Home

Erstatning ulv

Video: Ulv og erstatning

Ulv - mst.d

Flere saueeiere får omfattende skadeerstatning etter at en ulv drepte og skadet over 300 sauer i Hadeland, Toten og Hurdal i sommer. Ifølge Statens Naturoppsyn og Klima- og miljødepartementet var det en svensk ulvetispe som sto bak angrepet på 303 sauer. Ifølge VG kan bøndene få tidenes. Denne ulven tok 303 sauer i sommer - nå får saueeierne erstatning. Snart skal prisen for denne ulvens herjinger i sommer utregnes. Det kan bli tidenes mest omfattende skade-erstatning etter én ulv

I Norge har vi dermed ingen presise tall for hvor mange husdyr som blir tatt av rovdyr hvert år. I 2003 ble det søkt om erstatning for 53 400 sauer og lam, og gitt erstatning for 31 800. Totalt var 2 300 sau dokumentert drept av fredet rovvilt Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Grensesvingen 7, 0661 Oslo Facebook; Twitter; Instagram; LinkedIn; YouTube; Flickr; Personvern. Personvern Personvern. Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt forvaltes av Miljødirektoratet. Erstatning for tap av sau på utmarksbeite. Hvis du ønsker flere detaljer om årlige erstatningsutbetalinger kan du gå inn på Landbruksdirektoratets statistikksider Talte med en der havde set en ulv - For en måned siden talte jeg med en pige, havde mødt 1 ulv i Vrøgum plantage - hun var på mtb og var skide bange. Skal man have erstatning hvis ens barn. Her finner du informasjon om de fire store rovdyr gaupe, jerv, bjørn og ulv, og rovfuglen kongeørn. Les om politiske målsettinger, finn informasjon om skader og hvordan søke erstatning ved tap av husdyr og tamrein til rovvilt, om jakt og fellingstillatelser og om de regionale rovviltnemndene

Video: Nationen - distriktenes næringsavi

Får erstatning for ulv - nrk

Når du besøger dette website indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. I privatlivspolitik kan du læse mere detaljeret om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger Fjorårets erstatning for tap av sau og lam til rovvilt er det laveste siden 2000, viser nye tall. Nesten 45 millioner kroner ble utbetalt i fjor. I fjor søkte 1.351 sauebruk om erstatning fordi. Grunneiere i Søre Osen krever millionerstatning av staten for ulvedrept elg. -Utmarksinntektene er viktige for mange grunneiere, sier Per Hagebakken. Vilteregionen sørvestre Trysil (SVT) krever nå 2,9 millioner kroner i erstatning av staten. Bakgrunnen for kravet er tapte inntekter på grunn av. Det totale tapsomfanget av sau som er søkt erstattet som tap til rovvilt er i 2018 4699 sau/lam. Dette er noe nedgang siden i fjor. En må tilbake til 1995 for å finne lavere omsøkte tapstall, skriver Fylkesmannen i Oppland på sine hjemmesider. Omfanget av hva gardbrukerne mener er tap til gaupe. Så meget har staten givet i erstatning for dræbte får. Det er muligt for fåreavlere at søge kompensation ved staten, hvis deres dyr bliver dræbt af en ulv

Sauebønder får betydelig erstatning etter ulveangrep - rb

Det hender at hunder, jakthunder spesielt, blir tatt av rovvilt. Da er det som regel revirhevdende ulv som står bak skadene. Det kan søkes om erstatning når dette skjer Postadresse: Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Tlf: 73 58 05 00. Faks: 73 58 05 0 Tallene for erstatningsoppgjøret for tap av sau til rovvilt i 2018 er nå tilgjengelige på rovbase.no.* Det ble sendt inn 1211 søknader om erstatning for tap av sau og lam forårsaket av bjørn, ulv, jerv, gaupe og kongeørn for beitesesongen 2018. Dette er en nedgang fra 1293 søknader fra 2017 Fra 1. juli 2012 er det innført reell nødvergerett for hund også i Norge. Dette innebærer at hundeeieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt under direkte angrep også mot hund. De nødvendige endringer i naturmangfoldlovens § 17 ble vedtatt i juni 2012. Dette er. Ulv skutt i Hedmark. Rovviltnemnd-leder: - Manglende uttak av jerv bryter med rovviltforliket. For abonnenter Vil flytte finsk-russiske ulver til den norske ulvesonen. Annonse. Ber staten skyte bjørn. For abonnenter Rundt 30 får og lam tatt av rovdyr

Ulvepengene gjør god nytte, men: - Det er ingen erstatning. Klage til Amtmannen. VIDEO Lisensjakt på ulv i to ekstra vårmåneder i stedet for om høsten. Nesten 100 ulver registrert i Norge. Demokrati og tvang. Med hagen full av rådyr Fåreavlere eller landmænd der mister dyr fordi en ulv har været på spil, kan fra i dag få kompensation. Det oplyser miljøminister Pia Olsen Dyhr (SF) - Den midlertidige ordning træder i kraft i dag. I slutningen af året kommer Vildforvaltningsrådet med deres udkast til en forvaltningsplan for ulv, hvor der vil indgå et forslag til en permanent erstatningsordning, siger Pi En bonde burde ikke få erstatning selv om sauen ble tatt av ulv, men det ikke var noe som passet på saueflokken. Var det gjeter tilstede burde man få erstatning. De burde ikke få erstatning for ikke og hate et dyr. Vi skal ikke betale for å ha noe som er naturlig i Norge. Hvordan kan man egentlig se at det er ulv og ikke hund som er på ferde Flere ulver, men færre sauer blir drept. I fjor ble det registrert rekordmange ulver i Norge. Likevel blir stadig færre sauer drept av ulv, og antall søknader om erstatning for rovdyrtap går ned

nå får saueeierne erstatning - vg

Erstatning for sau drept av fredet rovvilt. I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein har dyreeieren en lovfestet rett til full erstatning. Søknad om erstatning for sau drept av fredet rovvilt kan sendes inn her Peter Bertil Hellén fra Idom får nu udbetalt erstatning af Naturstyrelsen for de fire får, han har mistet, efter de var blevet bidt ihjel. Gårdejeren selv var ikke i tvivl om, at fårene var blevet angrebet af en ulv, og han bliver altså nu bakket op af Naturstyrelsen

Det må innføres fri jakt på ulv utenfor sona og skadeuttak innenfor ulvesona. Arbeidet for mer fellesnordisk forvaltning av store rovdyr må styrkes. Bestandsmålet for bjørn må reduseres. Forvaltningen av kongeørn må legges til Rovviltnemndenes ansvarsområde på lik linje med jerv, bjørn, ulv og gaupe VELG ROVDYR. Ulv; Bjørn; Jerv; Gaupe; VELG OMRÅDE. Land, region, fylke eller kommun Ulv, ulv det gir bonden overskrifter, og det faktum at det er like mange sau tatt av ørn, som av ulv, men det gir tydlig lite positiv omtale for bonden å foreslå å slakte ned allt av ørner, og hva med jerven ? les statistisk årbok! 130 000 sau er blitt borte og av de har ulven tatt 700 ( 5 promille !!!) 24 % bjørn,jerv & gaup

Hvor mange husdyr tar rovdyra i Norge? - forskning

  1. Dette betyr at det er svensk forvaltning av ulv som i stor grad styrer tap av sau til ulv i Norge, og som vil fortsette å gjøre det i tiden framover, så lenge sauene går fritt på beite. Alle rovdyr med tilgang på ubeskyttet sau vil drepe sau, og tapene blir større jo flere rovdyr det er
  2. Det er derfor alene en erstatningsordning i forhold til ulv, der nu skal drøftes. I Tyskland udbetales der erstatning, hvis landmanden har sat ulvesikre hegn op af en vis standard
  3. 2 . Figur 2. Tap av voksen sau og lam til fredet rovvilt (i prosent) i Buskerud i årene 2015-2018 ifølge søknadene om erstatning. Spesielt for 2018 er høye omsøkte tap til ulv og lave omsøkte tap til gaup

Vilt - Miljødirektorate

-Tap av dyr på beite til ulv i beiteprioriterte områder skjer dessverre oftere og oftere. Ulvebestanden er kraftig vekst, noe som gjør at vi får flere ulv inn i de prioriterte beiteområdene og som gir ekstreme utslag i enkeltområder. Et oppdatert lovverk vil føre til mer forutsigbarhet for beitebrukere og beitelag, mener Bartnes Erstatning for hund tatt av fredet rovvilt - Fylkesmannen: Det kan søkes om erstatning når hund blir tatt av fredet rovvilt. Jakthunder som brukes under lovlig jakt, lovlig trening eller jakthundprøver, kan erstattes når det er dokumentert eller foreligger sannsynlighetsovervekt for at de er drept av fredet rovvilt Dersom gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein, har dyreeieren en lovfestet rett til full erstatning. I 2016 søkte 1 351 sauebruk om erstatning fordi bøndene mente sauer var tatt av rovvilt i løpet av beitesesongen. Tallet er det laveste siden begynnelsen av 2000-tallet Sju saueeiere i Østfold søker erstatning etter rovdyrangrep fra ulv og gaupe. Totalt er 56 sauer drept. Det er en nedgang sammenlignet med i fjor da det ble søkt om erstatning for tap av 79 dyr, skriver Smaalenenes Avis

Tap av sau - Landbruksdirektorate

Farfar: Vil have erstatning hvis ulven spiser barnebarn

  1. Meget tyder på, at ulve har krydset grænsen til Danmark og at de har angrebet de første får. Men fåreavlere og ejere af andre husdyr må se langt efter en økonomisk erstatning fra staten, hvis en ulv har været på besøg
  2. Dag mener han så ulv i Nordmarka søndag: - Jeg ble tatt for å være en gærning da jeg fortalte det. Bondelagene skuffet over at Elvestuen ikke garanterer samme erstatning som på Hadeland - Det er en stor tragedie at så mange sau ble holdt borte fra beite på grunn av ulven
  3. Noen skrev at de 16,3 millionene som ble gitt i erstatning til sauebøndene ikke formelt sett var knyttet til de 300 sauene som ble tatt av ulv, slik at jeg ikke kunne regne en stykkpris per sau slik jeg gjorde - ja det er riktig at staten ikke har utbetalt støtten i form av en stykkpris, men siden denne utbetalingen kom som resultat av.
  4. Har sett spor som kan stamme fra ulv. Tuva på Langedrag: - Se hva som møtte oss tidlig om morgenen Har fått nesten én mill. i erstatning. Stopp gaupejakta. Norsk landbruk, Europa og ulven. MANGE VET MYE DE IKKE VIL VITE. Bernkonvensjonen - en ulvekonvensjon? ULVEN OG SAUEN
  5. Fylkesmannen i Buskerud har i 2018 behandlet 46 søknader om erstatning for tap av sau til fredet rovvilt.. Skader fra ulv i to områder har ført til en økning i antall erstattede dyr og erstatningsutbetalinger i 2018, men likevel er de totale tapstallene lave sammenlignet med tidligere år
  6. Mener 56 sauer er drept av ulv og gaupe - så mange bønder har søkt om erstatning. Elgen druknet trolig i forsøk på å flykte fra ulv: - Mange bitemerker på kroppen Økt erstatning for hunder som blir tatt av ulv. Veterinær mener ulv gikk til målrettet angrep på hest i Moss
  7. Nå har jeg lest noen innlegg her inne om ulv, og til dels andre rovdyr. Kommer det en nyhet som setter ulven i uheldig lys, så skal det postes og hylekoret starter. Ulven må utryddes, er stort sett mantraet. Jeg har lurt litt på hva som er grunnen til disse holdningene. Er dere saueeiere i ulvete..

www.rovviltportalen.co

Man ønsker nå å gå i dialog med Sverige om et samarbeid når det gjelder bjørn og ulv. Svenskene har vel for lengst gitt opp Norge som en samarbeidende part når det gjelder å ivareta disse artene i felleskap. Hva er Norges bidrag i bevaring av ulv og bjørn? En dialog som omhandler en mer fastsatt fraskrivelse av ansvaret er direkte frekt På skogstur tross ulv på streif. Drammens Tidende Så ulv i Drammen. Drammens Tidende Tar kunsteksamen om utsetting av ulv. Nationen Bjørn på Golsfjellet. NRK Buskerud Three black bears stalk hiker on trail south of Anchorage. Juneau Empire Landbruksministerens innlegg på Stortinget 3. juni 2003 -Stortingsmelding om dyrehold og dyrevelferd

Litt for seg selv sto noen feltbiologer og forsøkte å tale ulvens sak. De krevde at jakt på ulv i Värmland ikke skulle tillates og at dyreeiere som hadde lidt skade skulle få fullgod erstatning. De var ganske alene. Nordmennene er mer hatsk - Istedenfor å betale ut erstatning for rovdyrdrepte sauer, burde både bønder og kommuner i områder med bestander av de store rovdyrene få betalt ut et beløp som står i samsvar med antall rovdyr. Myndighetene burde rett og slett gi erstatning for levende ulv, og ikke for død sau, mener Marcussen

erstatning og ulv Arkiv - Netnatu

Det blir utbetalt erstatning til de som miste 303 sauer etter ulveherjing nå i sommer. Erstatningen omfatter også de som fikk ekstra kostnader til saueholdet men ikke hadde direkte tap i forbindelse med samme hendelse. Dette er nytt i Norsk sammenheng Erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt. Du har rett til å få erstatning hvis dine husdyr er skadet eller drept av bjørn, jerv, ulv, gaupe eller kongeørn. Søknad om erstatning skal sendes til Fylkesmannen. Generelt om tjenesten Beskrivelse. Etter naturmangfoldsloven vil du kunne få erstatning når husdyr er drept eller skadet. Fra samme tid oppheves regler om erstatning for skader på husdyr voldt av bjørn, jerv, ulv, gaupe eller kongeørn, og om kompensasjon for ulemper for dyreeier, fastsatt 8. mars 1993 av Miljøverndepartementet Erstatning for sau drept av fredet rovvilt I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein har dyreeieren en lovfestet rett til full erstatning. Publisert av Kristian Øvretveit

I et innlegg i Dagens Næringsliv («Kost, nytte, ulv og elg») skriver Skontoft at grunneierne ikke er berettiget til kompensasjon for ulvetap, og viser til en sammenligning med rypejakt der grunneier eventuelt skulle hatt erstatning fordi det er rødrev og andre predatorer i området I Tyskland udbetales der erstatning, hvis landmanden har sat ulvesikre hegn op af en vis standard. I Sveriges udbetales der erstatning for dræbte dyr efter faste tariffer og til ekstraudgifter ved ulveangrebet. Det skal konstateres med mere end 50 % sikkerhed, at det er angreb fra ulv og ikke fra hunde, før der kan udbetales erstatning Dette utgjorde kostnader på kr 1.324.106,- for beitebrukerne. Myndighetene vedtok å kompensere rundt 15 % av dette, med henvisning til gjeldende lovverk og forskrifter, hvor erstatning for merarbeid bare blir gitt proporsjonalt med tap av beitedyr. Mange fikk derfor ikke et øre i kompensasjon for dagevis med merarbeid Du har rett til å få erstatning hvis dine husdyr er skadet eller drept av bjørn, jerv, ulv, gaupe eller kongeørn. Søknad om erstatning skal sendes til Fylkesmannen. Etter naturmangfoldsloven vil du kunne få erstatning når husdyr er drept eller skadet av rovvilt. Døde eller skadede dyr skal undersøkes av Statens naturoppsyn

Ny rapport: Færre sau blir tatt av ulv. Mener ulven tok nesten 400 Hadelands-sau i Nordmarka i sommer. Nå er den skutt. To ulver skutt i Hedmark. Jeger siktet for ulovlig jakt etter skadeskyting av ulv i Lillehammer-fjellet: Færre søker erstatning for rovviltdrepte dyr Se også: Farfar: Vil have erstatning hvis ulven spiser barnebarn. Hvis jeg ser en ulv så skyder jeg den 1821 læsere har svaret, og et massivt flertal på 57 procent mener 'ja', det skal være. Reindriftssamene har krevd erstatning for tap av 44.724 reinsdyr på grunn av rovdyr; ørn, gaupe, jerv og ulv. Som vanlig er det innstilt på utbetaling av cirka ti prosent av dette (i år vel 13 prosent). I Aftenposten 8. januar 2006 oppgis det interessante tall over reinbestanden og anmeldte tap.

Ulv ble fjernet fra norsk natur fordi man så hvor mye skade den gjorde mot folk, dyr og natur. Det var ingen som jaktet ulv for moroskyld på 1900tallet. så 20år senere så var det så og si tomt for ulv i naturen, og den klarte seg helt fint, den var med andre ord i balanse. Det er ikke det samme som balanse Ulv generelt var ikke skyldig i stort mer enn ti prosent av totaltallet på 18.126 sauer og lam det ble betalt erstatning for. Jerv fikk skylden for 6700 sauer og lam. Ett faktum til: I fjor kom.

Rekordlave erstatninger for tap til rovvilt i 2016 - NRK

Det lignet på ulv, men vi konkluderte ikke med hva som var dødsårsaken til elgkalven. Det gjør vi vanligvis ikke heller på vilt, fordi det ikke er noen erstatning å hente, forklarer han. - Rovviltkontakter rykker vanligvis bare ut når det er husdyr som blir funnet med mistanke om at de er drept av rovdyr, sier Klokkerengen Erstatning ved rovviltskader. I tilfelle der gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsaka til tap av husdyr eller tamrein har dyreeigaren ein lovfesta rett til full erstatning. Det er Miljødirektoratet som forvaltar denne ordninga. Søknadsskjema og meir informasjon finn du på nettsida deira. Søknadsfrist: 1. november 201 dårlig argument. Ikke bare er det få ulv i Norge, men en slik regulering kan gjøres på mange andre og bedre måter. Mer hjortevilt innebærer for eksempel muligheten for større jakt, og dermed mer viltkjøtt, og dermed erstatning for annet usmakelig masseprodusert kjøtt fra for eksempel kylling, gris og ku (fo

Bønder fikk erstatning for 840 drepte sauer. Én svensk ulvetispe sto bak. Hun kom fra Sverige. Hun opererte alene. Hun tok livet av nesten halvparten av alle sauer som ble tatt av ulv i Norge i fjor At han indimellem mister et af dem, skal han nok komme over, og staten udbetaler også erstatning for tab af dyrene, når en konsulent har vurderet, at en ulv har været involveret. Men det er de atypisk voldsomme drab, som er begyndt sideløbende med ulvens ankomst, der sætter sig på nethinden SNO fant ingen spor av ulv ved Mysusæger. Jakter på ulv som var i Gausdal. Sauebønder søker erstatning for 4.699 sauer og lam tatt av rovdyr. Rypejeger skjøt første jerven. Se statistikken: Ikke siden 90-tallet har så få beitedyr blitt tatt av rovvilt i Oppland Husk at det er under 100 ulv som er ansvarlige for disse 8,3 prosentene. Kongeørn er det rundt 2000 av. (dårlig med tall hos rovdata) Det er og sånn at ulvebestanden øker veldig og vi har nådd de målene som skal nåes for at bestanden skal opprettholdes Den første stortingsmeldingen om ulv ble publisert i sommer, og den slår fast at Norge har juridisk forpliktelse til å bevare ulven. Likevel er det nå vedtatt en politikk med uttalt mål om å holde denne arten på et minimum - fortsatt i kategorien kritisk truet på rødlista

Vil ha erstatning for ulv - ostlendingen

bærplukkerinteressene, men selv her er minst 40% negative til ulv. Det er liten stemning blant nordmenn for å delegere ansvaret for ulvebestanden til Sverige, eller begrense nærværet av ulv til grenseområdene mot Sverige. Det er utbredt støtte til at de som lider økonomiske tap på grunn av ulv, må få erstatning Gis det erstatning når rovdyr dreper dyr på beite? I Norge har vi lovfestet rett til full erstatning når husdyr og tamrein skades eller blir drept av jerv, gaupe, bjørn, ulv eller kongeørn. Fylkesmannen bruker i erstatningsutbetalingene i hovedsak skjønn for å utmåle riktig erstatning, og det erstattes langt flere beitedyr enn det som.

Ber om erstatning for 4700 sauer som er tatt av rovdyr - oa

I 2015 vart rundt rekna 108.000 sau borte på utmarksbeite, og det vart utbetalt erstatning på grunn av rovdyr for 17.100 av dei. Talet på sau som vart erstatta på grunn av ulv var 1.682. I hovedsaker det fire rovdyr som skaper konflikter hos oss: Bjørn, ulv, jerv og gaupe. Ingen av dem representerer noen direkte fare for mennesker. Snøskuter og elg (og storfe for den saks skyld) er langt farligere. Jerv og gaupe er så små at de knapt rekker oss til knærne. Problemet er særlig at sau blir tatt når de slippes inn i.

Så meget har staten givet i erstatning for dræbte får TV

Har betalt over ni millioner i erstatning. Et viltkamera har tatt bilder av en ulv som spiser på et sauekadaver i Lierne kommune i Nord-Trøndelag. fredag 09.09 2016. 20:42 Åpner for felling av totalt 11 jerv Kim Andersen er rystet over beskeden fra Miljøstyrelsen: Det var en ulv, der natten til søndag kæmpede mod en ko og dens bare få timer gamle kalv, inden den åd dele af kalven. Det har Miljøstyrelsen nu slået fast efter selvsyn på stedet, hvor der er tydelig spor efter en blodig kamp, som ulven vandt Dette gir hver enkelt ulv en prislapp på omtrent 1,7 millioner kroner siden 2007. For fjoråret var årsprisen på ulven omtrent 243.000 kroner i erstatning for sau som ble drept. Ulven har imidlertid begynt å forsyne seg med et større stykke av kaken de senere årene

1,9 prosent er dokumentert, mens staten har betalt erstatning for 22,7 prosent. (Finnmark Dagblad) Siden 1994 skal rovdyr ha drept 423.001 reinsdyr i Finnmark. Staten har erstattet 22,7 prosent, og bare 1,9 prosent av alle disse meldte rovdyrtapene er dokumentert. 161 mill. kr Staten har betalt ut. Det skal konstateres med mere end 50 % sikkerhed, at det er angreb fra ulv og ikke fra hunde, før der kan udbetales erstatning. Vildtforvaltningsrådet, som nu skal drøfte mulige danske løsninger på en erstatningsordning, består af en række organisationer, der har med vildt og natur i Danmark at gøre. ulve i danmark ulv i danmark ulve Erstatning for sau drept av fredet rovvilt Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl. Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl For ulv er det en rovdyrprioritert sone (ulvesonen) som omfatter deler av Hedmark og Akershus, samt hele Østfold og Oslo. 7) Gis det erstatning når rovdyr dreper dyr på beite? I Norge har vi lovfestet rett til full erstatning når husdyr og tamrein skades eller blir drept av jerv, gaupe, bjørn, ulv eller kongeørn

populær: