Home

Økologiske marker i danmark

NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet et kort over de økologiske marker i Danmark. Kortet er bl.a. udarbejdet som en hjælp til konventionelle landmænd og kommuner, så de kan tage hensyn til deres økologiske naboer, når de skal sprøjte marker eller grøftekanter Det røde Ø-mærke blev indført i 1989. Ø-mærket er en garanti for, at et økologisk produkt er kontrolleret af de danske myndigheder, som jævnligt fører kontrol med de jordbrug og virksomheder der producerer, forarbejder, pakker eller mærker de økologiske varer i Danmark Økologiske sojabønner fra danske marker er muligt. Gode muligheder for at dyrke økologiske sojabønner i Danmark træder nærmere efterhånden som resultater og erfaringer fra projektet Dansk, økologisk dyrkning af sojabønner til fødevare- og foderformål løber ind. Projektet.

Se hvor de økologiske marker er - Landbrugsstyrelse

Baggrund og fakta om økologi - Landbrugsstyrelse

økologiske sektor, at indfri det økologiske potentiale hos de private spisesteder og åbne nye økologiske markeder. Endelig er det afgørende, at Danmark har en stærk, koordineret og erhvervsrettet økologisk forskningsindsats, der styrker en markedsdrevet udvikling af dansk økologi. Med aftalen o Økologiske sojabønner fra danske marker er en mulighed. Gode muligheder for at dyrke økologiske sojabønner i Danmark træder nærmere. Det sker takket være resultater og erfaringer fra et forskningsprojekt ved Aarhus Universitet Mere biodiversitet på dine dyrkede økologiske marker ØkologiRådgivning Danmark er landets stærkeste økologirådgivning med rådgivere, der udelukkende arbejder for og med økologi. Økologirådgivning Danmark er et samarbejde mellem Økologisk Landsforening og SAGRO Der er krav om sikkerhedsafstand til marker med genmodificerede afgrøder i de lande, hvor fx spredning af pollen fra disse GMO'er udgør en potentiel risiko for forurening af de økologiske markafgrøder. Planteernæring. Planter lever af lys, CO 2, vand og næringsstoffer. De første er der som regel rigeligt af i Danmark, men. Økologiske marker fylder snart lige så meget som Fyn Øget støtte til landmændene sikrer ikke alene økologien, siger Økologisk Landsforening. Danmark Søren Gade: »Jeg skal ikke ud og hænge på bannere sammen med Lars Løkke. Jeg passer på min egen troværdighed

Video: Økologiske sojabønner fra danske marker er muligt - DC

Økologiske marker fylder snart lige så meget som Fyn Øget støtte til landmændene sikrer ikke alene økologien, siger Økologisk Landsforening. Udnytter landmændene de nye støttemuligheder, så vil det økologiske areal for første gang nogensinde overstige 300.000 hektar til næste år På Stengården græsser køerne i det grønne, og hønsene løber frit rundt under frugttræerne. Den danske idyl er ikke til at tage fejl af på den økologiske gård i Nordsjælland, der siden 1997 har dyrket mere end 100 forskellige grøntsager på deres frodige marker. Besøg Stengården i Bregnerød eller på deres hjemmeside, Facebook og Instagram

Det svenske klima er meget gunstigt for dyrkning af hamp. Markerne er kendt for at være nogle af de bedste i verden og skandinavisk hamp er særligt rig på CBD. Den hamp, som anvendes til fremstilling af cannabis produkterne her på CBD-Shop.dk, er dyrket og kultiveret på økologiske marker i Sverige uden brug af sprøjtemidler og pesticider Økologiske marker fylder snart lige så meget som Fyn Dansk legende droppede Danmark: - Jeg føler mig så heldig. Biler 5 timer siden 'Uacceptabelt': Nu jagter politiet disse bilister Økologi i marken I Danmark er der marker over det meste. Faktisk er hele 60 % landbrugsjord. at der er op til 30 % flere vilde dyr og planter omkring de økologiske marker, fordi landmanden. Det økologiske areal i Danmark, Europa og i verden vokser år for år. ÅR. 2007. 2009. 2011. hvordan man skal dyrke de økologiske marker, og hvordan de økologiske dyr skal leve. Så en.

Økologiske marker fylder snart lige så meget som Fyn - RetailNew

 1. Danmark. Køer springer til glæde for gæsterne ved et åbent hus-arrangement på et økologisk landbrug. Ved sådanne arrangementer viser de økologiske landmænd gerne rundt i staldene og snakker om dyrevelfærd, velsmag mv. med de besøgende byboere. Fotografi fra 2006
 2. Over halvdelen af det danske areal består af marker. Nogle marker bliver dyrket økologisk, og andre bliver dyrket konventionelt. Men spoler vi tiden frem til 2029, så vil alle markerne kunne være økologiske, hvis udviklingen fortsætter. Det viser en fremskrivning, som Danmarks Naturfredningsforening har lavet
 3. isteriet har netop udarbejdet en elektronisk oversigt, der viser de økologiske marker i Danmark. Heraf fremgår det, at der de sidste to år.
 4. Den økologiske tankegang økologiske marker i gennemsnit ligger 25- 30 pct. lavere end udbyttet i konventionelt dyrkede afgrøder. For havre, rug og grovfoder ligger de økologiske udbytter • Der bruges ikke nitrit i forarbejdningen i økologiske kødprodukter i Danmark. Nitrit virker.
 5. Planten høre til de vilde blomster som man kan se på de danske marker - hvis den da ikke er sprøjtet væk, for sammenligner man de dyrkede marker en sommerdag i det danske landskab, kan man let se hvilket bonde der dyrker økologisk og hvilket der ikke gør

Danmark er blandt de lande i verden, hvor det økologiske forbrug er højest. Men Danmark er ikke blandt landene med højest andel af økologisk landbrugsjord. Få styr på N-fordeling i nye marker med Cropsa - Fraværet af sprøjtegifte giver plads til insekter og blomster. På den måde trives naturen generelt langt bedre på økologiske marker end konventionelle, siger Rikke Lundsgaard. For at skabe mere natur i Danmark er det ifølge Danmarks Naturfredningsforening nødvendigt at reducere landbrugets størrelse Det vil så bringe det samlede økologiske areal op på 300.000 hektar i 2020 - svarende cirka til arealet af Fyn. Fra 2017 til 2018 fik de økologiske landmænd 325 nye kolleger. Dermed er antallet af økologiske landmænd, der producerer fødevarer og foder med det røde Ø-mærke, nu oppe på knap 4000

Økologiske landmænd i Danmark er underlagt et regelsæt, som blandt andet handler om brug af fodermidler, afgræsning, forebyggelse af sygdom samt behandling af sygdomme [3, 4]. Nogle marker er udelukkende anvendt til produktion af græsensilage strenge regler på økologiske gårde for, hvor mange husdyr man må have, og dermed hvor meget gødning de producerer. Man må til-med bruge mindre gødning pr. hektar på de økologiske marker end på de konventionelle. Økologiske landmænd forsøger derfor, at forbedre næringsstofbalancen ved

Gennem flere år har brødrene Jens og Kristian Warming udviklet en robot til såning og sprøjtefri ukrudtsbekæmpelse i økologiske landbrug, og efter et udviklingsforløb i Odenses robotkuvøse er FarmDroid-robotten nu klar til at erobre de danske og udenlandske marker. Læs også: Dansk robotindustri omsætter for 18 mia. kr eksporteret så mange økologiske føde-varer. Den økologiske omsætning udgør i dag 8 pct. af det samlede fødevaresalg. Det er den største andel i verden, og tallet er stigende. Og siden 2007 er værdien af den samlede økologiske fødevareeksport steget med 228 pct. Med det røde Ø-mærke skabte vi en for-skel, der kan mærkes

Selvom økologiske fødevarer indeholder færre pesticider og flere mineraler, kan forskningen ikke bevise, at økologiske madvaner gør dig sundere. der findes i Danmark. at der typisk er flere vilde dyr og planter på de økologiske marker end på de konventionelle Økologisk Landsforening vil sammen med Føtex sikre mere mad til bierne og deler derfor gratis blomsterfrø ud i hele landet på fredag. Frøene kan vokse sig til en flot blomster-buffet, som er ren guf for vores vilde bier. Flere bi-arter er truede, fordi de mangler føde og sprøjtefri levesteder Sandheden er, at økologiens indtog i Danmark hverken er begrundet af videnskab, økonomi eller fornuft, men udelukkende af følelser og politik. De økologiske marker er kendt for at indeholde mere humus pga bla husdyrsgødningen, bakterier og svampe mv - og dermed bindes mere kulstof Til de økologiske marker udbydes et stærkt og gennemafprøvet vårsædssortiment, som indeholder vårbyg, havre, vårhvede samt markært og hestebønne. Vi fokuserer især på god og tidlig vækst til ukrudtskonkurrence, stærk sygdomsresistens og højt udbyttepotentiale. om vores økologiske vårsædssortiment De økologiske landmænd står over for krav om udfasning af importen af konventionel gødning til de økologiske marker. Derfor har de interesse i recirkulering af næringsstoffer fra byerne. Økologisk Landsforening (ØL) stiller i deres interne regler krav om, at organisk affald, som tilføres biogasanlæg, ska

En tredje myte, der senest blev gentaget af klimaministeren, er, at de mindre udbytter på økologiske marker i Vesten skaber behov for at rydde mere skov til landbrugsformål. Der er hverken i Danmark eller andre steder i verden nogen form for evidens for, at økologisk jordbrug i virkeligheden har fortrængt natur. Økologer har mindre. Økologiske landmænd fordeler sig ujævt i Danmark Samme udvaskning af kvælstof ved økologisk og konventionel planteavl Stribedampning virker mod ukrudt Bekæmpelse af æbleskurv ved brug marker, +halm.

I Danmark må der kun dyrkes GM-afgrøder, som er godkendt til markedsføring i EU efter hvis marker ligger i nærheden af bedriften. Økologiske jordbrugere kan desuden få udbetalt kompensation for et økonomisk tab, selvom ovenstående betingelser ikke er opfyldt. Det er i tilfælde. T anken om økologisk landbrug i Danmark har været undervejs i mindst 50 år. Ideen med at omlægge dansk landbrug til et økologisk jordbrugserhverv er ikke længere forbeholdt nogle langhårede idealister i uldne sweatre. Det økologiske marked boomer - og flere og flere borgere kræver fødevarer på middagsbordet uden diverse giftstoffer Det værste var måske, at skove og marker blev sprøjtet med fly. Metoden blev også brugt til bekæmpelse af myg i vådområder. En betydelig del af sprøjtemidlerne blev ført væk fra målområdet med vinden og landede uden for markerne. Nu bliver der ikke længere sprøjtet fra fly i Danmark Konventionelle dyr må afgræsse øko-marker. Foto: Arkiv . Ikke-økologiske dyr fra bedrifter med ekstensiv drift kan igen afgræsse økologiske arealer. Det er nu igen tilladt at lade konventionelle dyr afgræsse økologiske arealer. Ny Tesla-agtig minilæsser landet i Danmark. Hvis du ikke omlægger alle marker på en gang, skal du i denne periode være opmærksom på, at der ikke forekommer parallelavl; der må altså ikke være samme afgrøde på ikke-økologiske marker som på økologiske og marker under omlægning

Økologiske marker fylder snart lige så meget som Fyn - Food

 1. Til dine økologiske marker udbyder DLG to forskellige gødninger, godkendte til økologisk planteavl. Vores gødninger er samgranulerede gødninger, der sikrer en ensartet spredbarhed og vækst i din planteavl
 2. I Danmark er vi velsignet med helt rent vand i undergrunden, som vi blot kan pumpe op og sende ud som drikkevand i vores haner uden videre rensning. Ved at vælge økologi er du med til at skåne vores fælles vand for rester af de giftstoffer, som bliver brugt på ikke-økologiske marker
 3. Friland Økologi er vores økologiske mærke inden for både okse- og grisekød. Hos Friland Økologi tror vi på, at dyrevelfærd giver dig en ekstra god smag i munden. Alt vores kød kommer fra dyr, der er født, opvokset og slagtet i Danmark. Vores grise fødes i hytter på græsmarker i den FRI og åbne natur - hos danske landmænd
 4. økologiske produktion, både pr. arealenhed og i form af omlægning af mere areal, - et ønske, der også af-spejles i et stabilt voksende marked for økologiske fødevarer, både i Danmark og på eksportmarkedet. Et vigtigt værktøj til at nå målene om bedre klima-performance og øge den økologiske produktion er at brug

Nye regler fremmer økologisk honningproduktion i Danmark

 1. Nye græsmarker på økologiske bedrifter skal indberettes inden brug Økologer, der forpagter eller lejer græsningsret på nye marker, skal indberette omlægning til økologi, inden de nye marker afgræsses eller der tages slæt på dem
 2. For eksempel giver mere ukrudt i de økologiske marker mere føde for planteædende insekter, flere blomster til bestøverne og bedre fødegrundlag for rovinsekter, fugle og andre dyr. Samtidig forsøger den økologiske landmand naturligvis at bekæmpe ukrudtet uden brug af kemiske midler
 3. Kører du en tur gennem det danske marklandskab, støder du oftere end tidligere på økologiske marker og malkekøer. Det økologiske areal blev fra 2015 til 2016 udvidet med 21 procent, så i alt 8 procent af al landbrugsjord i Danmark nu er økologisk. Og det en Danmarksrekord
 4. eret af korn, kløvergræs, vedvarende græs og an-det grønfoder. Tilsammen udgjorde disse grupper 90% af det samlede økologiske areal

Danmark - økosystem og miljøforvaltning Gyldendal - Den

Økologiske mærker - lf

Efter at have testet økologiske øl af flere omgange, satser den anden store bryggerikoncern i Danmark; Carlsberg til efteråret stort på, at det økologiske boom denne gang også afføder succes på hylderne for mainstream-øl. Derfor lancerer bryggerigruppen øllen Tuborg Rå, der er både ufiltreret og økologisk Til hjælp for bier og andre insekter bliver der blandt andet nu sået blomster langs økologiske marker i hele landet THY: Lørdag bliver der mulighed for, at haveejerne i Danmark kan give et. Derfor er det ikke overraskende at samtidig med, at der er ofret mange hundrede millioner kr. i tilskud til nye økologiske marker, er det SAMLEDE økologiske markareal stagnerende. En anden tvivlsom ordning for det udvandede økologibegreb er, at økologiske landmænd gerne må bruge et vist kvantum ikke-økologisk foder til deres produktionsdyr GRUNDVAND Økologiske landmænd bruger ikke sprøjtemidler, der kan sive ned i grundvandet. Så når du køber økologiske varer, er du med til at spare vores fælles vand for rester af de giftstoffer, som ikke-økologiske landmænd sprøjter deres marker med. I Danmark er vi fra naturens side beriget med helt rent vand i undergrunden I Danmark er bestanden af honningbier reduceret med omkring 40 procent siden 1970, viser tal fra Aktuel Naturvidenskab. Men bierne er vigtige for landmændende. Når Naturmælk giver bierne fri adgang til økologiske marker, giver bierne vilde blomster mulighed for at blive bestøvet

Det første økologiske biogasanlæg i Danmark er ved at blive opført på Axel Månssons gartneri. Mandag i denne uge besøgte energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt anlægget, og satte gang i produktionen af økologisk biogas til gasnettet, skriver Nature Energy i en pressemeddelelse Økologiske landbrug anvender nemlig ikke sprøjtegifte i kampen mod bl.a. ukrudt og skadedyr. De forsøger i stedet at samarbejde med naturen, så du kan få grøntsager af absolut højeste kvalitet, uden brug af giftige kemikalier. Økologiske grøntsager er sundere for både dig og miljøet. De kan dyrkes som friavl (på marker) og i drivhuse - Forskning bliver afgørende for udvikling af økologi og det økologiske håndværk, og vi ser det som helt centralt, at der bliver sikret bevillinger til området fremadrettet. Danmark bør være helt i front med økologiforskning, siger Karen Hækkerup. - Økologi er et marked i global vækst og en stærk mulighed for landbruget og Danmark

Økologisk Landsforenin

Økologiske marker fylder snart lige så meget som Fyn Øget støtte til landmændene sikrer ikke alene økologien, siger Økologisk Landsforening. Der skal skrues markant op for støtten, så de mange landmænd, der gerne vil være økologer, holder snuden i traktorsporet Hvordan ved du, at der f.eks. ikke er parabener i din nye creme - eller at dine tomater er 100 procent økologiske, og at dit vaskepulver ikke er megaforurenende? Du kigger efter de forskellige øko-mærker. Vi guider dig gennen mærknings-junglen her Naturlig Beklædning er et firma der handler med ubehandlede og økologiske uldprodukter. Bæredygtighed og respekt for naturens virkemidler er grundstenen. Ulden der benyttes til de fleste af vores garnprodukter er dansk, økologisk og forarbejdes i Danmark. Vores egen økologiske uld bliver vasket og forarbejdet på gården

Milklife - Milk life - Økologiske plantebaserede produkter

Miljøet: De grønne marker blev indført for at hjælpe miljøet. Resultatet lever langt fra op til forventningerne Var det ikke for de nøgne træer og bevidstheden om, at der stadig kan nå at komme både sne og nattefrost, kunne man rent glemme, at det er vinter. Pløjemarkernes sortbrune felter. Internet Danmark har netop åbnet den helt nye og meget besøgte portal DANMARKSKORT.DK indeholdende danmarkskort - det bliver en sikker vinder i antallet af besøgende og med den udvikling der er på vej ind i vores nye portal med danmarkskort, vil brugerne f Vi har vores eget økologiske landbrug på bryggeriet. Vores marker er kilden til vores malt, og dermed vores øl. Jo bedre vores jord har det, jo bedre bliver øllen, og det er essentielt at samarbejde lokalt for at nå den øl-kvalitet vi ønsker - Det økologiske areal i Danmark nærmer sig 10 procent af det samlede landbrugsareal, hvilket svarer til et omfang på størrelse med Fyn. Kilde: Økologsik Landsforening. De økologiske marker breder sig hastigt ud over Danmark i takt med, at danskerne fylder indkøbskurvene med flere og.

Det er en periode, hvor Danmark forvandler sig fra at være en splittet nation til at blive en nordisk stormagt. Det begynder med en ambitiøs konge, Valdemar Atterdag, der får chancen for at genopbygge Danmark og det fortsætter med hans datter Magrete, som helt uventet formår at sætte sig på magten i Danmark Endvidere er den geografiske fordeling af husdyrholdet i Danmark skævt fordelt, da langt de fleste husdyr findes i Jylland. Det kan derfor være svært for økologiske landmænd - især på Sjælland at have nok økologisk husdyrgødning til rådighed til at gøde deres marker Frilandsgrønt v/ Karen og Jakob Tange Kjelstrupvej 11 Kjelstrup 7700 Thisted Tlf: 29269676 E-mail 3 MENNESKER & MENINGER 14. august 2015 nr. 571 ØKOLOGI & ERHVERV 3 INDHOLD: AKTUELT MARK OG STALD MAD OG MARKED Når 2015 er omme vil mindst ha ny jord være på vej til at blive økologisk. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014 tegner et nuanceret billede af det økologiske landbrug i Danmark Endelig bruges der mere diesel, fordi man på de økologiske marker harver i stedet for at bruge sprøjtemidler som i de konventionelle landbrug. Jakob Majcher mener, at hans konklusion er relevant i forhold til at nytænke det røde Ø-mærke. Tiden er nemlig en anden end dengang, mærket blev opfundet og dets regler defineret

Danmark 100 procent økologisk Links til artikler, bøger, websites, radio- og tvprogrammer om økologi, permakultur, biodynamik og selvforsyning. at mange nye økologiske kollegaer nu har mulighed for at lægge om til økologi og roser at regeringen og Dansk Folkeparti har sikret 315 mio. Robotten er tilpasset naturlivet og laver hverken skader på jord eller grundvand,« siger Kristian Warming, den ene af de to opfindere og direktør i FarmDroid, som allerede nu har de første 12 FarmDroid-robotter kørende på økologiske marker rundt i landet Økologiske landmænd mangler næringsstoffer for at kunne dyrke så meget, som de ønsker. Derfor spreder økologiske landmænd i dag en betydelig mængde gylle fra konventionelle svinebrug på deres marker med alt hvad det indebærer af medicinrester og fremmedstoffer

Økologisk Danmarkskort - hvor ligger de økologiske landbrug

3 Generelt er de økologiske marker domineret af korn, kløvergræs, vedvarende græs og andet grønfoder. Tilsammen udgjorde disse grupper 90% af det samlede økologiske areal i Højværdiafgrøder, som spisekartofler, grønsager samt frugt og bær, udgjorde i 2006 kun henholdsvis 0,7, 0,8 og 0,2% af det økologiske areal Udnytter landmændene de nye støttemuligheder, så vil det økologiske areal for første gang nogensinde overstige 300.000 hektar til næste år. Økologiske marker fylder snart lige så meget. Økologiske marker gør det ikke alene Et grundigt kig på arealerne omkring de økologiske marker eks. markskel viser, at de har signifikant flere blomster af høj værdi for bierne, altså et bedre udbud af pollen og nektar. Og her viser studiet, at det kommer en særlig gruppe af bier til gode, nemlig humlebierne

Økologiske sojabønner fra danske marker er en mulighed

Økologiske marker fylder snart lige så meget som Fyn. msn finans. så vil det økologiske areal for første gang nogensinde overstige 300.000 hektar til næste år Det rene vand: I Danmark er vi velsignet med helt rent vand i undergrunden, som vi blot kan pumpe op og sende ud som drikkevand i vores haner uden videre rensning. Når du vælger økologi, er du med til at skåne vores fælles vand for rester af de giftstoffer, som bliver brugt på ikke-økologiske marker

Mere biodiversitet på dine dyrkede økologiske marker - oerd

Det betyder, at en del af det certificerede økologiske udenlandske honning, der sælges i danske butikker, ikke lever op til danske standarter og er en dårligere kvalitet end uopvarmet dansk honning. Meget af det udenlandske økologiske honning, der bliver solgt i Danmark, har været opvarmet. Det er tilladt at opvarme honning til 45 grader grøntsager og afgrøder på vores marker og haver ikke rutinemæssigt bliver undersøgt for rester af prosulfocarb. I de tilfælde, hvor forureningen hidtil er fundet, er det ved stikprøvekontrol. Alternativet til giftregn er økologisk landbrug I Danmark er 7% af landbrugsarealet økologisk dyrket og i netop 2016 er en mege I de økologiske marker fandt vi færre spindemider end i de konventionelle, og det betød, at der totalt set var flere rovmider per spindemider i de økologiske marker sammenlignet med de konventionelle marker og på den måde opnås en bedre naturlig skadedyrsregulering Der er dog forskel på, hvor i marken, man opgør dette 1.1.1 Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa Ifølge FAOSTAT udgør landbrugsjorden i 2013 61 % af Danmarks samlede areal på 4.309.000 ha. Heraf er 92% marker under plov, svarende til 56% af Danmarks samlede areal. Det gør Danmark sammen med Bangladesh til de mest intensivt dyrkede lande i ver-den Der findes 288 forskellige arter af bier i Danmark, og især de vilde bier har det svært. Ikke kun blandt de økologiske landmænd, men også hos forbrugerne, der med et stykke jord i haven eller altankassen kan være med til at gøre en forskel. Landmændene vil i de kommende uger så.

Økologisk landbrug - Wikipedia, den frie encyklopæd

Se vores nye stenformalede økologiske hvedemel og to af vores mest populære brødblandinger herunder. malet og bagt i Danmark. Vi har også markedets største udvalg af dansk mel, som er din garanti for god smag, høj kvalitet og rene råvarer fra danske marker. Se tre af produkterne herunder Ø-mærket bevidner, at staten har kontrolleret og godkendt at landmanden og virksomheden overholder de økologiske regler, og at den sidste forarbejdning eller pakning af fødevaren har fundet sted i Danmark. Ø-mærket er dermed forbrugernes garanti for, at fødevaren er økologisk

Økologiske marker fylder snart lige så meget som Fyn

Undersøgelserne viser blandt andet, at: I gennemsnit er der 40 forskellige plantearter i levende hegn mellem økologiske marker. I hegn mellem ikke-økologiske marker er der kun 22 arter (tallene gælder de dele af Danmark, hvor jorden er naturligt sandet) Vi har sendt dig en e-mail med et bekræftelseslink. Dit nye password træder i kraft, når du klikker på dette link

Regeringen og DF's nye økologiske vækstplan er med til at holde Danmark i front med hensyn til økologisk landbrug, mener de hos Økologisk Landsforening og hos Landbrug & Fødevarer. Kløvergræs kan i fremtiden sikre gødning til økologiske marker. Det skal et projekt med deltagelse af. Økologien og Danmark har været ude på noget af en rejse, og Ulrich og Fie har været med hele vejen. Vi har besøgt Hanegal i Haderslev for at følge produktionen af Irmas økologiske produkter fra Hanegal. - Duften af fersk kød blander sig med den gennemtrængende duft af røget bøgeflis, mens vi går gennem hallerne I Danmark er cirka 280 økologiske landmænd andelshavere i Arla. De er med til at sikre, at cirka 50.000 malkekøer kommer på græs. Køerne leverer mælk til Arla ØKO®. Det giver mangfoldighed - både i naturen, hvor dyre- og plantelivet trives på de økologiske marker, og i køledisken. Sidste søndag i maj er der ved at udvikle sig en tradition for, at grisene får opmærksomhed efter - efter at have stået i skyggen af køerne under Økodag og mange andre økologiske begivenheder. Ti økologiske svineproducenter åbner i år stalddøre og marker for besøgende søndag d. 29

populær: