Home

Richtlijn decubitus 2018

Algemeen. Het verschijnsel decubitus is al zo oud als de mensheid: bij mummies uit het oude Egypte werd de aandoening reeds gevonden. De Nederlandse chirurg Fabricius Hildanus schreef in 1593 in zijn Decubitum gangraena et sphaleco tractatus methodicus, over meerdere oorzaken waardoor decubitus kon ontstaan Na zijn succesvolle boek eenvoud in de complexe wondzorg is Henri weer in de pen geklommen om een tweede boek te schrijven. Het onderwerp wat hij nu heeft uitgekozen is het open been of te wel het ulcus cruris venosum Kwaliteit en richtlijnen. De specialisten ouderengeneeskunde zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de medische zorg voor kwetsbare ouderen zowel binnen het verpleeghuis als daarbuiten

In de praktijk werk je met kwaliteitsstandaarden als richtlijnen en protocollen. Hiermee kies je voor het verlenen van kwalitatief de beste zorg Tijdens de algemene ledenvergadering van Verenso heeft de raad van toezicht dr. J.C.M. (Jan) Lavrijsen voorgedragen als bestuurder Wetenschap en Opleiding

Dat schrijven Hester Vermeulen, Fleur Brölmann en Dirk Ubbink in Nursing juni. Zij zijn betrokken bij de ontwikkeling van de eerste evidence based richtlijn voor de behandeling van acute wonden bij volwassenen en kinderen Hoe moet je een doorligwond behandelen: een wond reinigen, verbinden of wisselen van verband. Het TIME-model wordt veel gebruikt in de zorg Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn Anemie tijdens zwangerschap en kraamperiode (deze LESA is komen te vervallen. De samenwerkingsafspraken tussen het NHG en de verloskundigen (via de KNOV) zijn opgenomen in de NHG-Standaard Zwangerschap en Kraamperiode)AngststoornissenAnticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderenAntistollingAspecifieke Lagerugpijn (deze LESA is. Pleuravocht is een hoeveelheid vocht die zich ophoopt in de borstholte, de ruimte rondom de longen, de pleurale ruimte genoemd. Deze ophoping van vocht kan ademen bemoeilijken, omdat de long zich minder goed kan ontplooien

Decubitus - Wikipedi

De helft van de ondervraagde verpleegkundigen en verzorgenden zegt dagelijks te maken te hebben met cliënten met (risico op) smetten ofwel intertrigo. Toch kennen twee op de drie de richtlijn uit 2011 niet. Ook blijken veel verpleegkundigen en verzorgenden knelpunten te ervaren bij de preventie. 5 1. Inleiding De werkgroep zorg van de Vlaamse Ergonomie Vereniging (VerV) heeft een praktijk-richtlijn rond het manueel verplaatsen van personen opgesteld InleidingNHG Samenvattingskaart. De NHG-Standaard Beroerte geeft richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij patiënten met neurologische uitvalsverschijnselen die plotseling ontstaan zijn en het gevolg zijn van cerebrale ischemie (transient ischaemic attack (TIA) of herseninfarct) of van een spontane intracerebrale bloeding De helft van de ondervraagde verpleegkundigen en verzorgenden zegt dagelijks te maken te hebben met cliënten met (risico op) smetten ofwel intertrigo. Toch kennen twee op de drie de richtlijn uit 2011 niet. Ook blijken veel verpleegkundigen en verzorgenden knelpunten te ervaren bij de preventie.

Wondenwijzer - Ulcus cruri

Video: Nieuwe richtlijn ontraadt biotexbadje bij acute wond - Nursin

Wondbehandeling (TIME-model) Kennisplein Zorg voor Bete

  1. Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA's) NH
  2. Pleuravocht - Wikipedi
  3. Do's en dont's bij smetten - Nursin
  4. NHG-Standaard Beroerte NH

populær: