Home

Sociologi samfundsfag bog

Sociologi - Forlaget Columbu

Sociologi - Bourdieus kapital- og habitusbegreber Pierre Bourdieu er en fransk sociolog, der levede fra 1930-2002 og særligt er kendt for sit arbejde med uddannelse og pædagogik. Han lavede imidlertid også en teori om, hvordan samfundets strukturer har stor betydning for, hvor vi ender i samfundet Sociologi betyder læren om samfundet, men da det vigtigste i et samfund er de individer, der lever i det, handler sociologi i ligeså høj grad om os selv.Fokus for en samfundsanalyse kan altså være hele samfund, men den kan også tage udgangspunkt i enkelte individer og de nære fællesskaber, vi indgår i (familien, kammerater m.v.) Sociologisk set er rettet mod samfundsfag på B- og A-niveau og sætter eleverne i stand til at analysere forskellige emner under anvendelse af sociologiske metodiske tilgange. 114 øvelser 13 sæt læsefokusspørgsmå Få adgang til Samfundsfag.dk SOCIOLOGI Sociologien er videnskaben om det sociale, dvs. at den beskæftiger sig med relationer mellem mennesker på både samfunds- og gruppeniveau, og ved hjælp af teorier og empirisk materiale søger den efter mønstre, sammenhænge og forklaringer

Samfundsfag på højt niveau Serien består af fire grundbøger til samfundsfag på A-niveau og dækker kernestoffet i politik, økonomi, sociologi og international politik. Til hver bog er knyttet en hjemmeside med opgaver, diskussionsoplæg, litteratur-henvisninger og links. Klik på bannerne Få Sociologisk set af Maria Bruun Bundgård som bog på dansk - 9788761635723 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com Sociologi så alle kan være med. Grundbogen henvender sig til samfundsfag på A-niveau, og fokuserer både på klassiske begreber og den nyeste forskning. Sociologi - viden, teori og metode er en opdateret udgave af Poul Brejnrods Sociologi BOGEN ER UDSOLGT MEN KAN FÅS DIGITALT. 2. UDGAVE UDKOMMER 27/8. Samf på B er en ny, gennemrevideret udgave af den populære klassiker B-bogen, som nu har fået tilføjet det sociologiske kernestof og er blevet gennemgående opdateret. Bogens indhold er udviklet i øjenhøjde med eleverne

Samfundsfagsportalen dækker undervisningen i udskolingen med et bredt tekstudvalg, film, interaktive opgaver, infografikker m.m. Prøv gratis i 30 dage Samfundsfag C (Læreplan 2012) Af Claus Lasse Frederiksen og Henrik Kureer. Denne iBog opdateres ikke efter 2018 og udgår endeligt sommeren 2019. Sociologi. Sociologi er en videnskab, hvor man studerer den sociale verden, vi lever i. Sociologien hjælper os således til at forstå det. I informationssamfundet har vi nu overladt mange funktioner i vores liv til specialister eller ekspertsystemer, som man også kalder dem. Vi overlader pasningen af vores børn og ældre til pædagoger og SOSU-assistenter.Giddens påpeger, at der er sket en udlejring af sociale relationer.En stor del af opdragelsen og omsorgen er blevet løftet ud af familien og bliver nu varetaget af andre Ny grundbog til A-niveau tilpasset nye læreplaner. Køn og ligestilling. Køn er et populært og debatskabende tema, der kan bruges som.. I-bøgerne til Samfundsfag 8 og Samfundsfag 9 indeholder tilsammen 25 specialproducerede videointerviews med bl.a. folketingspolitikeren, sociologen, politibetjenten og mønster-bryderen. Videofilmene kan også købes særskilt på dvd. SAMFUNDSFAG 9 Grundbog, 176 sider Kr. 205,-Lærerens bog, 118 sider Kr. 540,-i-bog plus, pr. år pr. klass

Nyt materiale til 2017. Denne iBog® følger Læreplan 2010. Denne iBog opdateres ikke efter 2018 og udgår endeligt sommeren 2019. Den erstattes af den nye udgave Samfundsfag C, som er målrettet elever, der læser efter Læreplan 2017 De 5 hovedområder er: De fem hovedområder i samfundsfag. Kapitel 2-4 Kultur, ­sociologi og danskhed. Det er nogle af de spørgsmål, som du vil finde svaret på i denne bog. I disse år.

Sociologi - Viden, teori og metode, 2

De måder man kan forklare, at forskellige samfund skaber forskellige mennesker, er det centrale i dette afsnit. Socialisering og identitetsdannelse ses fra hhv. et mikro-sociologisk og et makro-sociologisk perspektiv. Samfundsforandringernes betydning for socialisationsbetingelserne i forskellige samfund er i fokus Samfundsfag. Niveau D og C er målrettet uddannelsen til Pædagogisk assistent. Kernestoffet politik, økonomi og sociologi bliver i denne bog udfoldet, så eleverne får viden om det moderne samfunds dynamiske og komplekse forhold. Bogen giver eleverne et solidt grundlag for at kvalificere egne meninger og handlemuligheder Med disse noter til pensum i Samfundsfag B på gymnasiet vil du kunne aflægge en god eksamen. Eksamensnoterne gør dig klar til pensum i Samfundsfag B STX

Samfundsfaget - Samfundsfag til udskolingen - Cli

Få Sociologi af Poul Brejnrod som Hæftet bog på dans

Samfundsfag eller statskundskab - det store valg (self.Denmark) submitted 4 years ago by Prozel. hvor man på Samfundsfag supplerer med tilvalgskurser (det kan fx være inden for sociologi, erhvervsøkonomi, retorik,), mens studieforløbet på Statskundskab er temmelig tilrettelagt på. De store teoretikere indenfor sociologi . Karl Marx. Emilié Durkheim. Max Weber. Pierre Bourdieu. Jürgen Habermas. Anthony Giddens. Social stratifikation (opdeling af samfundet) Minervamodellen. Socialgrupper. Se også under ulighed nedenfor. Det senmoderne samfund . Definition af det senmoderne samfund. Identitetsdannelse. Socialisation. Køb Sociologi af Poul Brejnrod, mfl. som bog på dansk til markedets laveste pris og få leveret i morgen. Sociologi så alle kan være med. Grundbogen henvender sig til samfundsfag på A-niveau, og fokusere.

Grundbog til sociologiske og socialpsykologiske discipliner på de høje niveauer inden for ungdomsuddannelserne (først og fremmest samfundsfag på højt niveau i gymnasiet) samt på de introducerende niveauer inden for de mellemlange og lange videregående uddannelser. Ny revideret udgave samfundsfag-abc.dk. Søg efter: Forside; Hjælp jetlag med sund fornuft, ikke sovepiller Jet lag kan ske for en række årsager. Dybest set, kroppens system får ud af whack. Dette kan være på grund af lufttrafikken, dermed oprindelsen af navnet, når en rejsende passerer i en anden. Home › Medietype › Bog › Sociologisk set - en grundbog i sociologi (Læreplan 2017) Tip en ven. Lev. 2-5 hverdage . Gratis levering. Tema-baseret udgivelse til samfundsfag der tager udgangspunkt i elevernes hverdag og konkrete problemstillinger

Samfundsfag C: Sociologi - Bourdieus kapital- og habitusbegrebe

Videoen tilhører kernestoffet sociologi og underkategorien sociale og kulturelle forskelle. Videoen beskriver forskellige livsformer, livsstile og familieformer, samt hvordan disse adskiller sig fra hinanden SAMFUNDSFAG. TROJKA. Kernestoffet i lærebogen Samfundsfag, niveau E, D og C, er i overensstemmelse med fagplan og vejledning til stofområdet Samfundsfag på de merkantile grunduddannelser, HG Der er udbredt enighed om, at sociologi er en videnskab, som handler om social adfærd. Men ellers er der ikke nogen entydig formel for, hvordan sociologi skal defineres og udføres i praksis. Forskellige sociologer har således forskellige bud på, hvordan videnskaben om social adfærd bedst bedrives Køb 'Samfundsfag, Niveau C - Grundbog' nu. Trojkas undervisningsmateriale til Samfundsfag C er i overensstemmelse med seneste bekendtgørelse og fagplaner for Sociologi. Samfundsfag, Niveau C - Grundbog. af Hans Henrik Jacobsen, En hæftet bog er i RIGTIG GOD KVALITET. Blød ryg, godt.

Samfundsfag - Køb bøger og undervisningsmateriale he

Individ og fællesskab | 7 2000 år siden, mente, at de vigtigste ideer var med-fødte, og at en lærers opgave var at være fødsels-hjælper på de ideer, vi alle har i os Grundbog til samfundsfag C med tematiske nedslag om bl.a. køn og ligestilling, styreformer og demokratiopfattelser, sociale og kulturelle forskelle samt politisk deltagelse En introduktion til sociologi bliver nemt en introduktion til sociologer. Og selvfølgelig skal man i en sociologisk grundbog introduceres til Weber, Giddens og alle de andre koryfæer. Men vi kunne godt tænke os at lave en sociologibog rettet til A & B-niveau, som i høj grad tager udgangspunkt i elevernes hverdag og konkrete problemstillinger Vort undervisningsmateriale Samfundsfag, niveau E, D og C, 3. udgave er en videreudvikling af tidligere udgave og omfatter lærebog, opgavesamling og e-læringsmaterialer på bogens website via Trojka.dk og iTrojka.dk

Video: 1.1 Sociologi - individ og samfund - SamfNU STX & HF B ..

Sociologisk set Sociologisk se

Fælles for generel sociologi og især fransk sociologi er dog, at de består af en mærkelig blanding af oplysningens og modoplysningens idéer, dvs. tanker, der blev dannet som reaktion mod oplysningstidens idéer. Disse kom især fra antirevolutionære, katolske, ultrakonservative filosoffe er har været en fælles opfattelse af, at sociologi og psykologi er en og samme. Desværre, bør dette ikke være tilfældet. Grunden til denne forvirring er sandsynligvis på grund af det faktum, at begge videnskaber omfatter mennesker i deres studier, men kun ser fra forskellige perspektiver Sociologi - viden, teori og metode er en opdateret udgave af Poul Brejnrods Sociologi. Teksten er grundigt revideret og flere steder nyskrevet, ligesom tabeller og figurer er nye eller opdaterede. Bogen indeholder visualiseringer af visse dele af det faglige indhold for at give eleverne en bedre forståelse af stoffet

Bysociologi retter sig primært mod samfundsfag, hvor fagets kernestof bliver undersøgt med byen og dens indbyggere som den overordnede ramme.. Hvordan foregår identitetsdannelsen i den senmoderne by? Hvordan kan magtformerne ses i det urbane landskab? Hvem bestemmer, hvor byen skal hen, og hvem er de politiske aktører i byen Samfundsfag. Niveau D og C er målrettet uddannelsen til Pædagogisk assistent. Kernestoffet politik, økonomi og sociologi bliver i denne bog udfoldet, så eleverne får viden om det moderne samfunds dynamiske og komplekse forhold Instituttets medarbejdere varetager undervisning på de fleste af Det samfundsvidenskabelige Fakultets uddannelser. Dette gælder Basisåret, Socialrådgiveruddannelsen, kandidat- og bacheloruddannelsen i Sociologi, kandidatuddannelserne i Administration og Samfundsfag, samt de erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske uddannelser Disse notater er taget på baggrund af bogen: Samfundsfag, Niveau C - Højere Handelseksamen | 1. Udgave, 2005 Trojka - Den røde bog af Hans Henrik Jacobsen. Der medfølger notater til alle kapitler (Dog ikke kapitel 1), og er opstillet så det er overskueligt Samfundsfag C - Henrik Kureer - Bog Samfundsfag C er en letlæst og grundig introduktion til politik, sociologi og økonomi. Bogen er udstyret med mange opgaver og eksempler, som gør stoffet nærværende for eleverne

Sociologi [2. udgave, 2. oplag] af Poul Brejnrod; Ulrik Grubb; Søren Kauffeldt Larsen - Hæftet bog (Bog med blødt omslag og hæftet ryg i høj kvalitet). På dansk. Genre: Skole- og Lærebøger, Div.. Udgivet 01/11-2017. Vejer 760 g og måler 242 mm x 174 mm x 22 mm. 320 sider. Sociologi så alle kan være med. Grundbogen henvender sig til samfundsfag på A-niveau, og fokuserer både på. Samfundsfag C Log ind Indhold. Forside Kolofon Forord Indhold Kapitel 1 - Indledning 1.1 Hvorfor samfundsfag? 1.2 Fem hovedområder 1.3 Kultur, sociologi og danskhed 1.4 Politik og demokrati 1.5 Arbejdsmarked 1.6 Internationale forhold 1.7 Økonomi og velfærd. Bogen er rigtig underholdende og Orwells bøger er generelt meget samfundskritiske for sin tid. Bogen 1984 er min personlige favorit og er også et alletiders emne. Derudover er bogen Lord of the Flies af William Golding også en rigtig spændende og samfundsrelevant bog, især hvis du gerne vil skrive i sociologi Grønland. Samfund, politik og økonomi er en grundbog i samfundsfag skrevet til grønlandske gymnasieelever og bogen introducerer bl.a. til: Sociologi, politik og økonomi. Samfundsfaget tænkemåde, begreber, teorier, metoder og emner. Grønland som land, nation, befolkning, kultur og selvstyre

SOCIOLOGI - Samfundsfag

Sociologi dækker det sociologiske kernestof i samfundsfag på A-niveau. Sociologi er inddelt i seks dele: Teoretiske perspektiver i sociologien Identitet og socialisering Social differentiering og samfundsforandringer Kommunikation, massemedier og politisk meningsdannelse Kulturelle mønstre Sociologisk metod Vort undervisningsmateriale Samfundsfag, niveau C, 3. udgave, er en videreudvikling af tidligere udgave og omfatter lærebog, opgavesamling og e-læringsmateriale.. Lærebogen er i overensstemmelse med seneste bekendtgørelse og fagplaner for fagområdet samfundsfag niveau C, og materialet er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på HHX Notater til samfundsfag A-niveau på STX. Notaterne kommer ind på et væld af forskellige emner, herunder dansk politik, økonomi, international politik, m.m. Du kan læse Studienets egne noter til Samfundsfag A i vores notekompendium Samfundsfag B & C Supplerende materiale til bogen Samfundsfag B & C, 1. udgave 1. Indledning Forståelse Hvad er samfundsfag? Giv eksempler på samfundsfaglige emner. Giv også eksempler på emner, som ikke er samfundsfag. Prøv at karakterisere forskellen på de to typer af emner. Hvad hedder de fire hoveddiscipliner i samfundsfag Med en bacheloruddannelse i samfundsfag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i samfundsfag. Du vil have jobmuligheder inden for undervisning eller med arbejde i såvel stat og kommune som i private virksomheder og organisationer

Grundbøger i samfundsfag

Sociologisk teori betegnes også som samfundsteori eller samfundsfilosofi, og bygger på studier af menneskelig adfærd og samspillet mellem individ og system.. Nogle sociologiske teorier er et resultat af empiriske studier, mens andre hovedsagelig er opbygget om logiske ræssonnementer. Et eksempel på en sociologisk teori, som er en generel, logisk deduktiv konstruktion findes hos Anthony. Man bruger teori er i samfundsfag til minimum tre ting: . Teorier giver et sprog, som man kan bruge, når man skal tale eller skrive om samfundet. Teorier giver os et perspektiv, der gør det muligt at afkode de mønstre, der findes i verden omkring os Køb Sociologi af Poul Brejnrod som bog på dansk til markedets laveste pris og få leveret i morgen. Sociologi dækker det sociologiske kernestof i samfundsfag på A-niveau. Sociologi er inddelt i seks. Grønland - Samfund, politik og økonomi er en grundbog i samfundsfag skrevet til GUX og bogen introducerer bl.a. til: # Sociologi, politik og økonomi. # Samfundsfaget tænkemåde, begreber, teorier, metoder og emner

samfundsfag i c-klassen. Søg på dette website. SAMFUNDSFAGSWIKI I C-KLASSEN. 1. Facebook og reality - unge og identitet i det senmoderne samfund. 1. Samfundstyper Politisk sociologi, partipresse og omnibusaviser. 6. Nyhedskriterierne. 7. Kanyleteorien. 8. Medierne som meningsdannere. 9. GÆSTEBLOG · Læs Allan Baisgaards 15 gode øvelser til undervisningen i specielt samfundsfag og historie. I forhold til sociologi kan det være spændende - i gruppediskussioner - at inddrage elevernes egne erfaringer. Denne bog er et godt redskab til at sætte temaerne ind i en. Køb bøger i Google Play. Kig rundt i verdens største e-boghandel, og begynd at læse i dag på nettet, tablet, telefon eller e-læser. Gå til Google Play nu

Få Sociologisk set af Maria Bruun Bundgård som Hæftet bog på

 1. Luk samfundet op-gaver! giver dig mulighed for at forlade klasse- værelset og lukke samfundet op
 2. komparativ metode, videnskabelig forskning, der er baseret på sammenligninger og analyser af ligheder og forskelle mellem observerede fænomener inden for et defineret analyseområde. Inden for samfundsvidenskaben, hvor metoden er hyppigt anvendt, udgør fx forskellige samfundstyper og politiske systemer analyseområdet
 3. Minerva-modellen -Deler befolkningen ind i segmenter, afhængig af deres værdier.à 4 segmenter med hver deres farve (grøn, blå, violet og rosa) + (lysegråt) à Alt efter hvilket segment man er i, har man forskellig livsstil og værdier. Hvis man er moderne, ligger man i det blå eller grønne felt
 4. Ved discipliner forstås her de faglige discipliner, som er kendt fra universitets- og gymnasiefaget samfundsfag: politologi, økonomi og sociologi. I mange tilfælde vil det mest hensigtsmæssige være at kombinere de to tilgange alt efter, hvilke problemfelter og kompetencemål man ønsker at dække
 5. Du besøger nu DKs største og bedste portal for de tre gymnasiefag Ny bog Ståsteder YtringsFrihed Fakta om Formue Fordeling DK Samfundsfag AT og SO Kommunikation Her finder du mere stof end i de tre fags grundbøger, og meget ekstra materiale Bobler på nettet Kritisk rabiner i USA Præsidentvalg 2016 Hvorfor gå med Niqab!
 6. Hvis du refererer længere afsnit fra en bog så tag noter til det du vil have med. Læg så bogen fra dig og forklar med egne ord, hvad der står. Kan du ikke det, er det nok fordi du ikke har forstået ordentligt , hvad der står, og det vil afsløre sig i opgaven og trække ned i karakteren.

Samfundsfag B, noter, lav flyttepris :) Håndskrevne notater - Samfundsfag B niveau. Det ikke er en bog jeg har til salg her - mangler du selve bogen - se mine andre annoncer, men med de her noter behøver du ikke at have nogen bog Samtidig indeholder den interaktive bog så stort udviklingspotentiale, at forlagene bestandig må forfine produkterne for ikke at ryge bag af dansen. »Globalisering - samfundsfaglige perspektiver« er et eksempel på en i-bog, som er vellykket, men som også har et udviklingspotentiale The English Handbook . iBog®: theenglishhandbook.systime.dk En elevhåndbog til overblik, analyse og begrebsafklaring i engelskfaget. Med The English Handbook får eleverne en grundig metodebog, der kan bruges både til forberedelse hjemme og i forbindelse med undervisningen.. I alle kapitler får eleven: en kort introduktion efterfulgt af nøglebegreber, eksempler og små øvelser Det er ikke alene ok at lade sine elever snakke løs om eget liv i samfundsfagstimerne. Faktisk er det et vigtigt element i deres demokratiske dannelse. Men det kræver at læreren har sin faglighed i orden, hvis den løse snak skal hæve sig over en typisk diskussion omkring middagsbordet, siger forfatteren til ny bog om samfundsfagsdidaktik Vi er endnu ikke stødt på en boganmeldelse af 'Samfundsfag C' af Svend Erik Lundgren, Henrik Kureer, Sverri Hammer, Claus L. Frederiksen og Claus Lasse Frederiksen i de 272 aviser, blogs og andre medier, vi følger. Men vi har fundet 66.035 andre anmeldelser af bøger

Sociologi - Dagens Bog

 1. Immobil:svært eller ikke i stand til at flytte. symbolsk kapital:Symbolsk kapital kan være en hvilken som helst form for egenskab eller handling, som medlemmerne i en gruppe tilskriver positiv såvel som negativ værdi. såsom Anerkendelse, prestige osv. - symbolsk kapital er ofte et resultat af de andre kapitaler, som kultur, social og økonomisk kapital
 2. Som nævnt tidligere omhandler udlejring af sociale systemer, at opgaver, der tidligere blev klaret i de nære omgivelser som fx pasning af børn og af ældre, nu klares af de såkaldte abstrakte systemer. Det kan være børnhaven, plejehjemmet, hospice og mange andre steder, hvor eksperter løser opgaver, som tidligere blev klaret fx i hjemmet
 3. Anthony Giddens, f. 8.1.1938, britisk professor i sociologi, der anses for at være en af de mest betydningsfulde sociologer i sidste halvdel af 1900-tallet og omkring årtusindskiftet. Anthony Giddens har både beskæftiget sig med udviklingen af samfundsteori samt sociologiske analyser af mange forskellige aspekter af det moderne samfund i over 35 bøger og et væld af artikler
 4. Forlaget skriver: Sociologi - viden, teori og metode er en opdateret udgave af Poul Brejnrods Sociologi. Teksten er grundigt revideret og flere steder nyskrevet, ligesom tabeller og figurer er nye eller opdaterede. Bogen indeholder visualiseringer af visse dele af det faglige indhold for at give eleverne en bedre forståelse af stoffet
 5. TY - BOOK. T1 - Samfundslex. AU - Hansen, Carsten Svane. AU - Hansen, Peter Nørbæk. AU - Qvist, Palle. PY - 2000. Y1 - 2000. KW - leksikon. KW - samfundsfag
 6. I forhold til det første element så handler det grundlæggende om at kommunikation i gamle dage primært foregik afhængig af tid og rum. Dvs. at man mødtes og kommunikerede direkte med folk og f.eks. breve blev besvaret med en vis tidsbegrænsning

Video: Samf på B (1. udg.) - Forlaget Columbu

Samfundsfag C - Cases og opgaver Log ind Indhold. Forside Kolofon Forord Indhold Kapitel 2 - Danskernes liv og sociologi Kapitel 3 - Indvandrere og efterkommere i Danmark Kapitel 4 - Dansk kultur Kapitel 5 - Det danske demokrati Kapitel 6 - Ideologier og partier. SOCIOLOGI - Samfundsfag Nørresundby Gymnasium og HF. Sociologiens fokus sociologiske relationerne mellem mennesker, individer eller grupper og kort sagt kan man sige, at sociologiens opgave er at beskrive og forklare de sociale relationers struktur, funktioner og udvikling Samfundsfag. Niveau F og E giver eleverne en grundlæggende viden om danske og internationale samfundsforhold. Kernestoffet politik, økonomi, sociologi og arbejdsmarkedsforhold bliver bearbejdet og præsenteret på en måde eleverne kan relatere til, og som kvalificerer dem til at bearbejde og diskutere enkle samfundsfaglige problemstillinger Leder AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS og 21% af eleverne har valgt SaA som studieretnings-fag. Vi synes, at samfundsfag er passende repræsenteret i gymnasiets humanistiske, naturvidenska-belige og samfundsfaglige studieretninger

Klassisk eksperiment i stereotyper, der bliver til fordomme og diskriminering:. De blåøjede og de brunøjede. Psykologerne Aronson og Osherow 1 foretog eksperimentet i USA med 9 årige elever. Også deres lærer Jane Elliot 2 deltog. Hun fortalte klassen, at brunøjede er mere intelligente og bedre mennesker end folk med blå øjne Som noget nyt giver købet af Samfundsstatistikken også gratis adgang til vores digitale opslagsværk samfundsfag.dk med masser af opslag inden for de fem velkendte samfundsfaglige discipliner sociologi, politik, international politik, økonomi og metode. Koden og fremgangsmåden er her den samme som ved brugen af Den Digitale Håndbog Samfundsfag Erhvervsuddannelser Samfundsfag: Sociologi og modernitet Samfundsudviklingen fra det traditionelle, over det moderne til det senmoderne samfund er i 'Sociologi og modernitet' belyst af fire kyndige samfundsforskere ud fra hver deres vinkel. Det omdrejningspunkt, forfatterne. Anvende og kombinere viden og kundskaber om sociologi, politik, økonomi til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer, herunder erhvervsmæssige problemer, og diskutere løsninger herpå. Systime e-bog. 2017, https://samfundsfag

populær: