over sundhedsfaglig behandling, skal du beslutte, om du vil klage over behandlingsstedet (fx sygehus, klinik) eller konkrete sundhedspersoner. Dit valg har betydning for, om din sag skal afgøres af Styrelsen for Patientklager eller af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Faglig klage Hvad er en faglig klage? En faglig klage er, når man som patient synes, at der er sket en fejl i behandlingen. Klagen skal behandles af Styrelsen for Patientklager. Hvem kan jeg klage over? Du kan klage over alle autoriserede sundhedspersoner (herunder fx praktiserende læge, speciallæge, tandlæger, fysioterapeut, kiropraktor)

Klagevejledning. Hjemmesiden www.lægevagten.dk udvikles og drives af læger med indgående kendskab og erfaring på området.. Hjemmesiden giver råd om sygdom og om forskellige praktiske forhold vedrørende lægevagten, men er uden indflydelse på selve Lægevagtens drift, lægernes opførsel eller dispositioner Klag over mad, opførsel, rengøring m.m. Du kan klage over regionens eller kommunens serviceniveau fx personalets opførsel, arbejdets tilrettelæggelse, lokaleforhold, mad og rengøring. Du skal klage til den region eller kommune, du er utilfreds med. Læs mere om serviceklage Klag over praktiserende læge, speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut, kiropraktor, psykolog eller lægevagten Dine muligheder for at klage: Send din klage med brev til Region Sjælland, Det Nære Sundhedsvæsen, Alléen 15, 4180 Sorø. Du kan benytte denne klageformular (pdf) Klag med digital post (www.borger.dk eller www.e-boks.dk), der er. Hvad er fristen for at klage? Forældelsesfristerne betyder, at en klage skal være indsendt, inden der er gået to år, efter patienten blev bekendt med eller burde være blevet bekendt med det forhold, du klager over. Det skal dog ske senest fem år efter den dag, hvor forholdet, der klages over, fandt sted Ønsker du at klage over en vagtlæges service, skal du udskrive og udfylde vores klageformular og sende den til os. Find klageformular (PDF) Din klage skal fremsættes skriftligt inden 6 uger efter, at det forhold, der giver anledning til klagen, er kommet til klagerens kundskab. Send din klage til os. Udfyld klageformularen og send den til os

Klager over sundhedsfaglig behandling - Region Midtjylland

  1. Det spænder bredt fra at vejlede i forhold til den enkelte praksis' hverdag og i det løbende samarbejde med Regionen - over til rollen som PLO-bestyrelsens forlængede arm regionalt. Lise Høyer er formand for PLO Midtjylland og praktiserende læge i Aarhus. Du er altid velkommen til at kontakte Lise på mail: lisehoyer@dadlnet.d
  2. istrative region of Denmark established on 1 January 2007 as part of the 2007 Danish Municipal Reform
  3. Når borgerne i Region Midtjylland klager over den præhospitale hjælp, så er det oftest visitationen af 112-opkald og den generelle kommunikation med AMK-vagtcentralen, som der klages over. Set i forhold til de store antal patienter, som får præhospital hjælp, ligger det samlede antal klager dog meget lavt
  4. Pia Møller Holm fra Aarhus gik tilbage i 2010 til sin læge med blodig afføring. Lægen mente, at der blot var tale om blod fra hæmorider, så det fik hun salve og piller for. Det gjorde hun løbende gennem over to år, inden hun selv bliver overbevist om, at hun fejlede noget meget værre

Klage over behandling eller service hos praktiserende læge, speciallæge og andre behandlere Hvis du er utilfreds med den service eller behandling du har modtaget i en praksis, har du mulighed for at udfylde en digital klageformular hos Patientombuddet eller Region Hovedstade Rådgivning før en klage- eller erstatningssag. Fejl i din sundhedsjournal, fejlbehandling, mangelfuld information eller for lang ventetid, kan desværre være ting du bliver udsat for i sundhedsvæsnet. Derfor kan der være gode grunde til at klage eller søge erstatning. Klagesystemet i sundhedsvæsenet kan imidlertid være svært at finde. Har du ris og ros eller har du oplevet noget, som du undrer dig over, vil vi gerne høre fra dig. Udfyld formularen på siden hvis du ønsker at klage. Ved at udfylde formularen på denne side, vil din henvendelse blive sendt til Præhospitalets hovedpostkasse. Din henvendelse vil blive behandlet hurtigst muligt Ved behov for akut henvisning skal denne sendes af en læge direkte til relevant psykiatrisk modtagelse. Alle ikke-akutte henvisninger fra kommunerne til børne- og ungdomspsykiatrien sendes til Psykiatriens Centrale Visitation. Send meget gerne henvisningen elektronisk til pcv@regionmidtjylland.dk (sikker elektronisk postkasse

Klage over sundhedsfaglig behandling - borger

Forside › Selvbetjening › Klage over Akutberedskabet Klage over Akutberedskabet Du har mulighed for at klage, hvis du er utilfreds med situationer, du har oplevet ifm. 112-vagtcentralen, Akuttelefonen 1813 eller ambulancetjenesten Sign in to like videos, comment, and subscribe. Sign in. Watch Queue Queu Dine forældre kan ikke skifte læge digitalt, når du er over 15 år. De skal gå i borgerservice og vise gyldig legitimation. Når du fylder 18 år, kan dine forældre kun skifte læge for dig, hvis de har fået en fuldmagt fra deres nu myndige barn. Som forælder kan du skifte læge digitalt for dine børn, indtil de fylder 15 år Hospitalsenheden Vest består af Regionshospitalerne Herning, Holstebro og Lemvig og sundhedshusene Ringkøbing og Tarm, som snart samles under ét tag i Regionshospitalet Gødstrup Du kan også kontakte psykiatri og socialledelsen i Region Midtjylland. Hvis du vil klage over den faglige behandling eller over tilsidesættelse af patientrettigheder, skal du klage til Styrelsen for Patientklager via www.borger.dk

Klager vedr. praktiserende læge - Region Hovedstade

  1. Det kan også være, at din klage vedrører navngivne sundhedspersoner, f.eks. en læge eller en sygeplejerske. Klager over behandlingssted. Hvis du ønsker, at din klage skal føre til kritik af et behandlingssted, eller hvis du vil klage over aktindsigt i patientjournaler, bliver din klage behandlet af Styrelsen for Patientklager
  2. Region Midtjylland. Lægevagten kontaktes på telefonnummer: 70 11 31 31. Vigtig information. Al kontakt til lægevagten skal være telefonisk. Du vil komme til at tale med en læge. Lægevagten har åbent på alle hverdage fra kl. 16.00 - 08.00 og lørdag, søn- og helligdage hele døgnet. Hav altid dit sygesikringskort klar når du ringer
  3. dre klage over en øjenlæge/sørge for at de ikke får penge fra det offentlige for

En ny aftale mellem Region Midtjylland, Falck og Responce indebærer nemlig, at Falck beholder lægebilerne - men til gengæld vil Falck så ikke klage over det seneste lægebilsudbud, som Responce vandt. I det udbud blev der nemlig benyttet samme udbudsmateriale, og dermed ville Falck have gode chancer for at få annulleret Responces kontrakt Borger Fagperson Klage over sundhedsvæsenet Afgørelser ved klage- og tilsynssager Søg erstatning Rapporter utilsigtet hændelse Klage og erstatning. 21.12.201 Patientkontoret i Region Midtjylland kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl. Klagemuligheder. Du kan godt søge erstatning, uden at du har indgivet en klage, og du kan godt indgive klage uden at søge erstatning. Du kan også gøre begge dele. Klagesager over behandlingssted eller enkeltpersoners handlinger varetages af Styrelsen for Patientsikkerhed

Video: Klagevejledning - Lægevagten

Behandling - Styrelsen for Patientklage

  1. læge, for at høre hvad diagnosen fra sygehuset egentlig lød på. Min egen læge er der ikke, så jeg taler med en af de andre læger i konsultationen, der fortæller mig, at det er noget nervebetændelse, men han synes, at jeg skal komme ind til en nærmere undersøgelse. Jeg får først tid hos egen læge i maj
  2. Borger Fagperson Region Midtjylland. 29.09.2011 Borger Fagperson Region Midtjylland. 29.09.201
  3. Tandklage.dk er et website, der er lavet for at gøre det lettere for dig at overskue, hvad du kan gøre, hvis du er utilfreds med behandlingen eller regningen hos din tandlæge

Hvis du ønsker at klage over forhold på det sociale område, skal du være opmærksom på, at der er flere klageinstanser. En klage kan indgives enten mundtligt, skriftligt, telefonisk eller elektronisk. som du oplever på et socialt tilbud i Region Midtjylland, har du mulighed for at. Jeg vil mere specifikt klage over, at jeg er blevet frataget muligheden for en medicinsk behandling, som vitterligt var tilgængelig allerede i år 2000 og som potentielt kunne have bevirket, at jeg havde været uden de fysiske og kognitive vanskeligheder, som jeg oplever i dag Fristen for at sende din klage står i brevet sammen med en klagevejledning. Hvis du vil klage over kommunens afgørelse, skal du klage til den afdeling i kommunen, som har truffet afgørelsen. Klagen kan være skriftlig - som brev eller mail - men du kan også ringe til den afdeling, som du vil klage over Klage over brud på patientrettigheder; Region Midtjylland - Tilskud til behandling i udlandet (nyt vindue) Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering.

Bedste Praktiserende læger generelt i Galten, Region Midtjylland. Lægerne Søndergade, The doctors In Skovby ApS, Læge Lene Brouw Jørgensen Speciallæge I Almen Medici Klage over privat praktiserende tandlæge med overenskomst. Hvis tandlægen har en overenskomst med Regionernes Lønnings og Takstnævn kan du klage til regionsklagenævnet. Du finder klageformular og yderligere oplysninger på hjemmesiden tandklage.dk . Formularen med klagen skal sendes til den region, hvor din tandlæge har praksis

Hospitalsenheden Vest består af Regionshospitalerne Herning, Holstebro og Lemvig og sundhedshusene Ringkøbing og Tarm, som snart samles under ét tag i Regionshospitalet Gødstrup. Vi er det mest forskningsaktive hospital uden for universitetshospitalerne og har højt specialiserede medarbejdere Når du ringer 7011 3131, er det en læge, der tager telefonen. Lægen vurderer i løbet af jeres samtale, hvad der skal ske. Hvis den lægelige vejledning i telefonen ikke er tilstrækkelig, vil lægen i de fleste tilfælde bede dig om at møde op på en af de 12 konsultationer i Region Midtjylland Du kan også finde en oversigt over lægepraksis i hele landet på sundhed.dk. Lægeskiftet gælder14 dage efter, at du har anmeldt og betalt for det hos din bopælskommune. Det koster kr. 190 pr. person over 15 år at skifte læge, medmindre lægeskiftet sker i forbindelse med flytning. Du har i princippet frit lægevalg Omfanget af opfølgende hjemmebesøg forventes at blive 5 patienter om året pr. almen praktiserende læge. Region Midtjylland har udarbejdet en aftale lokalaftale om opfølgende hjemmebesøg. Aftalen er indgået mellem Region Midtjylland og PLO-Midtjylland

Serviceklager - Region Sjællan

SF Midtjylland På siden kan du bl.a. følge SFs arbejde i Region Midtjylland og i Vestjyllands og Østjyllands Storkredse. Enhedslisten Region Midtjylland. Political Party. SF. Political Party. See More triangle-down; 2. akt i SFs klage over havbrug genoptages d. 16. maj. 2. See All. Posts Region Midtjylland Harmonisering af særregler for patientkørsel og i forbindelse med sygehusbehandling i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 4 Kørsel til og fra 8 MULIGHED FOR AT KLAGE Hvis du vil klage over afslag på HVEM SKAL KØRE. Din praktiserende læge eller det sundhedsfaglige personale på sygehuset er som regel de nærmeste til at oplyse og vejlede dig. Vi kan hos Patientvejledningen give dig sup plerende vejledning og opklare eventuelle misforståelser mellem dig og sygehuset, praktiserende læge eller andre sundhedspersoner Styrelsen for Patientklager er til for at sikre patienterne en mulighed for at klage over en sundhedsfaglig behandling, som de ikke er tilfredse med eller rettigheder, som de ikke oplever er blevet overholdt. Dine arbejdsopgaver indebærer forskellige aspekter af klagesagsbehandling vedrørende sundhedsfaglig virksomhed

3 Forord Hermed afgiver Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland sin første beretning om nævnets virksomhed, jfr. 39 i lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (lovbekendtgørelse nr af 1. november 2006). Beretningen vedrører 2007, og den er udarbejdet i samarbejde med Region Midtjylland Den 28. september 2017 indgav Simonsen & Weel A/S igen klage til Kla-genævnet for Udbud over Region Midtjylland. Virksomheden fremsatte li-geledes ved denne klages indgivelse anmodning om, at klagenævnet i med-før af lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1, skulle beslutte, at klagen skulle tillægges opsættende virkning Snart kan du klage over p-bøder til et uafhængigt nævn. Lægesekretær skiftede spor og blev læge. Forældre får trusselsopkald: Betal pengene, Venstre i Region Midtjylland straffes for at skjule penge Ønsker du at klage over behandlingen, plejen, serviceniveauet eller sundhedspersoners adfærd, kan du kontakte afdelingens overlæger eller afsnittets afdelingssygeplejerske. Du kan også skrive til afdelingsledelsen i den afdeling, der behandler dig; til hospitalsledelsen eller til Juridisk Kontor i Region Midtjylland Region Nordjylland har landets laveste læge-dækning. De enkelte læger har relativt mange patienter tilmeldt, og en relativ stor del af Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Danmark per. 1. januar 2015 Antal praksis: 1.93

Klag over behandlingsstedet eller sundhedspersonen

Hvis du vil klage // Region Syddanmar

Siden lægevagtssystemet blev lagt om, og de to centraler fik ét fælles nummer, har 31 patienter i Region Midtjylland klaget over ventetid og dårlig service. 12 patienter har henvendt sig om ventetider på op til 25 minutter i telefonen, tre har klaget over lange ventetider i konsultationen og yderligere fem over ventetid for besøg Op mod 2000 kvinder i Region Midtjylland og Region Syddanmark har i årevis ikke fået de undersøgelser for brystkræft, som de havde krav på, skriver Jyllands-Posten. Dermed vokser sagen om mangelfulde brystkræftundersøgelser begrundet med ressourcemangel. Tidligere har den været isoleret til Region Sjælland og Ringsted Sygehus

PLO i Region Midtjylland læger

Når du skriver til Patientkontoret, så oplys venligst dit telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis det bliver nødvendigt. Hvis du skal sende fortrolige oplysninger, som for eksempel CPR nummer, helbredsoplysninger eller økonomiske oplysninger, skal du sende informationerne sikkert via Digital Pos Hvis du ønsker at klage over afslag på aktindsigt, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland; Kenneth Kibsgård, HD, MPH, speciallæge i almen medicin og samfundsmedicin, overlæge, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland praktiserende læge. Aftenbillede af hospitalet i Randers. Grenaa Sundhedshus. Akutklinikken; Se alle funktioner i Grenaa Sundhedshus på www.grenaasundhedshus.dk. Oversigt over samtlige afdelinger og afsnit på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus Fra 1. juni 2014 ensartes systemet vedrørende indlæggelse af akutte patienter i Region Midtjylland. Derfor foregår al henvendelse vedrørende indlæggelse af de akutte patienter via akuthospitalernes hospitalsvisitationer. På Regionshospitalet Horsens er nummeret 7842 5215. Undtaget fra aftale

speciallæger region midtjylland gav 604 firmaer Populære søgninger Speciallæger Øjenlæger Grøn stær Allergier Cataract Grå stær Halslæger Hornhindebetændelse Næselæger Operationer Svimmelhed Øjenlågskirurgi Øjenskader Øjenspecialister Øjensygdomme Øre-næse-halslæger Ørelæger Aftale med sygesikringen Akupunktur. Omfanget af ikke-lægeligt personale varierer:I Region Midtjylland udgør sygeplejersker ca. 22 % af det samlede ugentlige timetal i vagtlægeordningen. I Region Nordjylland og Region Syddanmark udgør plejepersonale og sekretærer tilsammen ca. 12 % af det ugentlige timetal. Region Sjælland har udelukkende læger i lægevagten Familie til afdød patient: Sygehus dækker over læge. En læge på Regionshospitalet Randers ignorerede en instruks i forbindelse med en operation, hvor patienten efterfølgende døde. Nu mener familien, at hospitalet har prøvet at knibe udenom ansvaret Region Sjælland, 49 minutter i Region Syddanmark og 49 minutter i Region Midtjyl-land, idet der dog skal tages forbehold for, at de opgjorte ventetider ikke er direkte sammenlignelige på tværs af regionerne. Derudover indeholder notatet mere specificerede opgørelser over ventetider for de enkelte regioner opgjort på hospitalsniveau Region Midtjylland: 2015 1 sag med kritik Her har 56 patienter valgt at klage over den behandling, som de har fået af Nordic Medicare til regionen. - Den eneste læge, som jeg kunne få i.

Fyret for at klage over leder Hun blev fyret fra trafikselskabet Midttrafik i Region Midtjylland med begrundelsen manglende tillid fra ledelsens side. Det skete, efter at hun havde indgivet en sag på sin vice-direktør, som Pia Nymark mener, havde overfuset hende. Nul tolerance. Den omfattende dokumentation, som du påstår at være i besiddelse af, kan ikke findes, hverken af Region Midtjylland, Sundhedsstyrels en eller af Sundhedsministe riet, og ej heller af Region Hovedstaden. Hvem der stigmatiserer dine patienter ved jeg ikke, men det er i hvert fald ikke mig Samtidig skal udgifterne til transport være over 25 kr. for pensio-nister og over 60 kr. for andre. 8 Region Midtjylland giver ikke tilskud eller kørsel, hvis du skal til og fra: • egen læge, lægevagt, speciallæge mv. • til genoptræning - også selvom den foregår på hospitalet Her skal du kontakte din kommune for mere information Snart kan du klage over p-bøder til et uafhængigt nævn. Lægesekretær skiftede spor og blev læge. Venstre i Region Midtjylland straffes for at skjule penge

Region Midtjylland includes the former Ringkjøbing and Aarhus Counties (with the exception of part of the municipality of Mariager), as well as the southeastern part of Viborg and the former municipalities of Brædstrup, Gedved, Hedensted, Horsens, Juelsminde, Nørre-Snede and Tørring-Uldum in Vejle County, evolving from most of the territory. I Danmark tøver politikerne med at gribe ind, så det virker over for unges forbrug af tobak og alkohol. På Island er det til gengæld effektivt lykkedes at få nedbragt antallet af unge, der ryger og drikker Just click on the country name in the left menu and select your competition (league results, national cup livescore, other competition). Football Club Midtjylland scores service is real-time, updating live. Upcoming matches: 20.05. Brondby v Midtjylland, 26.05. Midtjylland v Esbjer Vi afgør sager om erstatning, når patienter er kommet til skade ved behandling på hospitalet, hos lægen eller ved bivirkninger fra et lægemiddel. Læs mere her

Region Midtjylland is located on the north-central portion of the Jutland peninsula and consists of the former counties of Ringkjøbing and Århus (save the western half of Mariager municipality which joined Region Nordjylland), most of the former county of Viborg, and the northern half of Vejle County Radius: km fra. Sø

Central Denmark Region - Wikipedi

Man kan klage over alle forhold i sundhedsvæsenet via Patientkontoret. Du kan dog også sende klager direkte til de enkelte myndigheder på klageområdet. Patientkontoret kan hjælpe dig med at få formuleret klagen eller sende den videre til rette myndighed. Læs mere på Patientkontoret i Region Midtjyllands hjemmesideRegio Region Midtjylland Harmonisering af særregler for patientkørsel og i forbindelse med sygehusbehandling i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 4 Kørsel til og fr

populær: