Home

Hvad arbejdede de fleste danskere med i 1800 tallet

Dansk Emigration - En Oversigt Museum of Danish Americ

De var også med til at definere danskhed - mest i forbindelse med diverse folketraditioner, som de havde nogle klare meninger om. Præsten N. F. S. Grundtvig var med sin store interesse for den danske folkevisetradition og sit syn på kirke og folk med til at skabe et nationalt fællesskab. Hans tanke om 'Et folk og en kirke i forening. Der mangler bare noget. En by er huse og gader, men det vigtigste er dog de mennesker, der boede i Køge. De er væk, så hvordan får vi noget at vide om dem? Hvordan så de ud, hvad arbejdede de med, hvordan boede de, hvad levede de af? Nu begynder detektivarbejdet for alvor med at finde ud af, om de har efterladt sig spor

Video:

Mohammeds musik venner Jeopardy Templat

De fleste af de danskere, der udvandrede i anden halvdel af 1800-tallet tog til USA, hvor håbet om den amerikanske drøm lokkede. Hvilket land forbinder Øresundsbroen Danmark med? Hvad hedder hovedstaden i Tyskland I løbet af 1900-tallet svækkedes herregårdenes position i samfundet, men endnu indtil omkring 1950 var de blandt egnens største arbejdspladser og dannede ramme om mange menneskers liv og dagligdag. De fleste af landets 700 herregårde fungerer endnu som landbrugsbedrifter. Andre er omdannet til nye formål som fx skoler, museer eller hoteller

Hvad er det vigtigste at kende i Danmarks historie

  1. delige retter. I midten af 1800-tallet begyndte danskerne også at benytte hvede til brød i stedet for rug. Brød til morgenmaden skulle i den pæne familier nu være lyst
  2. Fra midten af 1800-tallet til udbruddet af Første Verdenskrig voksede byerne kraftigt. Det skyldtes mest, at unge fra landet flyttede til byerne for at arbejde på de nye fabrikker. Det var blandt de dårligst stillede grupper - i arbejderfamilierne - at befolkningsvæksten var størst. Det var med til at øge den sociale ulighed i byerne
  3. Hvad var navnet på den tyske læge, som i slutningen af 1700-tallet styrede Danmark på vegne af den sindssyge kong Christian 7.? Hvilket land var mål for de fleste af de danskere, der udvandrede i anden halvdel af 1800-tallet? Rusland. USA . Storbritannien. Næste 10 spørgsmål.
  4. De fleste kvinder stoppede ikke med at arbejde, selvom de var gravide. Familierne var afhængige af deres løn. I Danmark stillede Fabriksloven fra 1901 krav om, at kvinder skulle holde fri i fire uger efter en fødsel. Mange kvinder valgte alligevel at begynde umiddelbart efter fødslen

I anden halvdel af 1600-tallet I anden halvdel af 1800-tallet I anden halvdel af 1900-tallet. Hvilket land var mål for de fleste af de danskere, der udvandrede i anden halvdel af 1800-tallet? Rusland Storbritannien USA. Hvilken person forbinder man specielt med folkehøjskolerne? Grundtvig Holberg King Langt de fleste sager handler ikke om den klassiske korruption i form af bestikkelse, men om embedsmænd, som har lidt for travlt med at bruge af den kasse, de ellers skal passe på. Historiker Marcus Rubin udgav i 1890erne flere bredt anerkendte værker om Danmarks historie i første halvdel af 1800-tallet

Drømmen om Amerika Historie D

  1. De engelske butlere arbejdede i døgndrift for herskabet i det britiske imperium og betalte en høj pris: De fik hverken kone eller privatliv. observerede rigmandsdatteren Violet Markham i slutningen af 1800-tallet. hvad en butler og resten af tjenestefolkene havde ret til i 1800-tallets.
  2. Kapitel 5: Landet Argentina var ikke det land med mælk og honning, Niels og Laust havde forestillet sig, og der var kun nogle få hundrede danskere i landet, da de ankom, ikke 16.000 som de var blevet fortalt hjemme i Danmark. De ankom midt om sommeren og fik straks høstarbejde hos en dans
  3. · 7 % af børnene levede med deres mor og en stedfar. · 1 % af børnene levede med deres far og en stedmor. I 2012 har Danmarks Statistik opgjort tallene til, at 55 % af børnene vokser op med deres fælles forældre, 15 % med enlig mor og 11 % med enlig far. Par med udeboende børn under 18 år udgør 2 % af de danske familier

For 300-400 år siden levede de fleste mennesker i Europa af at dyrke jorden og holde husdyr. I løbet af 1700- og 1800-tallet skete der store forandringer i USA, Storbritannien og andre europæiske lande. De blev industrialiserede. Industrialiseringen ændrede landskabet, samfundet og levevilkårene hurtigt og dramatisk De fleste mennesker havde lange arbejdsdage og arbejdede seks dage om ugen. Der var dog meget stor forskel på, hvad folk lavede. Det kom an på, om man boede i byen eller på landet, og om man var kvinde eller mand, rig eller fattig De sygdomme, der kaldes folkesygdomme, har ændret sig meget hen over årene. I 1800-tallet var tuberkulose, mæslinger og gigtfeber eksempler på sygdomme, der slet ikke er så udbredte i dag, som de var dengang. I dag tegnes der et andet billede af, hvad vi rammes af. Med andre ord er folkesygdomme altså ikke statiske størrelser I tallets midte var de fleste børns tid i høj grad en ressource, som kunne bruges af forældre og arbejdsgivere. Tina nikolaisen - børns vilkår i 1800 tallet. Vælg materialetype. Det er nogle af årsagerne til, hvorfor børn mange forskellige steder i verden kan Men i takt med industrialiseringen i tallet ændrede meget sig i Danmark I anden halvdel af 1800-tallet kom mange svenskere til Danmark. De kom med store forhåbninger, for i Danmark var arbejdsvilkårene og lønningerne bedre, sammenlignet med et kriseramt Sverige - især hvis man kom fra landet og ikke ejede noget. Men mange blev skuffede, når livet i Danmark heller ikke viste sig at være lykken

Langt op i 1800-tallet arbejdede børn i minerne, hvor deres små kroppe var en fordel i de lave og smalle gange. der tungt lastet med de sorte klumper adstadigt bliver trukket gennem minens gange. De bekræfter blot, hvad de allerede ved - at minen er et livsfarligt sted, hvor ulykken. Hvornår spiser man hveder og hvorfor spiser man hveder? Hvedeknopper, hveder, varme hveder - kært barn har mange navne. Fælles er at hveder på Store Bededag er for mange danskere en hyggelig og hjemlig tradition. Tanken om lune, hvedeboller med smør kan gøre de fleste bløde om hjertet

Meeen alligevel kriblede det jo i os for at komme ned til Kur og Spa'en - De Termiske Bade Der er en helt anden stil end hotellet, og meget moderne, med alle mulige slags bade Aroma-, Lugte, Lys, Ild- og isbad -flere forskellige saunaer begge dele både indenfor udenfor Hans form- og motivverden påvirkede eftertidens billedhuggere, som alle helt frem til 1880'erne arbejdede med skulpturelle udtryk, der lå i forlængelse af Thorvaldsens nyklassicisme. Jens Adolf Jerichau (1816-1883) var én af de mange danske billedhuggere, som arbejdede inden for det klassicistiske formsprog i anden halvdel af 1800-tallet.

Video: Danmarks historie (1814-1848) - Wikipedia, den frie encyklopæd

Danskhed - Wikipedia, den frie encyklopæd

I dag ses nationalromantikken stadig i en vis udstrækning, idet de gamle værker bliver fornyet - her kan Isam B's version af H.C Andersens sang I Danmark er jeg født nævnes. Sangen der oprindeligt blev skrevet under nationalromantikken får et specielt og moderne twist, idet fortolkningen af sangen har taget en bemærkelsesværdig drejning siden 1800-tallet Langt op i 1900-tallet var de fleste overbevist om, at der eksisterede forskellige menneskeracer. De så ikke kun forskellige ud, men havde også forskellige evner og holdninger. Dengang mente mange, at de fleste egenskaber var arvelige. Derfor var det vigtigt, at de med uheldige eller dårlige egenskaber ikke fik børn Den nye fattiglov fra 9. april 1891 videreførte de fleste af de konsekvenser som modtagelsen af fattighjælp havde fået gennem 1800-tallet. Samtidig med at enhver, der ikke kunne forsørge sig selv og sin familie, var berettiget til hjælp, havde modtagelsen af hjælpen en række konsekvenser, hvis hjælpen ikke blev betalt tilbage

Historien 1700-1850 - Hit med Historie

»Jeg fandt billeder, der viste, hvordan man arbejdede i 1800-tallet, og det inspirerede mig. Mange af de teknikker, de brugte dengang, har lagt grundlaget for, hvordan moderne maskiner fungerer i dag, og jeg tænkte, at hvis de kunne dengang, hvorfor skulle jeg så ikke også,« fortæller han De fleste af de logogrammer i Mayan er forbundet med en lyd og et ord, og hvordan hieroglyffer læses afhænger af sammenhængen. Der er mistanke om, at mayaerne udviklede det første system til at skrive i Mellemamerika, med eksempler går tilbage til det tredje århundrede før den fælles æra

2 af 1800-tallet, der var plaget af krig, økonomiske kriser, afståelse af land og statsbankerotten Som studerende i kunsthistorie ved Aarhus Universitet blev jeg også fanget ind af guldalderen; imponeret over kunstnernes tekniske færdigheder og fascineret af de overraskende små formater, mange af malerierne kom i I anden halvdel af 1600-tallet. I anden halvdel af 1800-tallet . I anden halvdel af 1900-tallet 90. Hvilket land var mål for de fleste af de danskere, der udvandrede i anden halvdel af 1800-tallet? USA. Rusland. Storbritannien 91. Hvilken person forbinder man specielt med folkehøjskolerne? Kingo. Grundtvig. Holberg . 92 Fra slutningen af 1800-tallet og til midt i 1900-tallet fik det blankmu-rede byggeri en renæssance. I denne periode arbejdede man både med de traditionelle fremspringende detaljer, og med en blanding af røde og gule sten. I disse år udførtes noget af det smukkeste murerarbejde herhjemme. Byhusenes farver Farvesætningen på 1600-tallets byg Har du, som jeg, kikket i en myretue og tænkt, hvad f**** løber de for? Så prøv at flyve op i himlen et øjeblik (og se ned på os danskere). Åh Gud, vi har håbløst imiteret myrenes adfærd. Jeg ved ikke helt, hvad de løber for - men det ser meget, meget forvirrende ud med de myrer - og det samme med os, danskere. But why? Hvad. Efter de første 40 fanger, kom der gennem årene utallige fanger til fængslet i Horsens. I 1800-tallet var halvdelen af dem mellem 30-50 år, og de kom med domme på 6 år eller mere - 20 % af dem havde endda en livstidsdom. Fangerne var dømt for forskellige ting, men de allerfleste var dømt for at havde stjålet eller røvet noget

I dag er mobilkommunikation en selvfølge for de fleste danskere. Vi anvender vores smartphone til mange andre ting end blot at foretage og besvare telefonopkald. Smartphonen bliver brugt til at tjekke mail, gå på de sociale medier, surfe på nettet, streame musik og film og bruge de mange forskellige apps, man kan hente med til [ Undersøgelsen viser også, at 85 procent af folkekirkens medlemmer finder påsken vigtig for vores kultur, mens tallet er 63 procent hos de danskere, der ikke er medlem af folkekirken. Den høje vægtning af påsken kan også hænge sammen med, at højtiden de seneste år er blevet mere folkelig, siger Else Marie Kofod Den danske industri mangler arbejdskraft, og de fremmede får de job, som ikke kan besættes med danskere. I 1970 er der ca. 20.000 udenlandske arbejdere i Danmark. Langt de fleste har kun til hensigt at bo og arbejde i Danmark nogle år. Derefter vil de tilbage til deres hjemland Den sluttede i 1800-tallet, da de sidste ukendte steder på kortet var blevet opdaget. I denne periode udforskede de europæiske stater verden blandt andet med det mål at erobre og kontrollere nye handelsruter, råstoffer og territorier. Hvad var formålet med kolonierne? der arbejdede.

De fleste chinatowns opstod i midten af 1800-tallet i forbindelse med kineseres udvandring. Kineserne kom eksempelvis til Nordamerika, da jagten på guld var på sit højeste, og de arbejdede blandt andet som jernbanearbejdere KILDE 1Checken på 25 millioner gulddollars.De Vestindiske Øer blev solgt til USA for 25 millioner dollars.Det svarede til ca. 85 millioner kr. i 1916. I dag svarer det til ca. 3,2 mia. kr.SPØRGSMÅL TIL KILDE 1• 25 mio. dollars ville svare til 3,2 mia. i nutidskroner. Diskuter, om I synes det er billigt eller dyrt skal de kunne arbejde med dem. Det var ikke nødvendigt for et barn i 1600-1700-tallet. De fleste i Danmark var bøn-der, der levede af at dyrke jorden og holde husdyr. For bøndernes børn var det vigtigt at lære, hvor-dan man malkede en ko, pløjede jorden og klarede andre opgaver på gården. De lærte også at læse

Hvad spiser vi den store aften? - Kristeligt Dagbla

Den måde som danskere holder fest på er ikke længere geografisk eller socialt bestemt. Tidligere var skik og brug stærkt knyttet til de forskellige klasser i samfundet, men i dag er normerne og værdierne blevet udjævnet. »Det hænger sammen med, at de fleste i dag har fået råd til at holde fest Men allerede langt tidligere havde industrialiseringen sat sit præg på landet og befolkningen. I den sidste del af 1800-tallet flyttede folk i stor stil fra landet til byerne. Særligt København nærmest eksploderede, men også andre af de gamle byer voksede og rundt om på landet kom der stationsbyer 1800-tallet. Det bedre borgerskab inspireres i slutningen af 1800-tallet af kunsterbevægelsen, og tager nu også på landet for at nyde livet. Feriekolonier og deciderede feriebyer vinder frem og tillader danskere med få penge på lommen at holde ferie. De fleste sommerhuse er på.

Livet i bondebefolkningen - Det Kongelige Bibliote

Når fiskerne kom tilbage fra havet, rejste de i klitterne et signal med årer, der ved hjælp af placeringen skulle vise, hvor mange vogne de havde brug for til at køre fangsten hjem. Fiskeriet udgjorde frem til midten af 1800-tallet en væsentlig del af eksistensgrundlaget dog oftest i kombination med landbrug I anden halvdel af 1800-tallet opstod der også en lang række nye byer rundt om i landet. Der var tale om den største tilvækst af byer siden 1200-tallet, men i langt de flest tilfælde drejede det sig om landsbyer, der fik tilført nogle nye funktioner af handelsmæssig, industriel, serviceorienteret og uddannelsesmæssig karakter Jøderne fik en blandet modtagelse, men med tiden blev de en del af det danske samfund. I 1814 fik de danske jøder stort set samme rettigheder og pligter som andre danske borgere, og ved udgangen af 1800-tallet tilhørte mange dansk-jødiske familier det, man kan kalde det bedre borgerskab, og de fleste var helt integreret i det danske samfund

Da danskerne udvandrede - dr

Konfirmationen markerede en overgang i de unge menneskers liv. Efter konfirmationen blev man betragtet som voksen. Det blev også signaleret i påklædningen. Nu var det slut med korte bukser og kjoler. På billedet som stammer fra slutningen af 1800-tallet ses tre københavnske konfirmander iført voksne mænds tøj med lommeure og cigaretter Først med oplysningstiden i 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet bryder de europæiske magthavere med den diskrimination, som siden år 400 e.v.t. havde været med til at bestemme jødisk historie i Europa. Omkring 1900 er 1,6% af kontinentets indbyggere troende jøder, i 1975 0,3% I 1800-tallet havde det fine borgerhjem i byerne 8-10 rum, skarpt opdelt i fine og private rum samt herskabskøkken og kamre til tjenestefolk. Jævne folk boede i 1-2-værelses lejligheder, i 1700-tallets København med småbitte køkkener med ildbænk (madlavningsplads) i en åben skorsten I 1800-tallet var flertallet af indbyggerne i Bobruisk jøder, i 1939 udgjorde de en tredjedel. formentlig 7.000. Der var dog næppe danskere med til disse massedrab, da Frikorps Danmark først kom til byen i 1942. gav i 1944 sine mænd anvisning på at holde tæt med, hvad de havde set.

Danskere, der udvandrede til mormonernes Utah - Udfordringe

De fleste danskere får enten and, gås eller kalkun til juleaften. For at svare på det spørgsmål skal vi tilbage til omkring midten af 1800-tallet. Her begyndte opfindelsen af komfuret så småt at træde ind i de danske hjem, og langsomt blev det kolde julebord, som tidligere typisk. De ældste tider De allerfleste danskere havde i urnordisk tid (200-800) kun ét navn, hvad der gør det umuligt at tale om fornavn og efternavn. Fra vikingetidens runeindskrifter (800-1050) kender vi navnene på ca. 500 personer. Det er fortrinsvis overklassens mænd og kvinder vi møder i runeindskrifterne, og de fleste a 2014 er jubilæumsår for tabet af Norge i 1814 samt Slesvig og Holsten i 1864. Jyllands-Posten bringer over 100 dage 100 artikler om det århundrede, da det moderne Danmark blev skabt. 53 eksperter fra museer og universiteter stiller skarpt på temaer i 1800-tallet. Hver dag, et årstal

Hvilket land var mål for de fleste af de danskere, der

Spørgsmål. Kære brevkasse. Jeg vil gerne vide, hvad forskellen er på Jehovas Vidner og mormoner? De bedste hilsner David. Svar. Kære David. Jehovas Vidner og mormonerne (også kendt som Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige) har det til fælles, at de begge er religiøse bevægelser med en kristen baggrund, begge er opstået i USA i 1800-tallet, og begge har haft betydeligt held med. > Men hvad har det med 1800-tallet at g re? Ordet altid synes nu ikke at indicere 1800-tallet. > Snaphanernes modstand kunne jo ogs skyldes de krav svenskerne stillede med. Hvorfor mon Dalar-karlene i sin tid jagede Christian II ud af Sverige? Fordi de var ligeglade med om Sverige blev regeret af en dansker eller en svensker?- Skolestue i slutningen af 1800-tallet. Nederst fra venstre: 1. Time i husgerning 1920. 2. De fleste børn stod meget tidligt op for at hjælpe til, inden de Sådan blev det faktisk ved med at være de næste mange hundrede år. Det var stadigvæk kun få børn

Danske herregårde, ca

Perioden fra 1700-tallet til den første halvdel af 1800-tallet var præget af nationalromantikkens ideologier. I Danmark var man i denne periode ligesom i resten af Europa ud fra disse ideologier optaget af 'folket' og der blev fokuseret på den enkelte borger i landet, som ikke blot var 'en del af folket', men burde betrages som et individ med sin egen karakter - i sammenhæng med. Tidligere var de fleste bekendt med Danmarks historien - om ikke andet så fra læsningen af B.S. Ingemann og Carit Etlar. B.S. Ingemann. Ingemann var i hans samtid i 1800-tallet berømt for en lang række historiske romaner om store skikkelser i danmarkshistorien. Romanerne var spændende og letlæselige og henvendte sig til et bredt publikum De hellige kilder, der fandtes over hele landet, var velbesøgte. Ved at drikke vandet eller vaske sig i det, kunne man helbredes for alskens sygdomme, mente mange. Langt op i 1800-tallet søgte folk til berømte kilder som fx Helenes kilde i Nordsjælland. Omrejsende kvaksalvere behandlede forskellige sygdomme og opererede for brok nyresten.

Det danske køkken - Wikipedia, den frie encyklopæd

Julefesten er en tid fyldt med traditioner, men julen har ændret sig meget fra de hedenske drikkelag, bonden stadig praktiserede i middelalderen og frem til den jul, borgerskabet indførte i 1800-tallet, og som vi fejrer i dag Det gælder bl.a. denne juleleg, kaldet Trille julekage. Den har sin oprindelse 200 år tilbage, hvor de fleste unge arbejdede i landbruget - her fandt de sammen i forskellige ungdomslaug, hvor de organiserede forskellige arrangementer og fester. Til jul var det disse ungdomslaug, som stod for det, man dengang kaldte for julestuer Danske unge ligger kun i midten, hvad angår trivsel og helbred sammenlignet med unge fra 23 andre lande i Øst- og Vesteuropa. Lægen Pernille Due fra Panum Instituttet siger: Vi burde jo ligge i top. Vi er rige, og de fleste danskere har forestillingen om, at Danmark er et godt land at være barn i I opgavesættet 'Familie og ejendom' kommer du på opdagelse i klassiske socialhistoriske kilder, der fortæller om, hvordan jord og familie var tæt sammenbundet i det landbosamfund, som langt de fleste danskere levede i for et par århundreder siden. Vi følger en bestemt familie på en bestemt gård gennem to århundreder ca. 1700-1900

Tallet popper op igen og igen i den offentlige debat: 800.000 danskere er på offentlig forsørgelse, og det illustrerer, at det dårligt kan betale sig at arbejde, lyder det ofte. Men tallet 800.000 er vildledende, mener eksperter. Vi bør i stedet tale om en beskeden restgruppe på et par hundrede. Gennem nogle år har jeg af og til fået bragt artikler med lokalhistorisk indhold i Øboen. De fleste af disse har handlet om langelandsk fattigvæsen i sidste halvdel af 1800-tallet. Som kilder har jeg ofte i den sammenhæng anvendt det såkaldte retsbetjentarkiv på Landsarkivet for Fyn. Men det er ikke just hvad figuren viser. Gennemsnitshøjden i 1911 var 168,9 cm. I det sidste årti af 1800-tallet var den 168,2 cm, og i perioden 1848-1856 var den cirka 166 cm. En sjov detalje er, at jeg med mine i dag stort set gennemsnitlige 182 cm (2 cm højere end gennemsnittet) ville være blandt de tre procent højeste i 1911, og folk i nærheden af to meter var deciderede freaks

populær: