Home

Lov om ligestilling på arbejdsmarkedet

De enkelte ministre har ansvaret for ligestillingsarbejdet på hvert deres område. Eksempelvis har beskæftigelsesministeren ansvaret for lovgivningen om ligestilling inden for arbejdsmarkedet, for eksempel loven om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov, barselsloven og ligelønsloven. Ligestillingslove Loven om ligestilling sikrer, at alle offentlige myndigheder har pligt til at arbejde for ligestilling på deres område. Du kan få flere oplysninger om ligestilling mellem kønnene uden for arbejdsmarkedet hos Udenrigsministeriet samt hos Ligebehandlingsnævnet Lov nr. 440 af 7. juni 2001 om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om lige løn til mænd og kvinder, lov om børnepasningsorlov, lov om ligestilling af kvinder og mænd og lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger6. Derfor bliver det diskuteret, om man skal lave love om, at der skal være lige så mange kvindelige chefer som mandlige i store virksomheder. Mica Canete og Nikolaj Esberg er begge lidt bange for, at det ikke vil virke at lave love om ligestilling. De tror mere på, at ligestillingen skal komme af sig selv 2) Lov nr. 238 af 20. april 1988 om ligestilling mellem mænd og kvinder. 3) Lov nr. 427 af 13. juni 1990 om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den statslige forvaltning. 4) §§ 5 a og 6 a i lov om lige løn til mænd og kvinder, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 17. juli 1992

om kompensation til handicappede i erhverv m.v. nr. 727 af 2009 og lov nr. 31 af 2005 om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, samt ændringen i 2013 af lov om uddannelsen til studentereksamen (gymnasieloven), som har til formål at integrere personer med autisme. Komitéen roser Færøernes Landsstyre for at have vedtaget lov mod. ligestilling og antidiskrimination: Ligestillingsloven, Ligelønslovgivningen, Ligebehandlingsloven, Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger, Barselsloven, Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, Lov om etnis Lønforskel på 7 procent. Hos Institut for Menneskerettigheder forstår man godt, at så relativt mange har svaret nej til, at der er ligestilling på arbejdsmarkedet. Det er især lønforskelle mellem mænd og kvinder, der rammer folks retfærdighedsfølelse, påpeges det hos instituttet. - Vi har stadig 'uligeløn' i Danmark Ligestilling mellem mænd og kvinder arbejdsmarkedet. Udenlandske virksomheder, som udstationerer lønmodtagere i Danmark, er omfattet af de danske regler om ligebehandling og ligeløn. Reglerne tager udgangspunkt i, at mænd og kvinder er ligeværdige og derfor skal have samme rettigheder og muligheder

Lovgivning - um.d

Ligestilling mellem kønnene - borger

 1. ans i samfundet. Der bliver indført en lov om, at kvinder, Lov om ligebehandling af mænd og kvinder på arbejdsmarkedet bliver vedtaget
 2. 1985: Lov om ligestilling mellem kvinder og mænd ved udpegning af med-lemmer til offentlige udvalg, kommissioner o.l. vedtages. Folketinget vedtager, at regeringen skal udarbejde handlingsplan for ligestilling. 1988: Lov om ligestilling mellem kvinder og mænd pålægger offentlige myndigheder at fremme ligestillingen
 3. 2. juli 1964 Lov om ligestilling træder i kraft. Mens retten til lige adgang på arbejdsmarkedet først vil blive gennemført et år senere og fuldt gennemført over fem år. Fem timer efter at loven blev vedtaget i Repræsentanternes Hus med stemmerne 289 for og 126 imod, sætter Johnson.
 4. Ny aftale om flere år på arbejdsmarkedet Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en række ændringer af det danske pensionssystem. Aftalen vil både gøre det mere attraktivt at gå senere på pension og spare op til sin egen alderdom
 5. ation. Læs he
 6. F.eks. kan du se, hvordan det står til med ligestillingen på områder som uddannelse, helbred og indkomst. Indikatorerne belyser ikke årsagerne til forskellene mellem mænd og kvinders forhold, men kan hjælpe til at perspektivere debatten om ligestilling og vise, om der sker ændringer på fokusområderne

Video: Ligebehandlingsloven - Bekendtgørelse af lov om

Ligestilling - men hvor lige er vi lige? - koncentrat

Ligestillingsloven - Lov om ligestilling af kvinder og mæn

 1. isteren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse . Læs mer
 2. isterietden 1. april 1976 anlagde en udsættelsessag,.
 3. Lizette Risgaard i Vega 8. marts 2016:Ligestilling. The Impact Factor: Collaborating with health services to improve patient outcomes - Duration: 4:58. Chartered Association of Business Schools.
 4. en fordel for dig, hvis du kender de vigtigste regler på arbejdsmarkedet. På de næste sider kan du få et overblik over de vigtigste love om arbejds-markedet, du vil støde på. De love, vi her vil omtale, er nævnt i fig. 15.1. Fig. 15.1 Lovgivning på arbejdsmarkedet

Det betyder blandt andet, at ugifte kvinder får samme ret til næringsbrev som mænd, at ugifte kvinder kan arve på lige fod med mandlige slægtninge, og at ugifte kvinder bliver myndige, når de fylder 25 år. 1866: Der bliver indført en lov om, at kvinder, der får foretaget abort, kan straffes med forbedringshusarbejde i op til 8 år Dette svarer til Ligestillingslovens krav om at indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Ligestilling er ikke et spørgsmål om 50 % til begge køn hele vejen igennem. Ligestilling betyder, at det enkelte menneske uafhængigt af køn får mulighed for at udfolde sine interesser, evner og talenter. Det lyder fuldstændigt oplagt Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd / Consolidated Act on Gender Equality Danmarks grundlov af 1953 / Constitution of Denmark 1953 Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Forskelsbehandlingsloven) / The Consolidated Act No. 1349 of 16 December 2008 on Prohibition of Discrimination. 4) Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger. 5) Lov om børnepasningsorlov. 6) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Stk. 3. Nævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller. Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 11 Lovforslag : Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kønssammensætning

Den 24. juni 1919 holdte Nina Bang et indlæg i Landstinget vedrørende forslaget til en lov om kvinders lige adgang til arbejdsmarkedet. Nina Bang brugte den samme retoriske strategi, som andre kvinder, bl.a. Jutta Bojsen-Møller, brugte på denne tid. Kvinder brugte anekdoter og personlige henvendelsesformer, for ikke at opføre sig som. I 1996 blev det også forbudt at forskelsbehandle på arbejdsmarkedet. Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (1996) forbyder forskelsbehandling på grund af blandt andet etnisk oprindelse og religion i forbindelse med ansættelse, afskedigelser, løn m.v. Der er dog visse love, der for eksempel kræver dansk statsborgerskab Ifølge hende taler og lovgiver politikerne i Danmark, som om vi er ligestillede, selv om det slet ikke er tilfældet på arbejdsmarkedet. »Hvis man politisk ønsker mere ligestilling på arbejdsmarkedet, er barselsorloven et af de eneste instrumenter, hvor politikere kan gå ind og påvirke vores holdninger, som forskning har vist, er de mest. Ligebehandling og ligestilling betyder, at alle borgere uanset fx køn, etnisk oprindelse eller religion skal behandles lige. Hvis man bliver forskelsbehandlet, uden der er nogen saglig grund til det, vil der i nogle situationer være tale om ulovlig forskelsbehandling, eksempelvis hvis man fravælges til et bestemt job på grund af sit køn eller religion

Danskerne om ligestilling: Mænd og kvinder behandles stadig

Det handler ikke om sex - Om ligestilling for bøsser, lesbiske og biseksuelle på arbejdsmarkedet Landsforeningen for bøsser og lesbiske, april 2003 Forord På det moderne arbejdsmarked stilles der stadi Om dataværktøjet Lov om ligestilling af kvinder og mænd 4. Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning

Ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet

Ligestilling i Danmark? - Kristeligt Dagbla

 1. Stk. 3. Nævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse efter lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v
 2. Pointen om, at der er forskel på reel og formel ligestilling handler ikke om, at der også kan være forskel mellem det formelle og det reelle i andre sammenhænge - det handler om, at det er en *udbredt* forestilling, at de to er sammenhængende - og dermed en tankestruktur, vi må tage seriøst
 3. Direktivet om ligestilling på arbejdsmarkedet og direktivet om etnisk ligestilling, som begge blev vedtaget i 2000, blev udarbejdet for at bekæmpe forskelsbehandling. Den gode nyhed er, at disse EU-direktiver nu indgår i alle 28 EU-landes lovgivning
 4. ation og forpligter arbejdsgiverne til at sikre ligebehandling. Arbejdsgivere er ofte i tvivl om rækkeviden af de pligter, som loven pålægger dem, og det kan føre til utilsigtet diskri
 5. ation pga. handicap på arbejdsmarkedet, men der er stadig et langt stykke vej før vi i praksis opnår ligebehandling. En stor del af problemerne skyldes fordomme og manglende viden om handicap

13. september 2017 13. september 2017 Tobias Petersen Ingen kommentarer afgørelser, diskrimination, Ligebehandlingsnvænet, ligestilling, lov, retlig interesse Tre af Ligebehandlingsnævnets 33 sager i juni kom fra mænd, der ikke havde »retlig interesse« i det, de klagede over, og blev af den grund afvist Siden kvindernes indtog på arbejdsmarkedet i 1960'erne, har ligestilling været et af de mest omdiskuterede emner i dansk indenrigspolitik. I denne opgave vil jeg se nærmere på ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark. Hvorfor tjener mænd mere end kvinder og hvorfor tager mænd ikke barselsorlov Herved bliver mentorstøtten et tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som kommunerne skal tilbyde den svageste gruppe ledige med henblik på at forbedre deres muligheder for at.

Lige løn og vilkår på arbejdsmarkedet Institut for

Ligestilling er en kvindesag Er der ligestilling mellem kønnene det danske arbejdsmarked? Det er der delte meninger om, og er du mand, er der større sandsynlighed for, at du svarer ja spørgsmålet, end hvis du er kvinde. Det viser en ny måling, som Epinion har foretaget for Fagbevægelsens Hovedorganisation Kontakt via e-mail: Tina Thranesen * Antal besøg siden starten den 26. oktober 2000: 1.689.396 * Antal forekomster: 3.231 * Opdateret den 28. april 201 Kvindebevægelsens krav om ligestilling spreder sig i slutningen af det 20. århundrede. Nu er det ikke kun kvindernes rettigheder, der skal sikres. Selv efter Danmark som det første land i verden tillader par af samme køn at indgå i registreret partnerskab i 1989, er der stort fokus på de homoseksuelles rettigheder Vist 264 gange. Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet - LBK nr 1230 af 2. oktober 2016 hører under Beskæftigelsesministeriet. Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling bl.a. på grund af køn og seksuel orientering Det betyder også, at mænd skal behandles på lige fod med kvinder. Dette er desværre blevet glemt af mange i diskussionernes hede. Selvom der tales om, hvordan der stadig er mangel på/ kun lige er opnået ligestilling for kvinder på nogle områder, er det samme gældende for mænd

Regler og love om ligebehandling — Ankestyrelse

 1. De danske ferieregler betyder, at nyansatte ikke kan holde betalt ferie det første år på arbejdsmarkedet. Derfor har et Ferielovsudvalg med arbejdsmarkedets parter lavet et forslag til en ny ferielov i Danmark, og udvalget har den 22. august 2017 afleveret en betænkning om forslaget til regeringen
 2. Ligebehandlingsloven (lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 734 af 28. juni 2006). Loven handler om ligebehandling af mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, f.eks. ved ansættelse, forfremmelse og afskedigelse. Loven indeholder reglerne om barselorlov
 3. Herefter blev det et fast punkt på den politiske dagsorden, fx under forhandlingerne om Forslag til Lov om Lønninger ved Telegrafvæsenet i 1887-89, der også inddrog spørgsmålet om kvinders arbejdsduelighed og resulterede i en lovf æ stelse af kvinders ret til ansættelse og oplæring i telegrafvæsenet. En tilsvarende bestemmelse blev.

Fædre tager i gennemsnit ti gange mindre barsel end mødre. Det er ulighedsskabende både for mænd og kvinder. Kvinder taber omkring en fjerdedel af deres løn, når de får børn, mens mænd der gerne vil på barsel ofte har svært ved at få lov til det, selv om de formelt kan. Det danske arbejdsmarked er meget kønsopdelt Gert Bjerregaard, rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Århus kommune fra partiet venstre, siger: Hvis man står til rådighed for arbejdsmarkedet, så skal man også sende et signal om, at man ønsker at komme ind på arbejdsmarkedet, og det gør man altså ikke ved at gå tillukket og med burka.9 På tilsvarende måde som de. Denne rollefordeling, og den herskende kultur på arbejdsmarkedet med lange arbejdsdage, medførte svære begrænsninger for de fleste mænd i forhold til at dele intimitet og fællesskab med deres børn. Det er derfor ligestilling aldrig bare har været en kvindesag men en grundlæggende kamp for et bedre samfund Povl Gad ser på Ligestillingsministerens nys udkomne rapport om minoritetsdanskere og ligestilling - og læser noget andet end Eva Kjer Hansen. En stor del af vores indvandrere og efterkommere render rundt med holdninger, der er uforenelige med danske værdier

opfølgning på aftalen om flere år på arbejdsmarkedet mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti fra juni 2017. Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. samt evt. andre love (Nyt dagpen-gesystem for fremtidens arbejdsmarked) (Nov I Her kan du fx læse om forbuddet mod at nægte personer adgang til offentlige steder på grund af race. Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. (nyt vindue) Du kan også læse mere om de særlige regler for ligebehandling på arbejdsmarkedet i loven på området I 1996 vedtog Folketinget 'Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet'. Med denne lov blev der for første gang fastsat en ramme for lokale aftaler og initiativer til fremme af etnisk ligestilling på både det offentlige og private arbejdsmarked

Sygeplejeskolen-skuespiller om ligestilling: Vi er lidt hykleriske. om kvinder har de samme muligheder som mænd på arbejdsmarkedet. Synes godt om os på Facebook for at se lignende artikler fremtrædende er Elna Munch2, som benytter finanslovsdebatten i 1918 til at efterlyse love, der sikrer ligestilling på de områder, hvor der stadig er forskelsbehandling. I 1919 bliver der fastsat en lov, der sørger for, at offentligt ansatte kvinder og mænd, skal have samme grundløn for samme arbejde

Ligestilling - Wikipedia, den frie encyklopæd

Dansk Magisterforening (DM) arbejder for ligestilling og ligeløn på arbejdsmarkedet i tråd med DM's principprogram. DM modarbejder endvidere alle former for diskrimination og sexisme. Forandringsmål Der skal tages mange skridt, hvis der skal skabes reel ligestilling på arbejdsmarkedet. Dans Du kan få flere oplysninger hos Institut for Menneskerettigheder og Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination. Hvis det drejer sig om ligestilling på arbejdsmarkedet, kan du også henvende dig til Beskæftigelsesministeriet. Rådgivning og klageadgang - Institut for Menneskerettigheder (nyt vindue Fælles vores forslag er selvfølgelig, at de skal gælde alle typer af forældre. Uanset om man er enlig forælder, klassisk kernefamilie eller regnbuefamilie, er der behov for en familiepolitik, der ligestiller forældrene på arbejdsmarkedet for at understøtte ligestillingen i hjemmet I Holland har en appel om kønskvotering udsendt af 200 erhvervskvinder resulteret i en lov, der anbefaler 40 procent kvinder i bestyrelserne, men uden sanktioner. Og i Sverige er der tegn på, at kønskvotering vil blive et at de hede spørgsmål i valgkampen op til stortingsvalget i september. Ligestilling på arbejdsmarkedet kommer ikke uden. Ligestilling mellem kønnene indebærer at mænd og kvinder har lige pligter, rettigheder og muligheder inden for alle væsentlige områder af livet. Dette omfatter bl.a. en lige fordeling af magt og indflydelse, samme muligheder for økonomisk uafhængighed, lige vilkår i erhvervsvalg, arbejde og udviklingsmuligheder på arbejdet, lige adgang til uddannelse, samme muligheder for udvikling af.

De har ikke engang job. De har ikke engang deres gang på arbejdsmarkedet og de kan kun forlade deres hjem hvis de har en ganske bestemt hovedbeklædning på. De kan ikke engang selv vælge hvad de vil have på hovedet eller om de i det hele taget vil have noget på hovedet eller ej. Det gælder også for små piger. Hvis feminister inkl I 1996 vedtog Folketinget 'Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet'. Med denne lov blev der for første gang fastsat en ramme for lokale aftaler og initiativer til fremme af etnisk ligestilling på både det of-fentlige og private arbejdsmarked Læs mere på følgende links: Ligelønsdirektivet Ligebehandlingsdirektivet Ligebehandlingsdirektivet om erhvervstilknyttede pensions­ordninger Direktivet om bevisbyrde i sager om forskelsbehandling pga. køn EU-kommissionens rapport om ligestilling mellem mænd og kvinder, 2010: EU's Roadmap for equality between women and me været fokus på at bekæmpe diskrimination mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet i 35 år. Derudover har der været en lov om ligeløn i Danmark siden 1976, og i EU har de i længere tid diskuteret ligebehandling og ligeløn. Diskussionen om kønsligestilling på arbejdsmarkedet har altså været i gang i rigtig mange år

Status på ligestilling: Om 37 år har kvinder og mænd lige

Få Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet med kommentarer af Mads Krarup som bog på dansk - 9788761919311 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com På trods af denne udvikling var der dog stadig i starten af det 21. århundrede et stykke vej at gå endnu inden fuld ligestilling på arbejdsmarkedet. I 2016 er kvinders gennemsnitsløn på det private arbejdsmarked stadig ca. 18 pct under mændenes. En del forklares ved barsel, som kvinderne stadig har næsten eksklusiv eneret på Lov om ligestilling af mænd og kvinder Lov om ligebehandling af kvinder og mænd mht. beskæftigelse, barselsorlov m.v. Lov om lige løn til mænd og kvinder Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Lov om etnisk ligebehandling Lov om forbud mod forskelsbehandling pga. race m.v. Straffeloven § 81 6) (hadforbrydelser Der er stadig grund til at tale med store bogstaver om ulighed mellem mænd og kvinder. Selv om Danmark er ét af de lande i verden, hvor flest kvinder er aktive på arbejdsmarkedet, er der stadig ikke ligestilling mellem mænd og kvinder på det danske arbejdsmarked o Normer på arbejdsmarkedet - arbejdsgivernes forventninger til mødre og fædre er forskellige. Kvinder skal blot melde, at de går på barsel, mens mænd skal bede om lov. o Forhold i familien - fædre tager mere barsel, hvis moren har en fast tilknytning til ar-bejdsmarkedet og en lang uddannelse

Lovforslaget er endnu et led i bestræbelserne at ligestille mænd og kvinder i det danske samfund. Med disse ord vil jeg anmode om tingets hurtige og velvillige behandling af lovforslaget. Lov om lige løn til mænd og kvinder. Lov nr. 32 af 4. februar 1976 . Vi MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt I Danmark vil hverken regeringen eller oppositionen gå i fodsporene på den islandske lov. Island indfører lov om ligeløn - Danmark halter bagefter arbejdsmarkedet selv skal finde ud. Det betyder, at personen med et handicap skal pege på konkrete grunde, der tyder på, at arbejdsgiveren har lagt vægt på handicappet. Det er ikke i sig selv nok, at personen for eksempel ikke blev ansat eller blev afskediget. Først når der er påvist faktiske omstændigheder, lægges bevisbyrden over på arbejdsgiveren

Tidslinje: Ligestilling fra 1683 til i dag - Kristeligt Dagbla

På den måde fik lesbisk e og enlige kvinder mulighed for at blive gravide uden at have en mand. I 2006 vedtog Folketinget en lov, der medførte ligestilling for alle kvinder under 45 år, som ønskede kunstig befrugtning. I 2001 blev det muligt for lesbiske og enlige at adoptere børn fra nogle lande sante betragtninger i forhold til ligestilling men, da opgavens hovedsigte er danske kvinders placering på arbejdsmarkedet, har vi valgt at fokusere på dansk ret samt dele af Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde og de omarbejdede kønslige-stillingsdirektiv, der ligger til grund for ligeløns- og ligebehandlingsloven. Vi behandle

Milepæle i ligestillingens historie - Danmarks Statisti

Beskæftigelsesministeren etablerer et fælles it-baseret datagrundlag til brug for administrationen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik og den øvrige arbejdsmarkedslovgivning samt til brug for kontrol og til statistisk opfølgning på. Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove

2. juli 1964 Lov om ligestilling træder i kraft Arbejdere

Det er forbudt at diskriminere og forskelsbehandle på arbejdsmarkedet, siger Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet med videre. Loven forbyder både direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social. En konference om samspillet mellem pasningsfaciliteter og beskæftigelse (25.-26. november 2002). En særlig workshop vil behandle samspillet mellem familievenlige politikker og lige muligheder på arbejdsmarkedet. En ekspertkonference om ligeløn med fokus på effekten af decentrale og individuelle lønsystemer (29. november 2002)

Lov om ligestilling mellem kvinder og mænd ved udpegning af med-lemmer til offentlige udvalg, kommissioner o.l. vedtages. Folketinget vedtager, at regeringen skal udarbejde handlingsplan for ligestilling. Lov om ligestilling mellem kvinder og mænd pålægger offentlige myn-digheder at fremme ligestillingen Danmarks historie i perioden fra 1945 til 1990 præges især af to begivenheder, der fik stor betydning for Danmarks rolle i det internationale samfund.I 1945 blev landet befriet af De Allierede efter 5 års besættelse, og landet blev senere et af de stiftende medlemmer af både FN og NATO Rådet for de korte videregående uddannelser (Erhvervsakademirådet) rådgiver undervisningsministeren om uddannelserne. Rådet afgiver indstilling om: 1) Spørgsmål i almindelighed om uddannelsernes udvikling. 2) Uddannelsesdækningen i forhold til dokumenterede behov for kvalifikationer i erhvervslivet og på arbejdsmarkedet I øvrigt understreger rapporten, at der er en nær sammenhæng mellem kvinders ligestilling i samfundet som helhed og deres mulighed for at opnå lige muligheder på arbejdsmarkedet. Vi har ikke fundet noget land i verden, hvor der er høj lighed mellem kønnene i samfundet, men lav lighed på arbejdsmarkedet, hedder det i rapporten Denne artikel fortæller historien om feminismens opståen i kølvandet på den franske revolution og dens udvikling frem til i dag. Meget er opnået, men der er stadig masser af områder, hvor feministerne kæmper for at gøre princippet om ligestilling til realiteter. Det gælder bl.a. forholdene på arbejdsmarkedet Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og vinder EIGE kort fortalt 2017 7 Direktivet om ofres rettigheder Når EIGE gennemgår lovgivning, sker det med »kønsbrillerne« på og ud fra et kønsperspektiv. Di-rektivet om ofres rettigheder blev iværksat af Euro-pa-Kommissionen med henblik på at give alle ofr

populær: