Home

Litteraturhenvisninger ku

Litteraturhenvisninger Præcise og fyldestgørende litteraturhenvisninger er et krav i akademiske opgaver, artikler, rapporter osv. I det hele taget er det en helt central del af det at skrive videnskabeligt, at man henviser til kilder, refererer dem direkte eller indirekte og at man forholder sig kritisk til dem. Bemærk venligst, at din egen studieordning KAN indeholde krav, som er. Litteraturhenvisninger og referencer. Her kan du læse om, hvordan du henviser til den litteratur og de kilder, du har brugt i opgaven. I din opgave skal du henvise til den videnskabelige litteratur og de kilder, du bruger. Se også videnskabelighed Organisk syntese linksamling. Ressourcer for kemistudier på gymnasier, laborantskoler og Universiteter Det der i den nye sproglige situation er allervigtigst, er på en række områder at skabe parallelsproglighed mellem engelsk og dansk. Hvis vi ikke er villige til det, vil domæne efter domæne falde, og disse sproglige tab vil blive ledsaget af kundskabstab og uddybede sociale kløfter

LITTERATURHENVISNINGER

 1. 2 INTRODUKTION Når man arbejder med referencer, er det vigtigt at være konsekvent og præcis. For at opnå dette er der blevet udarbejdet flere internationale standardiserede referencesystemer
 2. I databasen er inddateret litteraturhenvisninger knyttet til genstande og indskrifter. Litteraturhenvisningerne er desværre på nuværende tidspunkt ikke er genereret i visningen på denne hjemmeside. Der arbejdes fortsat på en løsning. Litteraturhenvisninger er dog i nogen grad indbygget i databasens tekster efter Harvard-citationssystemet
 3. 64.943 individuelle fortællinger om en videregående uddannelse skal til at begynde. Mit eget universitet (KU) skal alene byde velkommen til 6.873 nye studerende, der skal indføres i de akademiske traditioner og spilleregler: Videnskabelig metode, kildekritik, korrekte litteraturhenvisninger, studieteknik og først og fremmest kritisk tænkning

Sådan laver du en litteraturliste, fodnoter og henvisninger. Når man skriver en opgave gør man ofte brug af viden fra bøger, artikler, interviews eller andre kilder Nyheder. Unge, der deler billeder uden samtykke, bliver ratet lavt på selvkontrol 15.05.2019. Unge-profilundersøgelsen 2017 bidrager med mere viden om situationer, hvor billede-deling foregår, sagde sociolog Jakob Demant blandt andet til konference om forebyggelse med 250 deltagere.

Formålet med litteraturlister er at dokumentere brug af kilder og gøre andre i stand til at opspore kilderne. Litteraturlister ordnes efter forfatterens efternavn - det mest usædvanlige efternavn først, f.eks. -sen navne kommer til sidst: Roest Pedersen, Jesper Kildehenvisninger i projektrapporten herunder APA referencesystem. Hver gang I citerer eller skriver en passage med inspiration fra noget, I har læst et andet sted, skal I lave en kildehenvisning - uanset om det er fra en bog, en avis, et magasin, en hjemmeside og så videre Litteraturhenvisninger anbringes i teksten i parentes (Efternavn 1993:123). Noter placeres efter teksten med referencenummer anbragt i teksten i firkantede parenteser. [1] Indskriv noterne manuelt - brug ikke tekstbehandlingsprogrammets fod- eller slutnotefunktion. Litteraturlisten placeres til sidst Projektbeskrivelsen må maksimalt fylde 1-2 sider (A4-format) inkl. fodnoter, litteraturhenvisninger, illustrationer, grafer m.m. Bilag. Budget og tidsplan med oplysninger om det ansøgte beløb og evt. søgt eller opnået støtte til samme formål fra anden side; Ved bogudgivelser: værkets indholdsfortegnelse og oplysninger om dets.

Litteraturhenvisninger - AU Studypedi

Litteraturhenvisninger: Der bruges social science-notation, dvs. i den løbende tekst anføres i parentes forfatters efternavn + årstal + sidetal, og en parentes som (Hallbäck 2010, 18) erstatter således et fodnotetal. Noter benyttes derfor kun, når der er mere at meddele end en ren og skær kildeangivelse Litteraturoversigter. Lund, Torben, and Juristforbundet. Juridiske Litteraturhenvisninger.København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1950. Prin

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE-SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 200 6 Sikkerheds- og forsvarspolitisk analyse FRemgaNgsmåDe Vores formål er at foretage en analyse af de sikkerhedspolitiske vilkår for dansk forsvarspolitik, som kan dann

dialekt.dk. På dialekt.dk findes der under punktet dialektkort 31 prøver på dialekter og 12 prøver på regionalsprog med transskriptioner, oversættelse, kommentarer og litteraturhenvisninger. Endvidere findes der flere lydprøver på dialekter uden transskription eller kommentarer der fx kan bruges ved undervisning, eller hvis man vil træne sit dialektøre Litteraturhenvisninger i teksten Du skal altid henvise loyalt til de kilder, du anvender i projektet. Dette hænger sammen med, at du ikke må gengive noget, andre har skrevet, uden at henvise til kilden. Det kan være svært at afgøre, om en oplysning skal følges af en henvisning. Reglen siger, at du hellere må referere en kilde fo Oversigts publikationer som: Review of.., Advances in.., Progress in.., Annual Review of.., Survey ofDe har ofte mange litteraturhenvisninger. Bøger. Behandler et faglig område i en større selvstændig publikation ?? Lærebøger. Publikationer, der anvendes til undervisning, som jævnligt opdateres med tilføjelse af ny viden i kort form Yderligere litteraturhenvisninger vil blive givet undervej. Ku.dk bruger blandt andet cookies til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra ku.dk igen. Accepter cookies Læs mere om cookies på ku.dk

Studieressourcer - Københavns Universitet - ki

 1. Søgemaskine over alle forskere fra Københavns Universitet. en kultursociologisk undersøgelse af folkekulturens stilling i lokalsamfundet og i kulturpolitikke
 2. Rocio Hernandez / KUER . The story of the Mormon pioneers who travelled West to settle in the territory that is now the state of Utah is well-known. What's less well known is the stories of the African Americans who also made the journey
 3. Man skal registrere sig for at kunne bruge ordbogen til mere end 3-4 opsla
 4. Søgemaskine over alle forskere fra Københavns Universitet. Åbningen af biblioteksrummet - de formative år i danske folkebibliotekers arkitektur i det 20. århundredes første halvde

Litteraturhenvisninger er med forbehold, det endelige valg angives i Absalon før blokstart. Undervisningsform. Ku.dk bruger blandt andet cookies til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra ku.dk igen Hjemmesiden har valgretsjubilæet som hovedtema og bugner med information og litteraturhenvisninger. St. Sunniva. Tidskrift for norske kvinnelig teologforening. 2/2013/21. årgang. 100 år med stemmerett og feministteologi. Temanummeret dækker kampen for stemmeret i et nordisk perspektiv og har den rolle med, som teologi og. Lakrød bægerlav. Lakrød bægerlav (Cladonia floerkeana) er en af over 60 arter i slægten Cladonia, der omfatter rensdyrlaver og bægerlaver.Samtlige arter i slægten er optaget på EF-Habitatdirektivets liste V over arter, der skal beskyttes, hvis en overvågning viser, at de er i tilbagegang Biografi En biografi af Ejvind Lunddorf Dengsø er tilgængelig. Klik her for at læse den. Notater Fra 07.02.1944, Arresteret og overført til Horserød, videre til Frøslev og endlig Neuengamme, hvor han omkom 17.3.194

Parallelsproglighed - begrebets oprindelse - cip

 1. Ad 6) litteraturhenvisninger 2008 The Sociology of Zygmunt Bauman - challenges and critique Edited by Michael Hviid Jacobsen & Poul Poder Aldershot: Ashgate. Bauman (2006): Baumans mosaik - Essays af Zygmunt Bauman om etik, kritik og utopi 1990-2005, (red.
 2. Indhold F o ro rd.. XIII Kapitel 1
 3. Bogen er redigeret af professor emeritus, Bjarne Stoklund, Institut for Arkæologi og Etnologi, KU. PRESSEN SKREV: »En væsentlig bog om et væsentligt emnekompleks. Den har nyttige litteraturhenvisninger og krydshenvisninger mellem de enkelte artikler. Sproget er klart og godt, sådan som man har ret til at forvente det.
 4. Bibliografiske referencer (litteraturhenvisninger) skal altid findes i tekster, der bygger på andres arbejde. Dette gælder, hvad enten det er meninger, vurderinger, talmateriale, modeller, resultater eller konklusioner. Der er to hovedformål med udarbejdelse af referencer: De skal yde dokumentation for teksten. Dels forankres ens egen tekst.
 5. • Litteraturhenvisninger • Argumentation • Flet mellem teori og empiri Tekstuelt vejledning • Struktur, sprog, formuleringer • Er teksten indforstået? Banal? Procesvejledning • Skrive- & læseproces • Planlægning & milepæle •Indpisker-rolle?! Systemets repræsentant • Studieordning, læseplaner • Eksamenskrav og bedømme
 6. Formålet med at lære at lave litteraturhenvisninger og en litteraturliste er, at du skal kunne dokumentere, hvordan du bruger andres arbejde i din besvarelse. En opgavebesvarelse bygger som regel på andres materiale, og det skal man kunne se, ellers er det plagiat, dvs snyd
 7. De fleste uddannelsesinstitutioner har indgange til hvordan man kan få viden om og komme i kontakt med deres forskere. Vi vil vise det for KU og AU, da det er de institutioner vi kommer fra, men I skal også være opmærksomme på andres universitetet og udannelsesinstitutioner som professionshøjskoler o.lign-Organisationer og Virksomhede

Litteratur og litteraturhenvisninger - runer

dereførende litteraturhenvisninger. AIGIS 18,2 3. det ikke drejer sig om et rent metafysisk værk, som titlen også røber; der er tale om værker, som var af stor betydning for Mastri).7 Men vi støder også på metafysikfrem Gennemgang af Ku Klux Klans historie, organisering og ritualer gennem 150 år, samt et indblik i de samtidshistoriske forhold KKK : Ku Klux Klan - en amerikansk terrororganisation - John Christensen (f. 1948) | bibliotek.d

ign@ign.ku.dk www.ign.ku.dk Ansvarshavende redaktør Niels Elers Koch ISBN 978-87-7903-642- Grafisk arbejde Inger Grønkjær Ulrich Forsidefoto Lone Mossin, Natur og Miljø, Aarhus Kommune Publicering Rapporten er også publiceret på www.ign.ku.dk Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivels Missouri Evergreen is supported by the Institute of Museum and Library Services under the provision of the Library Services and Technology Act as Administered by the Missouri State Library, a division of the Office of the Secretary of State Med udgangspunkt i de samtidshistoriske forhold skildres Ku Klux Klans fødsel og første storhedsperiode 1866-77, herunder Klanens opbygning, maskering, ritualer, terrorvirksomhed mm 3 Resumé Denne rapport beskriver et projekt, som blev gennemført ved Center for Læseforskning på Københavns Universitet i perioden 2012-2015 og blev støttet af Trygfonden, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (herefter be

Man kan også finde litteraturhenvisninger heri. En liste over web-adresser af relevans for matematikhistorie iøvrigt findes i form af History of Mathematics Web Sites. Arbejdet med den skriftlige projektrapport. Målgruppen for rapporten er makker gruppen litteraturhenvisninger til hvor den teoretiske baggrundsviden er fundet. Der vil ofte også indgå en metodebeskrivelse Materialer Liste over alle apparater og materialer, som blev anvendt til eksperimentet. Skitse En skitse (eller et foto) af den forsøgsopstilling, der blev anvendt i eksperimentet Under litteraturhenvisninger kan du læse om og se eksempler på, hvordan du konkret udformer henvisninger til dine kilder i din litteraturliste.. Primær- og sekundærlitteratur. I nogle tilfælde kan det være en god idé at dele litteraturlisten op i primærlitteratur og sekundærlitteratur.Det kan give et bedre overblik 7 Litteraturhenvisninger 8 Appendix A 9 Appendix B 10 Appendix C 11 Appendix D 12 Appendix E. 2 1 Indledning Vigtigheden af at folk får en uddannelse har i mange år været et mantra i Danmark såvel som andre steder. Uddannelsesinvesteringer ses som en afgørende faktor til forklaring af de Ansvarligt institut: Fødevareøkonomisk Institut: English Title: Environmental and Natural Resource Economics: Tidligst mulig placering: Bachelor 2. år til Kandidat 2. å

Problemformulering Print/læs i PDF-format Problemformulering? Jamen, den laver man da til sidst! Den bemærkning kan man komme ud for. Man skriver sin opgave, sit speciale, så finder man ud af, hvad det handler om, og så strikker man en problemformulering sammen, der svarer til indholdet 4 Pædagogiske tips Forsøget er en god mulighed til at diskutere toksikologi og særlig brugen af forsøgsdyr. Her kan bl.a. anbefales et KVL - temahæfte fra 2006 (nu KU, Biovidenskabelig Fakultet). Kommenterede litteraturhenvisninger findes på sidste side, de kan bruges til perspektivering af eksperimentet 2) Litteraturhenvisninger specifikt vedr. studiegrupper Inspirationskilderne er valgt og prioriteret med udgangspunkt i erfaringsopsamlingen og suppleret af arbejdsgruppen. Det er med andre ord udvalgte inspirationskilder, der helt sikkert kan suppleres med andre inspirationskilder, konkrete ideer, forslag og eksempler Empiri, teori og metoder bag Jonna Jepsens foredrag, kurser og konsulentfunktion Litteratur - bøger, hæfter, artikler, elektroniske medier Listerne herunder omfatter de væsentligste bøger, hæfter, artikler, kronikker o Mendeley er et gratis referencehåndteringsprogram, der gør det nemt at formattere litteraturhenvisninger og referencelister. På dette kursus vil du høre om: Opbygning af en Mendeley database Import af referencer til Mendeley fra diverse kilder Opdeling af Mendeley-databasen Dubletsøgning i Mendele

Video: Vi er ved at effektivisere os til dårlige - ifro

Efteråret er Studieretningsprojekt-tid på Rysensteen Gymnasium. I løbet af september skal de fleste klasser vælge fag. I kommentartråden herunder kan du hente inspiration til forskellige SRP-emner, hvori faget matematik indgår Litteraturhenvisninger (links tjekket pr. 8. april 2007) Kvantemekanik Hansen, William W. og Parbo, Henrik: Elementær kvantemekanik, Systime 1981 (En passende kilde at anvende til at opnå teoretisk viden om de grundlæggende begreber i kvantemekanikken

BEK nr 114 af 03/02/2015 - Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen) - Uddannelses- og Forskningsministerie Filmdatabasen Søg i film, personer og selskaber I Filmdatabasen kan du søge fakta om film, skuespillere og filmfolk helt tilbage fra dansk films fødsel til de nyeste titler i biografen og finde masser af trailere, filmklip, stills, plakater og andre materialer Her kan du downloade litteraturlister, der har været kilde til Interkulturel.com - Klik her, hvis du ønsker litteraturhenvisninger til samtlige kilder til sitet. - Klik her, hvis du ønsker en liste med litteraturhenvisninger, der er gode til at blive klogere på kulturs dybere lag

til sidst give nogle kommenter ede litteraturhenvisninger. 6 1. Forsvar for relevans Man kan næppe blive uenige om , at formålet med sprogundervisni ng er at bibringe de studerende evnen til at forstå ytringer og tekster på det fremmede sprog, til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt på. De 5 tillæg indeholder litteraturhenvisninger, det nævnte minileksikon, en nyoversættelse af den pavelige bulle om kalenderreformen i 1582, Inter gravissimas, forordningen om overgang i Danmark i 1700 og en liste over overgangene fra gammel til ny kalender for de forskellige lande. Trollhättan II-brakteatens bevis for bevaret nalt -a i urnordisk ek wraita. Simon Poulsen, Indoeuropæisk. Sprogvidenskabelig Studenterkonference 201 trykke den mundtlige stil, men har tilføjet teksten omhyggelige kilde- og litteraturhenvisninger: mit håb er, at teksten kan læses uden omfattende forudsætninger, og at noterne kan bruges, hvis man ønsker at gå i dybden med enkelte problemstillinger. Oversættelser er mine egne, hvis andet ikke er angivet

Video: Sådan laver du en litteraturliste, fodnoter og henvisninger 201

soc.ku.dk - Sociologisk Institut - Københavns Universite

Hvordan laver man en litteraturliste? - Statskundskab - Index

indholdsfortegnelse, litteraturhenvisninger, engelsk resumé, bilag og noter. For to studerende svarer det til et omfang på ca. 30.000-48.000 ord, dog maks. 48.000 ord. Ca. 50-80 sider. 3. Specialeperioden er fra 1/2-15/6 eller 1/9-15/1, med bedømmelsesfrist på 14 dage, dvs Per Frostad of Norwegian University of Science and Technology, Trondheim (NTNU) | Read 18 publications, and contact Per Frostad on ResearchGate, the professional network for scientists 4 Abstract: The challenges of cultural communication in late modern society - between knowledge, experience and acknowledgement. It is the overall aim of this thesis to analyze and discuss late modern quality criteria fo For hvert emne er der en overordnet projektbeskrivelse samt 1-2 konkrete forslag til problemformulering. Derudover er der en liste med baggrundsmateriale, som kan indeholde litteraturhenvisninger, forelæsningsnoter, øvelsevejledninger og links til relevante hjemmesider om at udarbejde en overordnet, fælles beskrivelse af elementerne - systematisering og kommunikation - for alle forløbspakker. Afrundingsfase

This course is a Amharic basic-level language program developed by the Foreign Service Institute (FSI). The course has been used for over thirty years by United States government diplomats and officers for learning the Amharic language Ansvarligt institut: Institut for Produktionsdyr og Heste : English Title: Climate in and around Animal Houses: Tidligst mulig placering: Bachelor 2. år til Kandidat 2. å

Kildehenvisninger i projektrapporter og opgave

Forfattervejledning - Københavns Universite

Ofte gjaldt det skade på andre sine husdyr, avlingar eller anna levegrunnlag. At ei heks hadde kasta trolldom over ei ku slik at ho fekk sur mjølk i juret eller knakk ryggen, er døme på slike skuldingar. Det kunne også vere kjærleiksmagi: at ei kvinne hadde tatt mannen frå ei anna Litteraturhenvisninger i brødteksten skal erfaringsmæssigt tjekkes meget grundigt. Typiske fejl er: komma mellem enkelte forfattere (skal være ;), mellemrum mellem kolon og sidetal. Typiske problemer i litteraturlister numre vi skriver altid: ASA Monographs 29 eller Current Anthropology 4(1), forkortelsen nr. bruges ikke Der er virkelig mange bøger, der handler om mad, måltidet og ernæring. Vi har udvalgt nogle bøger, der alle beskæftiger sig med madkultur. Mad, mennesker og måltid - samfundsvidenskabelige perspektiver. Af Lotte Holm. Munksgaard, 2003. Bogen handler om måltidernes rolle for vores sociale fællesskaber og om de normer og sumboler, der knytter sig til mad. Nørre Gymnasium Mette Tangaa. [Skriv tekst] Der er søgt midler gennem Ministeriet for børn og Undervisning, og der er således afsat c Tarangambadi (navnet betyder: byen med de syngende bølger) er en sydindisk fiskerlandsby, beliggende på Coromandelkysten ca. 300 km syd for Chennai (tidl. Madras) i delstaten Tamil Nadu, i det sydøstlige Indien.Tidligere (1620-1845) var stedet under navnet Tranquebar en dansk handelskoloni

Ansøgningen - Københavns Universitet - saxo

litteraturhenvisninger; dens bibliografi giver tilsvarende ikke et helt rimeligt billede af forskningssituationen. Udgivelsen tager solidt afsæt i norske forhold og eksempler, men den kan sagtens bruges som indføring af de nordiske brødre og søstre. Der er også to konferencerapporter i bunken. Den ene, Perspectives on Lexicograph ku n emo ta gvh l sj .S f id d etin g su r omkp l ha f k r eftp a si nv db u j om.G f or tl i nga suv k må d j a ku elms rin gh f op v å b d m ed ita kv.V ål snh r, fø g - s tå el op rm uigh føk y v d ,a - nom eval g( 724 6 ).O p så ku ir t y-dms f rl øpb ek iva ntgj (28) o gA n t vs ky(6,.37) m eiful d a« r u df or ing e, tvæ a sj. Kim Gordon, founding member of Sonic Youth, fashion icon, and role model for a generation of women, now tells her story -- a memoir of life as an artist, of music, marriage, motherhood, independence, and as one of the first women of rock and roll

Manuskriptretningslinjer - Københavns Universitet - teol

FRA GENBANK TIL SPISEBORD /F EBRUAR 2011 2 1. Forord Fremtidens landbrug og gartneri bygger på nutidens og fortidens jordbrug. De afgrøder, der bruges i dagens jordbrug, er således et resultat af flere tusinde års udvikling og forædling Fag: Mediefag Titel: Svenska Filminstitutet Det svenske filminstituts officielle hjemmeside. Siden er mere omfattende end den tilsvarende danske, idet den også rummer helt aktuelle oplysninger om svensk film i biograferne og på tv etc. Et must, når man skal beskæftige sig med svensk film

Litteraturoversigter - Københavns Universitet - jura

præcisering af litteraturhenvisninger. Vejledning foregår meget ofte ved at vejlederen læser og kommenterer dit skriftlige materiale i udkast. Vi kan ikke påtage os at skrive elektroniske dokumenter ud, ligesom det normalt ikke er muligt at læse støre mængder tekst på en computerskærm. Materiale, der afleveres til gennemlæsning, skal. 2 Indtil videre er det da også kun to danske universiteter (KU og DTU), der er gået i samarbejde med de store, internationale MOOC-udbydere. til!forberedelse!og!efterbehandling,!litteraturhenvisninger,!diskussionsfora!og

Adgang til lydarkivet - Københavns Universitet - nors

På de kommende sider kan du finde praktiske oplysninger omkring anskaffelse af filmene, litteraturhenvisninger og links, samt afsnittet Information til læreren om børn og sorg, der er tænkt som en generel vejledning til læreren, inden arbejdet med filmene begynder Litteraturhenvisninger, kursusmaterialer m.m. Følgende materialer danner grundlag for denne uges kursus: StartNet - Cisco Packet Tracer netværk til konfigurering af bestemte features. ZIP-fil med en masse forberedte konfigurationsøvelser og tilhørende eksempler! Cisco Password recovery procedure skning, KU, som begge bl.a. er gavmilde kendere af gamle bøger. Mine kolleger, lektorerne Leif Emerek og Anders Ørom har jeg lært meget af gennem seminarrækker vi sammen har afholdt på Biblioteksskolen i litte­ ratur- eller kulturhistorie og bibliografihistorie. Min svoger Olaf Bruhn

Primære og sekundære kilder - Københavns Universite

litteraturhenvisninger - se endvidere litteraturlisten. Nogle passager og figurer findes også i Dahler­Larsen (2013), som der hermed henvises generelt til. I del 2 findes mit bud på de ti vigtigste generelle ledetråde for evaluering af innovative tiltag. En ledetråd er et kort bud på, i hvilken retning man skal finde løsninger Men selvom der er tusind litteraturhenvisninger, og en ti år gammel højesteretsdom, som lands-retten bygger sin afgørelse på, så må du som dommerfuldmægtig i Højesteret overveje, om du vil indstille til dommerne, at det stadig skal være gældende ret. Som advokat slår du fast, at det skal det, siger han. Kendskab til Højestere Det er beklageligt, at bogen ikke er udstyret med et person- og navneregister. Til gengæld er der en fin personbeskrivelse af AIC's medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, et imponerende kildemateriale og inspirerende litteraturhenvisninger

KL.GR/LAT/OLD - kurser.ku.d

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evne til at: Analysere et matematisk emne med henblik på afgrænsning af det faglige område, afdækning af faglige sammenhænge og forudsætninger samt fokusering af faglige pointer 3 Formål med vejledningen Holbæk Kommune ønsker gennem denne beskrivelse at styrke indsatsen for ordblinde elever i Folkeskolen og at give et samlet overblik til ledere og medarbejdere T¾nkning, K¿benhavns Universitet Ð Birgitte Schepelern Johansen, ToRS, K¿benhavns Universitet Ð Dorthe H¿vids Possing, ToRS, K¿benhavns Universitet (sekret¾r) Ð Sidsel Vive Jensen, Afdeling for Religionsviden- Litteraturhenvisninger i teksten placeres i parentes og indeholder. - angive litteraturhenvisninger og litteraturliste efter et anerkendt system (niveau 1) Kriterier for målopfyldelsen For at opnå karakteren 12 i den skriftlige opgave (eksamensformen) skal den studerende udtømmende demonstrere opfyldelse af de beskrevne kompetencemål med ingen eller få uvæsentlige mangler. ECTS: 10 Eksamen: Skriftlig opgav Er du velforsynet med litteraturhenvisninger fra skjulte bibliografier i almene fremstillinger, periodeleksika, forskningsoversigter og eventuelt afhandlinger, kan du nu nøjes med at ajourføre søgningen ved at finde de relevante værker, som er udkommet efter afslutningen af den nyeste, skjulte bibliografi

Kulturpolitik og folkekultur - Find en forsker - forskning

Gruppe&23&P11& Samfundsvidenskabelig&bachelor&& 2.&semester&2015& Vejleder:&KennethHansen& Anslag:&149.088& & & & 54892& Emil&Phillipsen& 54970& Nicolai&Kvist&Brondt& George Orwell opfandt ordet Newspeak i romanen 1984 (1949). Han forklarer at Newspeak præges af ord der skal impose a desirable mental attitude upon the person using them

Genusforenkling og genusændring fra gammeldansk til moderne dansk med sideblik til svensk. Adjunkt, ph.d. Kathrine Thisted Petersen, Institut for Kommunikation og Kultur - Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet, holder foredrag Til alt held er der litteraturhenvisninger efter hvert kapitel, så den interesserede læser bør ikke gå i stå. Anmelderen foreslår forlaget at følge op med et bind 3, som i rimeligt omfang definerede og illustrerede fagtermer brugt i bind 1-2. Et sådant bind 3 kunne i sig selv være værdifuldt for læsere af litteratur om evolution

populær: